I 2030, har gaming-generasjonen blitt middelaldrende, verden enda mer globalisert og virtuelle tjenester er grunnlaget for mang en arbeidsplass.

I dag, har vi yrker vi ikke visste om for tre år siden, og om tre, ti og tredve år vil vi ha yrker vi ikke kjenner i dag.

Vil vi fly til jobb i titanbil og hilse på robotresepsjonisten, før vi setter oss ved den virtuelle pulten? Eller venter vi fortsatt på et papirløst kontor, mens vi sitter i åpne, sjelløse og cafe latte-fargede kontorlandskap?

Vi har tatt en titt inn i fremtiden.

 

Nanoteknologiens tiår

Det kommende tiåret, kan vi bli vitne til en eksplosjon av teknologiske fremskritt innen nanoteknologi og informasjonsteknologi. Kanskje kan vi omprogrammere kroppene våre, forlenge liv og lindre fattigdom?

Kai Müller Beckwith (24) har studert nanoteknologi på NTNU og ønsker å jobbe med fremtidens medisin.

Mange av de store visjonene innen fremtidens teknologi er jo noe man vil bruke nanoteknologi til å realisere. For en person som er så nysgjerrig på natur og vitenskap som jeg er, fristet det med et felt med så mye uoppdaget, sier Beckwith.

 

 

Beckwith valgte å fordype seg innenfor bio-nanoteknologi, fordi det var dette feltet som interesserte han mest.

– Både fordi det er givende å jobbe med et felt som går inn mot medisin og helse, og fordi det kanskje er det nanoteknologifeltet som er i størst vekst.

– Konkret, kan dette gå på å sørge for regenerering av tapt biologisk vev, mer avanserte proteser, nye måter å håndtere og prosessere informasjon på, samt personlig skreddersydd diagnostikk og behandling.


 

Løsninger for fremtiden

På NTNUs hjemmesider, under nanoteknologi, er det skrevet: «Ønsker du å være med på å utforske og utvikle nye materialer, for å skape løsninger for fremtiden, innenfor medisin, ren energiteknologi og nye elektroniske innretninger?»

– Dette var nok noe av bakteppet, for at jeg syntes utdanningen var interessant. Likevel, er dette emner man fint kan jobbe med innenfor mange andre studieområder, gjerne mer direkte enn ved å velge nanoteknologi, forteller Beckwith.

– I løpet av studiet, har jeg vært borti noe av dette. Siden min spesialisering er innenfor bio-nanoteknologi, er det fremtidens medisin jeg har fått arbeide med.

 

 

– Blant annet, har jeg jobbet med å bruke spesielle egenskaper ved nanostrukturerte overflater, til å levere molekyler inn i celler på en bedre måte enn i dag. Dette er viktig innenfor forskning på, blant annet, kreft.

– På lengre sikt, er dette også interessant for å virkeliggjøre visjoner om skreddersydd medisinsk behandling.

Dette er noe jeg synes er såpass spennende at jeg har valgt å jobbe videre med denne forskningen, i en doktorgrad ved NTNU. Den holder jeg på med nå, avslutter Beckwith.


  

10 nye yrker

Turguide i rommet
Tiden kommer for romfart, og turismen vil være der, noe som gir de rike og nysgjerrige en astronomisk mulighet.

Robottekniker
Selv om robotene tilsynelatende tar over det meste, er fagarbeidere nødvendige for å bygge og vedlikeholde dem. Og for å unngå at de tar over alt.

Nanoteknolog
Forskere forutsier at dette har bruksområder som spenner fra medisin til elektronikk, i tillegg til nye former for energiproduksjon.

Nanomedisin vil sannsynligvis være skreddersydd hver enkelt pasient, en jobb som neppe kan automatiseres med det første.

Genetisk rådgiver
Genetiske rådgivere har jobben med å hjelpe familier med å ta avgjørelser om deres fremtidige barn, i forhold til tilgjengelige genetiske teknologier.

Minnekirurg
Nevroteknologi kan gi oss så gode grensesnitt mellom hjerne og datamaskin at vi kan legge til ekstra elektronisk minne for å lagre enorme informasjonsmengder.

I utgangspunktet, vil dette kunne hjelpe folk med hjerneskader, men etter hvert vil kanskje andre opereres for å bli smartere.

 

 

Vertikalbonde
Byene vil vokse drastisk i tiårene fremover, og utgiftene i landbruket eksploderer i takt med oljealderens ende. Følgene kan bli at mer av maten lages der folk bor, i vertikale gårder, på tak og i spesialbygde høyhus midt i byen.

Etikkpoliti
Ny teknologi bringer med seg nye etiske aspekter. Etikkpolitiet tar saken.

Individbrander
Sosiale medier kan skape kjendiser nærmest over natten.

I 2011, er dette fremdeles en ganske tilfeldig affære, men om få år vil vi ha spesialister som hjelper potensielle nettkjendiser med image, budskap, målgruppe og annonseinntekter.

DNA-tolk
Nå kan vanlige folk bestille gentester. Dette åpner for de som tilbyr seg å tolke resultatene.

Kroppsdelmaker
Når teknikker som bioprinting og kloning av egne kroppsdeler gjør det mulig å lage levende «reservedeler» til kroppen, vil man også trenge folk som produserer, oppbevarer og tilpasser kroppsdelene.

Medisinsk teknologi utvikles gjerne for å hjelpe syke, men tas gradvis i bruk av friske mennesker (jfr. plastisk kirurgi).


 

5 som alltid vil være der

Politikere
All teknologi til tross, behovet for å bli styrt kvitter vi oss neppe med.

Sykepleier
Går aldri ut, og vil bare bli mer etterspurt.

 

 

Skribenter
Journalistikken kan bli truet, men noen må skrive manualer for all den nye teknologien.

Ernæringsfysiolog
For å bekjempe fedme, og for å bedre helsen til eldre pasienter.

Begravelsesagenter, prostituerte, skatteinnkrevere, religiøse ledere
Fordi livet – og døden – går videre.

 

5 truede yrker

Kassadamer
Online shopping, selvbetjeningsskannere og robothyllestablere vil overta.

Bygningsarbeider
3D-teknikker, der faste gjenstander kan konstrueres automatisk fra datamodeller, vil gjøre at bygningene er reist i løpet av noen timer.

Soldat
Hvorfor sende menn og kvinner, når man kan sende en maskin?

Parkeringsvakter
Avgifter trekkes automatisk.

Journalister
Nye plattformer og finansieringsmodeller tar over.

 

Kilder: www.guardian.co.uk, www.getdegrees.com, www.fastfuture.com

Denne artikkelen er tidligere publisert i studentmagasinet Campus.