V i ser et tydelig gap mellom tilbud og etterspørsel, når det gjelder realfag og ingeniørfag, sier Are Turmo, kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Det blir stadig mer populært å velge yrker som skiller seg fra de gamle tradisjonelle realfagsyrkene.

Turmo forteller at behovet for ingeniører nå er så stort, at det er flere som melder om at de må si fra seg oppdrag, fordi de ikke får tak i riktig kompetanse. Ikke minst, innenfor oljeindustrien.

 

 

Det blir også mer og mer viktig å tilegne seg språk og kulturkompetanse, ikke minst knyttet til land som er viktige for norsk næringsliv, for eksempel Tyskland og Kina, sier han.

Sammen med NHO, oppfordrer Turmo studenter til å reise ut og aller helst ta en full utdanning i Tysland, som er en av Norges største handelspartnere. 

Hvis man har den type dobbeltkompetanse, både ingeniørfaglig utdanning og den type kulturkompetanse man får ved å studere i Tyskland, vil man stå høyt i kurs på arbeidsmarkedet, råder han.

 

Ikke glem interessene dine

Turmo er ikke alene om å fremheve ingeniør, som et yrke man bør satse på i fremtiden.

Karriereveileder Mette Manus mener også du er sikret jobb, om du velger å utdanne deg som ingeniør. 

 

 

Dersom du er glad i realfag, er ingeniør et sikkert yrke å velge. Men du må være teknisk interessert i å fordype deg i en problemstilling, sier hun. 

Karriererådgiveren påpeker likevel viktigheten av å velge et yrke man brenner for, og minner om at det du liker best, stort sett er det du gjør best.

Å velge å bli ingeniør, kun på grunn av framtidsutsikter om en sikker jobb, anbefaler hun ikke.  


 

Følg behovet i næringslivet

Bemanningsselskapet Adecco ser også det samme behovet for folk med ingeniørbakgrunn og tror behovet vil øke ytterligere, i årene som kommer. 

Det er veldig vanskelig å spå noe om fremtiden, men det er stor mangel på personer med ingeniørbakgrunn. Så det vil det bli enkelt å få jobb som også, fremover, sier Helene Tronstad Moe, fagsjef i Adecco. 

Hun påpeker at mennesker med akademisk bakgrunn, stort sett generelt har lett for å få seg jobb, spesielt de med en utdannelse som enkelt lar seg bruke i næringslivet. 

 

 

Velg et fag du er interessert i. Jeg vil advare mot å velge noe bare fordi man tror man får en høy lønn eller får jobb veldig lett. Men om man står mellom tre-fire forskjellige fag man vil studere, kan det være lurt å undersøke arbeidsmarkedet, sier Moe.

Moe minner om at man skal trives, både med fagfeltet og den jobben man får når man er ferdig, og at man dermed ikke utelukkende må velge ut i fra hva det er størst behov for i samfunnet.