H vis utviklingen fortsetter slik som den har gjort til nå, med rekruttering av lærere, kan vi stå i fare for å mangle 18.000 lærere innen 2020, skriver VG Nett.

Tallene er samlet inn av Statistisk Sentralbyrå, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og stammer fra 2008.

Til tross for at tallene er fire år gamle, illustrerer de likevel hva som kan skje framover, basert på hvor mange som går på lærerutdanningen, lav fullføringsprosent og den høye gjennomsnittsalderen læreryrket har. 

SSB kommer trolig med nye tall i løpet av året.

Det er en svært alvorlig situasjon, som gjør at det må settes i verk målrettede tiltak, for å møte den lærermangelen vi ser at kommer, sier leder for Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, til VG Nett.

Kunnskapsdepartementet lanserer en ny film, som er tilknyttet Gnist-kampanjen, og som skal være med å gjøre læreryrket mer attraktivt. 

Denne kampanjen har vi støttet og vi mener at det er en god kampanje. Men kampanjer alene, løser ikke den store oppgaven det er å skaffe nok lærere til framtidens elever. 

Bjerkestrand mener at det må gjøres noe med lærerlønningene, for å få flere til å velge denne yrkesveien. 

Sånn som situasjonen er nå, er ikke lærerens økonomiske uttelling for den kompetansen og det ansvaret de har, god nok. Vi sliter med rekruttering, og de som har utdanning rettet mot skole, velger andre yrker. Det er en utfordring, mener Bjerkestrand.

Hun forteller at 37.000 personer med lærerutdanning, ikke jobber i skolen per i dag, og at hvis disse skal komme tilbake, må det være attraktivt for dem å gjøre det.