P å enkelte områder endrer samfunnet seg raskt, behovet for ulike yrkesgrupper er et av disse områdene.

For tyve år siden, fantes det få utdannelser innen datateknologi, og ingen innen nanoteknologi. I dag, er behovet for kompetanse innen begge disse fagfeltene stort.

Kommer du rett fra videregående, kan mulighetene virke overveldende.

Her kommer fem eksperters råd, om hvilke yrker det vil lønne seg å satse på.

 

Are Turmo

Kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og utdanningsforsker.

 

 

Hvilken utdanning bør du velge, om d​u ønsker å gå ut i sikker jobb om noen år?

Vi i NHO er veldig opptatt av gapet vi ser mellom tilbud og etterspørsel, når det gjeller realfag og ingeniørfag. Flere melder om at de må si fra seg oppdrag, fordi de ikke får tak i kompetanse, ikke minst innenfor oljeindustrien.

Det blir også mer og mer viktig å tilegne seg språk og kulturkompetanse. Ikke minst knyttet til land som er viktig for norsk næringsliv, for eksempel Tyskland og Kina.

Vi vil oppfordre studenter til å reise ut, og gjerne ta en full utdanning i Tysland, som er en av Norges største handelspartnere.

Hvis man også har den type dobbeltkompetanse, både ingeniørfaglig utdanning og den type kultur kompetanse, så vil man stille sterkt.


 

Hva vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

Ingeniør, realfag, språk og kulturkompetanse.

 

Hvilke yrker bør du ikke velge?

Om du ser på det store bildet, så er det sånn i Norge at vi har relativt mange som studerer samfunnsvitenskapelige fag, i forhold til realfag.

Det er derfor behov for en noe større dreining over mot realfagene.

 

Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere?

I NHO, er vi er veldig opptatt av nettopp dette, at man ser etter hva det kommer til å bli behov for fremover.

Vi har en situasjon i Norge, hvor litt for mye av studietilbudet blir styrt av moter og studentenes umiddelbare ønsker. Og pengene følger studentene.

Det har ledet til fremveksten av noen studier som kanskje ikke er de som er best tilpasset det reelle behovet i arbeidslivet.

Det er veldig viktig at man har god karriereveiledning i videregående, og kanskje allerede i ungdomsskolen, så studentene blir klar over mulighetene og hva de innebærer.

 

Hva bør man tenke på, når man skal velge utdanning?

Man bør aktivt orientere seg mot ulike muligheter og sette seg inn i hva de ulike alternativene innebærer.

Man skal velge ut i fra interesse, men også se på mulighetene de ulike valgene kan gi etterpå, og hvor tilpasset det er til arbeidslivet.


 

Gisle Hellsten

Leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

 

 

Hvilken utdanning bør du velge, om du ønsker å gå ut i sikker jobb om noen år?

Jeg vet at det har vært en del prognoser, om bransjer vi helt åpenbart vet det vil mangle kompetanse til, i årene fremover.

Det vil være behov for realfag og helsefag, som tannlege, sykepleier, og de som jobber i helsesektoren og med informatikk.

Man trenger ikke nødvendigvis være så kalkulerende med valg av studier at man må tenke jobb allerede nå.

For det første, er det slik at i Norge er det svært høy yrkesdeltakelse blant de som tar høyere utdanning. Vi har et betydelig kompetansebehov i Norge, i årene fremover.

Når man skal velge seg studium, bør man absolutt velge noe man tror man vil trives med, noe man vil like og noe man er interessert i. Det gjør at man får en mer interessant arbeidsplass, når man er ferdig.

Samtidig, bør man undersøke hvordan det har gått med ulike kandidater som har tatt den utdannelsen du vurderer.

Jeg tror også at veldig mange ikke vet hva de vil jobbe med om 5-6 år, det er viktig å tenke på at veien blir til mens man går. Det at man begynner å studere noe vil åpne muligheter og interessefelt som man vil velge å følge.

Det aller viktigste man gjør er å studere. Det er den beste medisinen man kan ta for å lykkes på jobbmarkedet om noen år.


 

Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

Profesjonsstudier som jus, medisin og tannlege.

Realfag, og spesielt innenfor miljø, vil det bli etterspørsel etter kompetanse.

Det vil også bli større jobbmuligheter innenfor internasjonale samarbeidsarenaer enn tidligere, og en økning av multinasjonale selskaper.

 

Hvilke yrker bør du ikke velge?

Det er en del yrker det er få av og som det er liten mobilitet i. Et eksempel på det, kan være hvis man tar utdannelse innenfor, for eksempel, arkeologi. Da må man være forberedt på å jobbe i andre stillinger enn de som dreier seg om bare arkeologi.

Det er ikke alltid det er lett å få jobb innenfor kjernen av utdannelsen. Om du har valgt arkeologi, er det ikke sånn at du blir arbeidsledig dersom du ikke får en jobb innen det. Da finner du andre måter å jobbe på, og andre måter å bruke kompetansen din på.

 

Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere?

Jeg tror det er viktig å ha et blikk mot samfunnsbehovet i fremtiden, jeg tror du skal være ydmyk i den forstand at du vet ikke hva slags behov som vil dukke opp.

De som studerte arabisk språk på 90 tallet, visste for eksempel ikke at behovet for denne typen kompetanse ville bli så stor som den ble, etter terrorbombene i New York. Det er nesten umulig å si hva behovet vil være i fremtiden.


 

Hva bør man tenke på, når man skal velge utdanning?

Jeg vil absolutt oppfordre de som skal velge seg en utdannelse til å grave litt i dybden av studiet. Finn ut hva det faktisk inneholder og hva du faktisk skal studere.

Bruk mange kilder, når du skal få informasjon om de ulike studiene. Grav selv, spør rådgivere, venner, bekjente og familie.

Til syvende og sist, er det du selv som skal sitte med studiene, så du bør velge det som er viktig for deg. Det bør både dreie seg om hva du er interessert i, og hvordan framtidsutsiktene er for jobb innen yrket du utdanner deg til.

Balanser interesser og anvendelse.

 

Mette Manus

Karriereveileder ved Manus Motivation Group.

 

 

Hvilken utdanning bør du velge om du ønsker å gå ut i sikker jobb om noen år?

Man vil jo med en gang si ingeniør, og om du er glad i realfag, er det det sikreste du kan velge i dag. Men du må være teknisk interessert i å fordype deg i en problemstilling.

Ellers kan du gå inn i helsearbeid. Om du er en omsorgsperson, er det å bli sykepleier eller hjelpepleier noe vi har skrikende mangel på.

De sier også at vi trenger håndverkere, så om du er lite teoretisk interessert og er veldig praktisk, er det trygt å velge håndverkeryrket også. 

Ellers vil det bli behov for økonomi, administrasjon og jus også i fremtiden. Det er teoretiske universitetsutdanninger, men som ikke krever like mye økonomi og matematikk som ingeniør. Dersom du skal velge flere av disse, særlig jus, bør du være logisk anlagt og glad i å lese.

Det du liker å gjøre gjør du best, men det kan være lurt med en utdanning som du kan bygge videre på senere.

En utdanning innen økonomi og administrasjon kan være en generell bakgrunn som kan spisses mer senere.

Psykologi vil også være etterspurt, og der er det mange veier å gå.

Og lærere, det har vært mye skriving om at det om ti år vil være mange som har gått av med pensjon.


 

Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

Ingeniør, informasjonsteknologi, økonomi og administrasjon.

Yrker innen helsevesenet, samt førskolelærer og lærer, og annen pedagogisk utdanning.

 

Hvilke yrker bør du ikke velge?

Jeg mener ikke at du ikke skal velge noe du har veldig lyst til, men alt som går mot journalistikk og media er veldig populært, så der er det mye konkurranse.

Alt som har med design og mer kunstneriske yrker, er det alltid litt usikkert å velge.

Men det er plass for de som er skikkelig gode. Dette er noe du skal brenne for.

Jeg tror også det har blitt utdannet veldig mange innen fysioterapi, og at det derfor vil være vanskelig å få jobb som fysioterapeut, spesielt i osloområdet. Det vil jo være behov for fysioterapeuter, men det er ganske godt dekket i dag.

Reiseliv er litt utsatt, fordi folk bestiller mer og mer selv. Der har det vært stor nedgang i bransjen.

Og bransjer som shipping og finans har hatt det tøft etter finanskrisen, men det betyr ikke at man ikke skal utdanne seg innen dette.

Arkitekter er også veldig konjunkturavhengige. Det er et yrke det kan være risikabelt å velge.


 

Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere?

Nei, på en måte ikke, fordi jeg tror du må utdanne deg til noe du egner deg til.

Men man kan godt tenke litt realistisk også. Det vil være behov for all kompetanse også i fremtiden og det vil bli yrker vi ikke ennå har hørt om.

Ta utdanning, men selvfølgelig bør du ikke velge noe med dårlige framtidsutsikter om du ikke brenner veldig for det. Alle kan jo ikke bli lærer, førskolelærer eller hjelpearbeider, bare fordi det er behov for det.

Det er ikke nok å si hva det er lurt å bli, vi hadde jo IT-boblen, da var det lurt å gå inn i IT, for der kunne du tjene så mye penger. Men de som ikke egnet seg falt jo ut med en gang krisen kom.

Tenk med hodet og hjertet. Og vær åpen for å kanskje ta tilleggsutdanning.

 

Hva bør man tenke på, når man skal velge utdanning?

Undersøk jobbmulighetene, og velg noe du tror du vil mestre og trives med.

 

Jon Bing

Forfatter, jurist og professor ved Senter for rettsinformatikk ved instituttet for privatrett.

 

 

Hvilken utdanning bør du velge, om du ønsker å gå ut i sikker jobb om noen år?

Det er ikke lett å si, men man skal tenke på at informasjonsteknologi er en meget relevant del av fremtidens arbeidsmarked. Jeg tror dét og ingeniørvitenskap er veldig viktig, og kommer til å bli enda viktigere.

Jobber som har å gjøre med forholdet mellom teknologi og mennesker, og innenfor helsesektoren, vil være viktige fremover. Alle deler av samfunnet vil bli infisert av teknologi, og da er det viktig med en utdannelse der du kan arbeide med forholdet mellom mennesker og teknologi, eller eventuelt utvikling av teknologi for mennesker.

 

Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

Forvaltningsinformatikk, ingeniører av ulike sorter, jurister med kompetanse i informasjonsrett, jurister med innsikt i materialrett og yrker med formidlingskompetanse – som journalister og liknende.

 

Hvilke yrker bør du ikke velge?

Alle yrker som bygger på formidling av informasjon på papir.

 

Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere?

Jeg er redd for det.

 

Hva bør man tenke på, når man skal velge utdanning?

Først og fremst, hva du selv er interessert i, det er lite som kan måle seg med interesse og entusiasme.

 

Helene Tronstad Moe

Fagsjef i Adecco Select.

 

 

Hvilken utdanning bør du velge om du ønsker å gå ut i sikker jobb om noen år?

Det er veldig vanskelig å spå noe om fremtiden, men per i dag er det stor mangel på personer med ingeniørbakgrunn.

Vi har også behov for folk innenfor pleie og omsorg, særlig sykepleiere.

Ellers, får mennesker med høyere akademisk bakgrunn generelt veldig lett jobb. De som har en utdannelse som er lett å oversette til næringsliv og praktisk bruk, får enda lettere jobb, enn de som, for eksempel, har studert fag det er vanskelig å se relevansen av.

 

Hvilke yrker vil gi de sikreste jobbene i fremtiden?

Ingeniører innenfor subsea, samt olje og energi, er det en skrikende mangel etter.

Helse, og spesielt sykepleiere.

Realfagslærere, særlig innen matte, og fysikk og kjemi.

 

Hvilke yrker bør du ikke velge?

Det vi ser er at media og kreative yrker har utdannet veldig mange, og der får ikke alle faglig relevant jobb med en gang de er ferdigutdannet.

 

Blir det viktigere å utdanne seg til det samfunnet har behov for enn tidligere?

Det er det vanskelig å svare på.

Men vi ser at det generelt er stor etterspørsel etter de med spesialisert bakgrunn.

 

Hva bør man tenke på, når man skal velge utdanning?

Velg et fag du er interessert i. Jeg vil advare mot å velge noe, bare fordi man tror man får en høy lønn eller får jobb veldig lett.

Men om man står mellom 3-4 forskjellige fag man vil studere, kan det være lurt å undersøke arbeidsmarkedet.

Man skal trives både med fagfeltet og den jobben man får, når man er ferdig.

Ikke velg det du tror er enklest, men velg utfra det du er interessert i og det du tror er viktig.