Vi har snakket med to eksperter om hva du bør tenke på, når du skal velge hvilke yrker du skal utdanne deg til. 

 

Trude Kvammen Ekker

Karriereveileder, Emmali & Ekker

 

 

Hva er det viktigste å tenke på i valg av yrkesvei?

Mye av det samme som valg av utdanning. Det er mange like momenter i valg av utdannelse og yrkesvei, fordi utdanning og jobb henger sammen. 

Man må finne balansegangen mellom egne styrker og motivasjonsfaktorer, og hva arbeidsmarkedet trenger av kompetanse fremover.

Det er enkelte yrker vi virkelig vil få behov for i fremtiden, og andre yrker som ikke har like store arbeidsmuligheter.

Det er viktig å finne blanding mellom følelser og fornuft, og å orienter seg om hva Norge trenger av arbeidskraft i fremtiden.

 

Alf Merkesdal

Karriereveileder

 

 

Hva er det viktigste å tenke ved valg av yrkesvei?

"The only way to do great work is to love what you do", sa Steve Jobs. Det aller viktigste er hvorvidt yrkesvalget harmonerer med dine verdier.

Hvordan vet du det?

På kort sikt, er interessene flyktige. De kan variere og skifte retning fra dag til dag.

Men de interessene som overlever over tid, er det verdt å legge merke til, for de reflekterer noe som sitter dypere enn overfladiske interesser.

Det vil gi seg utslag i at du foretrekker noen fag fremfor andre, rent naturlig. Noen fag er det lettere å få gode karakterer i, og det kan være noe ved faget som vekker en god nysgjerrighet i deg. Dette er viktig informasjon, når du skal velge yrkesvei.

Kanskje vet du at du er analytisk anlagt, du liker matte, kjemi og fysikk, sånn helt av deg selv. Hvis du i tillegg er interessert i teknologi, elektronikk, mekanikk og lignende realfaglige retninger, er det kanskje på sin plass å velge et ingeniørstudium? 

Hvis du er like analytisk, men er mer nysgjerrig på mennesker, sinn, kropp og samfunn, er det mer nærliggende å velge for eksempel medisin, psykologi eller et samfunnsfag.

Slik ser du at du ved å legge merke til dine egne naturgitte tendenser og langvarige interesser, vil kunne få verdifull informasjon om det riktige yrkesvalget.