(StudentTorget.no):

Vi har snakket med to eksperter om hva du bør tenke på når du skal velge hvilke yrker du skal utdanne deg til. 

 

Trude Kvammen Ekker

Karriereveileder, Emmali & Ekker.

 

- Hva er det viktigste å tenke på i valg av yrkesvei?

- Mye av det samme som valg av utdanning. Det er mange like momenter i valg av utdannelse og yrkesvei fordi utdanning og jobb henger sammen.

- Man må finne balansegangen mellom egne styrker og motivasjonsfaktorer og hva arbeidsmarkedet trenger av kompetanse fremover


Karriereveileder Trude Kvammen Ekker.

- Det er enkelte yrker vi virkelig vil få behov for i fremtiden, og andre yrker som ikke har like store arbeidsmuligheter. Det er viktig å finne blanding mellom følelser og fornuft og å orienter seg om hva Norge trenger av arbeidskraft i fremtiden.

 

Alf Merkesdal

Karriereveileder.

 

- Hva er det viktigste å tenke ved valg av yrkesvei?

- ”The only way to do great work is to love what you do”, sa Steve Jobs. Det aller viktigste er hvorvidt yrkesvalget harmonerer med dine verdier.


- "Hvordan vet du det?" På kort sikt er interessene flyktige. De kan variere og skifte retning fra dag til dag. Men de interessene som overlever over tid, er det verdt å legge merke til, for de reflekterer noe som sitter dypere enn overfladiske interesser. Det vil gi seg utslag i at du foretrekker noen fag fremfor andre, rent naturlig. Noen fag er det lettere å få gode karakterer i, og det kan være noe ved faget som vekker en god nysgjerrighet i deg. Dette er viktig informasjon når du skal velge yrkesvei.

- Kanskje vet du at du er analytisk anlagt, du liker matte, kjemi og fysikk sånn helt av deg selv. Hvis du i tillegg er interessert i teknologi, elektronikk, mekanikk og lignende realfaglige retninger, er det kanskje på sin plass å velge et ingeniørstudium? Hvis du er like analytisk, men er mer nysgjerrig på mennesker, sinn, kropp og samfunn, er det mer nærliggende å velge for eksempel medisin, psykologi eller et samfunnsfag. Slik ser du at du ved å legge merke til dine egne naturgitte tendenser og langvarige interesser, vil kunne få verdifull informasjon om det riktige yrkesvalget.

LES OGSÅ: 5 tips som kan gjøre karrierevalget lettere


«The only way to do great work is to love what you do» - Steve Jobs