M ens mange studenter gruer seg til den skyhøye studiegjelden de sitter igjen med etter endt studieløp, kan «Jonny» (intervjuobjektet er anonymisert etter eget ønske) se fram til 4 år med garantert jobb.

– Jeg har en kontrakt på 8 år i Forsvaret. Utdanningen tar fire år, og deretter skal jeg tjenestegjøre i Forsvaret i fire år til. Jeg skjønner at det kan virke avskrekkende på noen.

Selv reagerte Jonny med lettelse, da han i fjor sommer kunne konstatere at studielånet hans kom til å bli betraktelig lavere enn det andre studenter vanligvis har.

Fra 2011, er han nemlig student ved Sjøkrigsskolen i Bergen, hvor han får betalt for å tilegne seg kunnskap.

Etter endt utdanning, kan han både skilte med ingeniørtittel i elektronikk og data, samt være sikret en offiserstilling på et av Forsvarets fartøyer i lengre tid.

Jeg valgte utdanningen fordi det er betalt ifra dag én, virker som en solid utdanning og gir deg muligheter for en spennende jobb videre, sier han.

Første gang jeg hørte om utdanning i forsvaret, var da jeg begynte på videregående. Da var forsvaret på besøk på skolen og fortalte om utdanningstilbud. Men det var ikke før på rekruttskolen, at jeg fikk god informasjon om mulig utdanning med fagbrev, fortsetter han.

 

Plikttjeneste etter utdanning

Jonny er en av mange som velger å ta utdanningen sin i Forsvaret.

Kaptein og markedsfører ved Forsvarets mediesenter, Kristian Bakke Haugen, forteller om stor interesse for denne type utdanning, og tror det er flere faktorer som bidrar til at tilbudet er positivt for de unge.

– Man får bo gratis, man slipper å tenke på antrekk, man får en gitt dagpengesats per dag og, i noen tilfeller, er man garantert jobb etter endt utdanning.

 

Mange ser på den pliktige tiden, etter endt utdanning, som en negativ faktor; hva tenker du om det?

Hos oss, fungerer det slik at man først lærer forskjellige fag, i tillegg til lederskap. Deretter, blir du ansatt for å lære bort det du har lært under din egen utdanning, sier Bakke Haugen.

Vi kaller det drivende opplæring, fordi det lønner seg både for den nyutdannede og de som kommer helt ferske til Forsvaret, forklarer han.

Han påpeker at de fleste ser på pliktårene som en god måte å få erfaring, og benytte det de har lært, samtidig som det betyr mye når man senere skal søke jobb.

– Dersom du finner ut at dette ikke er noe for deg, men allikevel har et pliktår, ser jeg at det kan være litt utfordrende.

– Men undersøkelser i Forsvaret viser at trivselen er høy, det er et unik kameratskap og samhold. I tillegg, er det en fordel å kunne praktisere det du har lært raskest mulig.

Det er studenten Jonny enig i, og liker tanken på å både lære teorien og få prøvd den ut i praksis.

– Jeg ser positivt på utdanningen, og er ute etter en arbeidsplass med utfordringer og noe litt utenom det vanlige. Jeg blir fort lei av å jobbe med én ting hele tiden.

 

Her får du betalt for å ta utdanning

Forsvaret: Elever får kr 217,40 dagen første året, samt dekket kost, losji, syv hjemreiser, rabatt på offentlig transport og forsikringer. Når elevperioden er ferdig, er startlønnen fra kr 254 000 til kr 291 400.

Fengselsskolen: Kr 250.000 året. Les mer på skolens nettsider.

Tollutdanningen: fra kr 249 600 til 316 400 året som tollaspirant, og fra kr 256 500 til 343 100 kroner som tollbetjent. 

Flyvelederutdanning: kr 280 000 kroner, men studentene får kun lønn under praksisåret. I den teoretiske delen av utdanningen, har man rett til studielån. 

Lokførerstudiene: Under opplæringen over 7-8 måneder er lønnen kr 246 000. 

Førerhundtrener: Du jobber på skolen i 3 år som aspirant, lønn varierer. 

Afis-fullmektig: Grunnkurs i Sverige i 8 måneder, før 18 måneder plikttjeneste etter endt utdanning. Det gis lønn under utdannelsen med kr 227 000 pr. år.

 

Skreddersydd utdanning?

Det finnes mange alternative lønnede utdanninger.

Det var lenge vanlig at en rekke offentlige etater tilbød utdanning på egne etatskoler til folk som jobbet eller ønsket å jobbe i etaten. De fleste av dem er nedlagt nå, men noen tilbud eksisterer fortsatt.

Både Tollvesenet og Fengselsvesenet har fortsatt egne utdanninger, det samme gjelder for flygeledere, mens Jernbaneskolen bare tilbys til ansatte innenfor jernbaneverket.

Daglig leder ved Karrieresenteret i Bergen, Rønnaug Tveit, forteller at de ved Karrieresenteret tar for seg det som skjer etter at du har valgt utdanning, og at de dermed ikke får mange spørsmål om betalt utdanning.

Hun tror det er både fordeler og ulemper ved å få lønn fra en arbeidsgiver, mens du utdanner deg.

Fordelene med såkalt betalt utdanning er selvsagt at du får lønn under utdanningen og slipper å gjøre deg avhengig av studielån, selv om lønnen kan variere mye, sier Tveit.

Noen kan oppleve det som en ulempe, at utdannelsen er skreddersydd akkurat til den aktuelle etaten og tilsynelatende ikke kvalifiserer for så mye annet. Men det er ofte mye breiere anvendelsesområder, enn man skulle tro, mener hun.

Bindingstiden kan også oppfattes som en ulempe, selv om det innebærer at du faktisk får flere års arbeidserfaring så og si på kjøpet, avslutter Tveit.