E n ny rapport viser at fagutdanning og høyere utdanning vil etterspørres på det norske arbeidsmarkedet om 20 år.

Det er arbeidsmarkedsforsker, Nils Martin Stølen, i Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har utarbeidet rapporten, som tar for seg behov og status for det norske arbeidsmarkedet i 2030.

Der kommer det fram at framtidsjobbene vil kreve fagutdanning eller høyere utdanning.

Spesielt helsearbeidere, lærere og økonomer har gode jobbutsikter.

Behovet vil bli spesielt stort for folk med bachelorgrad innen økonomi- og administrasjon, eller helse, pleie og omsorg. Arbeidstagere, med yrkesfag fra videregående skole, vil også bli mer ettertraktede, sier Stølen til VG.

 

Økt behov for faglærte

Til VG, har Stølen pekt ut yrkene det vil være størst behov for, i det norske samfunnet og næringslivet, i 2030.

Beregningene i rapporten viser at det vil være behov for 80.000 flere arbeidstakere, innen økonomi og administrasjon, med bachelorgrad, enn i dag.

Denne yrkesgruppen vil da passere lærerne, som per i dag er den største utdanningsgruppen på dette nivået. Likevel, vil det også bli behov for flere lærere.

Stølen tror også at vi vil få færre ufaglærte i arbeid.

Eldrebølgen er som kjent ventet rundt 2030, og fremskrivingen av arbeidsmarkedet, gjort på vegne av regjeringen, forteller om et stort behov for ansatte innen helsevesen, pleie og omsorg, som følge av dette.

Behovet for ufaglært arbeidskraft går ned. Behovet for faglærte vil øke, sier Stølen til VG.

Dette gjelder også de yrker rett ut fra videregående utdanning, som kokk, helsearbeider, tømrer, samt flere funksjoner i industrien.


 

Utdanning er viktig

I de nærmeste årene, vil for øvrig behovet for ingeniører være mest prekært. Det viser bedriftsundersøkelsen som NAV årlig gjennomfører. Den avdekker at det er en mangel på vel 8000 ingeniører, sivilingeniører og IKT-personell i Norge.

Mange ingeniører går snart av med pensjon, og det blir et behov for å erstatte mange av disse. Arbeidsmarkedet vil alltid svinge litt fra år til år, men det er grunn til å tro at etterspørselen generelt etter ingeniør- og IKT-personell vil være høy, sier analysedirektør, Erik Oftedal, i NAV, til VG.

Som Stølen, understreker også Oftedal viktigheten av utdanning for de unge.

De kan se fremtiden lyst i møte, for i årene fremover vil arbeidsmarkedet i Norge etterspørre nettopp faglærte unge arbeidstagere, sier Oftedal.

Han tror majoriteten av dagens unge vil få jobb etter endt utdanning, selv om det betyr at man kanskje må vente litt på drømmejobben.

Det er utrolig viktig å ha en utdannelse, for å få den jobben du ønsker deg. Jeg pleier å gi to råd: velg et studie du har lyst til å ta og fullfør det, sier Oftedal.

 

Dette bør du studere

INDUSTRIMEKANIKER

Fire års fagutdanning. De to første årene på VG1 (elektrofag eller industriell produksjon) og VG 2 (industriteknologi). Tredje året og fjerde året som lærling i faget.

Snittlønn: ca. 415.000 kr.

Stort behov: Nøkkelpersonell for tilvirking og reparasjoner av maskindeler i industrien.

 

SIVILINGENIØR

Femårig utdanning (master), krever generell studiekompetanse og gode realfagkunnskaper.

Snittlønn: ca. 570.000 kr.

Stort behov: Du kan jobbe innenfor en rekke arbeidskraftkrevende fagområder, olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk eller datateknologi.

 

TØMRER

Fire års fagutdanning, VG1 - bygg- og anleggsteknikk. VG2 - byggteknikk, 3. og 4. året lærling i faget.

Snittlønn: ca. 345.000 kr.

Stort behov: Stor byggeaktivitet ventes fortsatt, både innen renovering, nybygging og ombygging av ulike typer hus og bygninger.

 

BIOINGENIØR

Treårig høyskolestudium (bachelor).

Snittlønn: ca. 375.000 kr.

Stort behov: Stort fremtidig arbeidsmarked. På medisinske laboratorium, både i offentlig og privat helsevesen og i industrien, f. eks. den farmakologiske industrien eller den næringsmiddelrelaterte industrien.

 

PSYKOLOG

Seksårig profesjonsstudium, som består av et årsstudium i psykologi, inkludert ex.phil. og ex.fac. i tillegg til et femårig psykologistudium.

Snittlønn: ca. 450.000 kroner.

Stort behov: Ettertraktede arbeidstagere, stor mangel på psykologer. Mange jobbmuligheter, for eksempel pasientbehandling, konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling eller undervisning og forskning.

 

FYSIOTERAPEUT

Treårig bachelorstudium på høyskole. Kreves ett år turnustjeneste for å bli autorisert.

Snittlønn: 350.000 kr.

Stort behov: Stadig større behov for privat og offentlig tjenesteyting. Fysioterapeuter arbeider med en stadig voksende gruppe mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom, samt med forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

SIVILØKONOM

Treårig bachelorgrad og toårig mastergrad.

Snittlønn: 750.000 kr.

Stort behov: Jobber med ledelse og styring i et stadig mer variert og komplisert arbeidsliv. Du kan ha hele bedriften som arbeidsområde, men mange jobber bare med enkeltdeler eller avdelinger i bedrifter. Siviløkonomer er ettertraktede som ledere og mellomledere.

 

KOKK

Fireårig utdanning, VG1 - restaurant- og matfag. VG2 - kokk- og servitørfag, to års læretid i kokkefaget ved bedrift.

Snittlønn: ca. 340.000 kr.

Stort behov: Stort behov. Mange jobbmuligheter. Du kan jobbe i restauranter, kafeer, bedriftskantiner, skipsfarten, offentlige institusjoner, dagligvarehandelen, skoleverket og næringsmiddelindustrien. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

 

Kilde: VG, Dine Penger