(StudentTorget.no):  

 - Generelt er fagteknikere og kandidater med fagskoleutdanning svært etterspurt i arbeidslivet. Grunnen er den solide praktiske kompetansen, i tillegg til den teoretiske kompetansen som studentene har fått gjennom sine studier, sier studiekonsulent ved Fagskolen i Oslo, Kari Inderhaug.

Hun kan fortelle at deres studenter har lett for å finne arbeid etter endt studium.

- I tillegg har vi et lite studentmiljø med tett studentoppfølging, lav strykprosent og svært lite frafall.

Fagskolestudier er i utgangspunktet teoretisk utdanning. Imidlertid legges det stor vekt på at de teoretiske studiene skal knyttes direkte til praksis og til studentenes egne erfaringer som fagarbeidere. Det gjør at denne typen studier kan være et attraktivt alternativ til høyskoler og universiteter. 

- Fagskolene tilbyr et stort spekter av utdanninger, og det er nettopp dette mangfoldet i tilbudene som reflekterer skoleslagets egenart. Typisk for oss som er en offentlig fagskole, er at vi tilbyr kortere yrkesrettede utdanninger på ett til to år, forklarer Inderhaug.

Ifølge det nasjonale opptakskontoret for fagskoler er det totalt 44 offentlige fagskoler i Norge. De tilbyr utdanning innenfor de fleste områder - alt fra elektro og helsefag til barnepleie og økonomi. I tillegg finnes en rekke private fagskoler. Her tilbys som oftest kreative fag som foto og grafisk design. 

LES OGSÅ: Her kan du lære mer om forskjellen på en fagskole, høyskole og et universitet

 

Opptaksgrunnlag

For å komme inn på en fagskole trenger du ikke generell studiekompetanse slik som ved høyskoler og universiteter. Isteden har skolene et yrkesfaglig fokus.
 
- Fagskolene skiller seg fra universiteter og høyskoler ved at målgruppen er søkere med yrkesfaglig bakgrunn, forteller Inderhaug.

Det vil si at søkerne stort sett har gått yrkesfaglig opplæring ved en videregående skole, da med to år skole etterfulgt av to år som lærling. Ved å fullføre en slik yrkesrettet videregående opplæring blir man kvalifisert til opptak ved en fagskole innenfor det fagområde man har utdannet seg innenfor.  

- Alle våre studenter må ha fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller tilsvarende kompetanse i relevant fag før de kan få inntak hos oss. 

Har du ikke denne bakgrunnen, er det likevel håp. Dersom du ikke har formelt opptaksgrunnlag, men har fylt 25 år, kan du søke på grunnlag av såkalt realkompetanse. Det vil si at all formell og uformell kompetanse, som er relevant for det studiet du ønsker å søke på, teller. Det kan være et uferdig utdanningsløp, lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid og/eller familie- og samfunnsliv. 

 

Slik søker du

Den praktiske gjennomføringen av søknadsprosessen varierer i noen grad fra skole til skole. Likevel, skal du søke studieopptak ved en offentlig fagskole kan du i de fleste tilfeller søke til det nasjonale opptakskontoret for fagskoler (NOF). Dette gjør du ved å gå gjennom Vigo.

I enkelte tilfeller, som ved helt spesielle studier hvor studentene arbeider veldig tett med det lokale næringsliv eller på studier hvor det er veldig få søkere, kan det være du må søke direkte til den aktuelle skolen. Slik er det også ved opptak hos private fagskoler. Der søker du direkte til skolen, gjerne gjennom fagskolens egen nettside. 

 

Økt kompetanse

Mens en utdanning på videregående yrkesfag gir deg fagbrev, er hensikten med fagskole å oppnå en videreutdanning. Du oppnår ytterligere spesialisering, og får en spisskompetanse innenfor ditt fagområde. Dermed er du kvalifisert til mellomlederstillinger og prosjektledestillinger  i arbeidslivet.

- Gjennom et fagskolestudium får studentene kompetanse til å gå inn i mer krevende jobber. I de tekniske utdanningene inngår også opplæring i økonomisk/administrative fag. Disse gir et godt grunnlag for å bli bedriftsleder. En to-årig fagskoleutdanning er dermed en mellomlederutdanning, og et yrkesrettet alternativ til høyere utdanning, forteller Inderhaug.

Videre utdyper hun hvilke stillinger de ulike utdannelsene gir deg kompetanse til å utføre.

- Etter endt fagskoleutdanning blir for eksempel tømrerne og rørleggerne byggeledere, mestere og prosjektledere. Elektrikerne blir energirådgivere, elektrofaglærere eller installatører. Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og helsesekretærer får spesialkompetanse innenfor områder som psykisk helsearbeid, eldreomsorg eller helseadministrasjon.

 

Kan bygge på til bachelorgrad

Er du interessert i videre studier endt fagskoleutdanning, er dette i noen tilfeller mulig.

- Studenter som ønsker det, har også mulighet til å fortsette med videre studier ved enkelte høyskoler som fagskolen har avtale med, forteller studiekonsulenten.

Hun tar utgangspunkt i det spesifikke tilbudet ved Fagskolen i Oslo, imidlertid gjelder dette også de fleste andre fagskoleutdanninger. Ved enkelte høyskoler kan to-årig tekniske fagskole innpasses som del av en bachelorgrad. Et annet alternativ kan være å ta en tilleggsutdanning i pedagogikk, for dermed å kunne bli faglærer i videregående skole. Mulighetene er mange, det gjelder bare å finne ut hva man vil gjøre.

- Vi anbefaler potensielle søkere å sette seg godt inn i hva en fagskoleutdanning innebærer, tenke grundig igjennom  hva de ønsker å arbeide med og hva slags sluttkompetanse de ønsker seg, avslutter Inderhaug.

 

STUDIETILBUD SOM TILBYS VED OFFENTLIGE FAGSKOLER:  


Fagskolen i Oslo:

✔Bygg
✔BIM-tekniker, Installasjon
✔BIM-tekniker, Konstruksjon
✔Klima, energi og miljø i bygg (KEM)
✔Elkraft
✔Psykisk helsearbeid
✔Eldreomsorg
✔Helseadministrasjon
✔Veiledningsstudiet

Bergen tekniske fagskole:

✔ Maskinteknikk m/ISO (Isolasjon, stillas, overflatebehandling)
 ✔Elektronikk
✔Elkraft
✔Automatisering
✔Bygg
✔Anlegg
✔Klima energi og miljø i bygg
✔Industriell produksjon, med fordypning maskinteknikk
✔Prosess 
 

Trondheim Fagskole:

✔Automatisering
✔Elkraft
✔Nautisk
✔Skipsteknisk drift
✔Kulde- og varmepumpeteknikk
✔Matteknikk
✔Klima, energi og miljø


Fagskolen i Ålesund:

✔Anlegg
✔Bygg
✔Elkraft
✔Automatisering
✔Nautisk drift
✔Skipsteknisk drift
✔Teknikk og industriell produksjon maskinteknikk

Se Studievalg.no for flere ulike fagskoler.

Kilder: fagskoleopptak.no, utdanning.no, fagskolen.info, udir.no og regjeringen.no.