(StudentTorget.no):

Det mangler om lag 6000 førskolelærere her til lands. For å få kabalen til å gå opp, må barnehagene ansette ufaglærte.

Ferske tall fra landets kommuner viser at fra 2010 til 2011 økte antall dispensasjoner fra utdanningskravet i norske barnehager med seks prosent, skriver Aftenposten

Pedagogiske ledere i norske barnehager må i utgangspunktet ha førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, men kommunene kan gi dispensasjon som gjør at barnehagene ikke blir tvunget  til å følge utdanningskravet. 

Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand forteller at det finnes rundt 10 000 mennesker i Norge som har førskolelærerutdanning, men som har gått ut av yrket. Hun mener at for å lokke disse tilbake i tillegg til å få inn nye, må lønnen økes. Bjerkestrand sier også at kommunene må slutte med å gi dispensasjon for ukvalifisert arbeidskraft i barnehagen. 

- For å rekruttere nye førskolelærere og lokke tilbake de som har forlatt yrket, må kommunene sørge for bedre lønn, en stans i dispensasjons-bruken og et godt faglig arbeidsmiljø, sier Bjerkestrand.

Nå er startlønnen til en førskolelærer på rundt 328 000 kroner. 
 

 

Ny barnehagelov

 
Et barnehageutvalg la nylig fram et forslag til en ny barnehagelov. Blant annet er det ønskelig at det skal bli lovfestet at halvparten av alle ansatte i norske barnehager skal ha pedagogisk utdanning. De vil også ha en innstramming på dispensasjons-bruken. 
 
- Forslaget er helt nødvendig og riktig for å styrke kvaliteten i barnehagene. Men den virkeligheten vi ser nå gir dessverre ikke gode utsikter, sier Bjerkestrand.
 
Kunnskapsdepartementet har nå satt i gang kampanjen «Verdens fineste stilling ledig» for å få økt interesse rundt yrket og få flere til å søke seg til førskolelærerutdanningen. Bjerkestrand er positiv til kampanjen, men sier at den i seg selv ikke er nok til å snu den dårlige trenden vi nå ser. 
 
- Vi støtter helhjertet opp om dette, men kampanjer alene er ikke nok. Vi trenger flere tiltak, og det viktigste er lønnen, sier Bjerkestrand. 
 
Filmen «Hva har du gjort i dag?» er en del av Kunnskapsdepartementets kampanje «Verdens fineste yrke» for å få flere til å søke førskolelærerutdanningen.