(StudentTorget.no):

- Du må være praktisk anlagt og god til å samarbeide og en interesse for faget er veldig viktig, forteller tredjeårsstudentene Siri Foss Morken (23) og Malin Stavrum (23). De studerer bioteknologi og kjemi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

 

Studiets oppbyggning

Det første året på bioteknologi og kjemi ved HiOA står matematikk og grunnleggende kjemifag på timeplanen. 

Det andre året blir det mer biologiske og kjemiske analysefag, deretter spesialiserer studentene seg innefor et felt i tredjeåret. 

- Underveis til hvert eneste kjemifag så har vi laboratorieundervising, slik at de får praktisk bruke den teorien de lærer på forelesninger, forteller førstelektor Ragnhild Augustson ved HiOA.

Når studentene skal skrive bacheloroppgaven det siste semesteret i tredjeklasse, er de plassert ute i industri- eller forskningsinstitusjoner. Der gjennomfører studentene en forskningsoppgave som blir presentert muntlig og skrivtlig ved avsluttende eksamen. 

 

Krav til søker

Ønsker du å studere bioteknologi og kjemi er kravene generell studiekompetanse / realkompetanse. 

Spesielle opptakskrav er matematikk R1+R2 og fysikk 1. Forkurs eller teknisk fagskole fra tidligere strukturer oppfyller kvalifikasjonskravene. Søkere med teknisk fagskole etter lov om fagskoler av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1. 

 

 HER KAN DU STUDERE BIOTEKNOLOGI OG KJEMI:

Høgskolen i Hedemark
Master
- Næringsrettet bioteknologi

Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor
- Bioteknologi og kjemi
- Bioingeniørfag

Høgskolen i Sør-Trønderlag
Bachelor
- Ingeniørfag, kjemi
- Matteknologi

Høgskolen i Ålesund
Bachelor
- Bioteknologi
- Marine og biologiske fag
- Bioingeniør

NTNU
Master
- Industriell kjemi og bioteknologi (2-årig og 5-årig master)

Universitetet i Agder
Bachelor
- Biologi

Universitetet i Bergen
Bachelor
- Kjemi
- Molekylærbiologi
- Biologi
- Havbruksbiologi

Master
- Molekylærbiologi
- Ernæring - Human ernæring

Universitetet for miljø og biovitenskap
Bachelor
- Kjemi
- Bioteknologi

Master
- Kjemi og bioteknologi
- Kjemi
- Lektorutdannelse i realfag

Universitetet i Oslo
Bachelor
- Molekylærbiologi og biologisk kjemi
- Kjemi

Universitetet i Tromsø
Bachelor
- Bioteknologi
- Bioingeniørfag
- Biomedisin

Master
- Marin bioteknologi
- Molekylær bioteknologi

Universitetet i Stavanger
Bachelor
- Biologisk kjemi - bioteknologi

Master
- Biological Chemistry

 

Les mer stoff om studentlivet og valg av utdanning i Utdanningsguiden