(StudentTorget.no):

- En person som er opptatt av og interessert i mat, ernæring- og helse, liker å snakke med folk med et ønske om å gjøre en forandring, enten på individ eller gruppenivå passer til å bli ernæringsfysiolog, forteller Helen Kvalem, studieleder ved bachelorstudiet i ernæring ved Bjørknes høyskole. 
 
Bachelorstudiet i ernæring går over tre år. Det første året inneholder medisin grunnfag, deretter følger ernærningsfagene på andre og tredje året av studiet. 
 
I tillegg til de typiske ernæringsfagene lærer studentene om vitenskap, psykologi og atferdsendring, i tillegg til lover og regler knyttet opp mot kostholdsveiledning. 
 
Som avsluttende oppgave det tredje året skal studentene skrive en bacheloroppgave hvor de leser vitenskaplige orginalartikler. Studentene må lese, forstå og tolke for å trekke konklusjoner ut fra vitenskapen, studentene får øvd seg sikkelig på det å vurdere vitenskaplig litteratur. 

Ønsker du mer informasjon om ernæringsfysiologi kan du se her!

 

 HER KAN DU STUDERE ERNÆRINGSFYSIOLOGI:

 

 • Atlantis Medisinske høgskole (Bachelor)
 • Bjørknes Høyskole (Bachelor)
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (Bachelor og master)
 • Høgskolen i Hedemark (Bachelor)
 • Norges Idrettshøgskole (Bachelor)
 • Universitetet i Agder (Bachelor)
 • Universitetet I Bergen (Bachelor og 2-årig master)
 • Universitetet i Oslo ( 2-årig master)
 • Universitetet for miljø og biovitenskap
  (Bachelor og master)

 

 

 

Les mer stoff om studentlivet og valg av utdanning i Utdanningsguiden