(StudentTorget.no):

- Jeg ønsker å jobbe med mennesker og er veldig interessert i alt med trening og helse. Jeg har gått til fysioterapeut tidligere og så hvor mye det hjalp meg, derfor syntes jeg det var et godt valg å velge fysioterapi, sier Tonje Arntsen (21). 

Arntsen ønsker å jobbe med rehabilitering av pasienter når hun er ferdig utdannet.

Fysioterapiutdanningen er en fireårig høyskoleutdanning som gir bachelorgrad. Det fjerde året er turnustjenste - ett halvt år på sykehus eller institusjon og ett halvt år i kommunen. 

 

Jobbmuligheter

 
Herman Van Dijk, studieleder for fysioterapi ved Bjørknes Høyskole forteller at det er en stor fordel med master i fysioterapi, dette fordi jobbsjansene økes og terapeuten sitter inne med bredere kunnskap. 
 
- Det er ingen krav til master, de fleste fysioterapeuter som blir ferdig utdannet får jobb. Det tar tid før studenten får drømmejobben, men det viktigste er å ha en fot innenfor et sted, sier Van Dijk.

For en fysioterapaut er arbeidsmarkedet stort. Etter fullført bachelorgrad kan nyutdannede få jobb i kommunale stillinger knyttet til skole, helsestasjon, barnehage, rehabiliteringsinstitusjoner, syke- og aldershjem, hjemmebaserte tjenester eller starte sin egen private praksis. 
 
 
 HER KAN DU STUDERE FYSIOTERAPI:
  • Høgskolen i Bergen (Bachelor og master)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Høgskolen i Sør-Trønderlag
  • Bjørknes Høyskole
  • Norges Idrettshøyskole (Master)
  • Universitetet i Bergen (Master)
  • Universitetet i Tromsø

 

Les mer stoff om studentlivet og valg av utdanning i Utdanningsguiden