(StudentTorget.no):

15. april går fristen for å søke høyere utdanning ut, og mangfoldet i årets studietilbud er stort. Og har du fremdeles ikke bestemt deg for hva du skal søke på til høsten, får du her en oversikt over årets helt ferske studietilbud. 
 
Totalt kan du nå velge blant 1315 studier ved Samordna Opptak (SO). I tillegg kommer alle de private skolene.

LES OGSÅ: Her finner du oversikt over studier som tilbys i Norge og i utlandet

Et nytt studium som tilbys høsten 2012 er en toårig kandidatutdanning for trafikklærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ulf Melvold, faglig ansvarlig for studiet, sier til Teknisk Ukeblad (TU) at pågangen forventes å være stor.
 
– Vi forventer mange søkere til de 24 studieplassene, siden det er landets eneste alternativ til tilbudet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. I dag velger mange å ta utdanning i Sverige og Danmark, sier han.
 
Om du ikke kan fordra trafikken, kan Høgskolen i Finnmark friste med bachelorgrad i arktiske naturressurser, hvor bærekraftig forvaltning av ressurser står i sentrum.
 
– Vi bygger nå opp et forskningbasert fagmiljø på dette fagområdet. Det har utspring i et stort forskningsprosjekt ved høyskolen, og som et ledd i det etablerer vi dette bachelorstudiet, sier Inger Elin Utsi, pressekontakt ved Høgskolen i Finnmark til TU.
 
Dette er noen av de nye studiene som tilbys fra høsten av: 
 
Årsstudium i event & sport management ved Høgskolen i Buskerud, Bachelor I IT, mobil apputvikling ved NITH, Bachelor of rock ’n’ roll entrepreneurs ved Høgskolen i Finnmark, Årsstudium i musikk ved Høgskolen Stord / Haugesund eller Bachelor i matematikk og finans ved Universitetet i Tromsø.
 
Om ikke disse frister, finner du en fullstendig oversikt over høstens studietilbud på nettsidene til Samordna Opptak.
 
 Nye studier høsten 2012:
Høgskolen i Oslo og Akershus
- Toårig trafikklærerutdanning
- Master i økonomi og administrasjon
- Master i sosialfag - barnevern
- Master i universell utforming av IKT
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag
- Bachelor i fornybar energi, ingeniør
- Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering
- Bachelor i vernepleie, desentralisert
- Master i psykisk helsearbeid
 
Høgskolen i Harstad
- Årsstudium i praktisk prosjektledelse,
deltid
 
Høgskolen i Ålesund
- Bachelor i biomarin innovasjon
- Master in international marketing and business
 
Høgskolen i Nesna
- Master i profesjonsretta naturfag, deltid
- Bachelor i idrett
- Årsstudium i idrett
- Bachelor i informasjonssystemer
- Årsstudium i digital medieproduksjon og sosiale medier
- Årsstudium i produksjon for scene og sal
 
Høgskolen i Finnmark
- Bachelor i arktiske naturressurser
- Bachelor of rock ’n’ roll entrepreneurs
 
Høgskulen i Sogn og Fjordane
- Bachelor i økonomi og juss
- Bachelor i elektroenergi, elkraft og miljø, ingeniør
- Master i samhandling innen helse- og sosialtjenester
 
 
- Master in landscape planning 
(med Københavns Universitet og Sveriges landbruksuniversitet)
 
Høgskolen Stord / Haugesund
- Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap
- Årsstudium i musikk
 
Høgskolen i Vestfold
- Bachelor i språk (engelsk og norsk)
- Master i jordmorfag
 
Markedshøyskolen
 
- Master i markedsføring og markedskunnskap
-Bachelor i PR og samfunnspåvirkning
 
UMB
- Master i aquatic food production
 
NTNU
- Årsstudium i musikk
- Master i entreprenørskap og samfunn
- M.Sc. in biotechnology
- M.Sc in light metals, silicon and ferroalloy production
- Master i vegteknikk / jernbaneteknikk
Universitetet i Bergen
- Master i energi (med HiB)
 
Universitetet i Oslo
- Årsstudium i statsvitenskap
 
Universitetet i Agder
- Master i spesialsykepleie
 
Universitetet i Tromsø
- Bachelor i matematikk og finans
 
Universitetet i Nordland
- Årsstudium i maritim økonomi og ledelse
- Bachelor i lulesamisk språk
 
Universitetet i Stavanger
- Master i bore- og brønnteknologi
- Master i økonomi og ledelse