(StudentTorget.no):

Søknadsfristen for å søke høyere utdanning gikk ut for en uke siden. I dag ble tallene offentliggjort. Totalt 115.764 personer har søkt på høyere utdanning. Dette er en økning på 6,6 prosent, som tilsvarer cirka 7000 personer sammenlignet med tallene fra 2011. Mange skoler i landet kan glede seg over en sterk økning i søkertallene. 

- Dette er det høyeste antall søkere vi har hatt i Samordna opptaks historie. Økningen er større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, og det er heller ingen nye læresteder eller studier som kan forklare den store økningen. Det ser ut til at det er en økt interesse for høyere utdanning i befolkningen, sier daglig leder i Samordna opptak,   Bente Ringlund Bunæs.

 

25 prosent flere vil bli ingeniør

I media har det vært mye skriverier om at vi mangler mange ingeniører. I vinter ble det konkludert med at vi har behov for så mange som 16.000 stykker i årene som kommer. Og det er tydelig at mange har slått til på tilbudet om å bli ekstremt attraktive i arbeidsmarkedet. Tall fra Samordna opptak viser at hele 25 prosent flere har søkt seg til ingeniørutdanningene i år enn i fjor. 

- Dette er meget gledelig, ikke minst fordi arbeidslivet har så stort behov for teknologisk kompetanse framover. Det tyder på at regjeringens satsing på realfag og teknologi virker, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding. 

 

Mange vil bli lærere 

Når det gjelder lærerutdanningen har Kunnskapsdepartementet satset stort på kampanjer for å få vekke interesse for et yrke som mangler arbeidskraft framover. Dette har tydeligvis hjulpet. Antall førstevalgssøkere til de ulike lærerutdanningene i landet har økt med 50 prosent fra 2008 til 2012. I år har vi 2351 flere førstevalgssøkere til lærerutdanning enn vi hadde i 2008.

Årets søkertall viser også at det er 671 flere søkere til førskolelærerutdanningen enn i 2011, en økning på hele 22 prosent.

- Etter tre år med nedadgående søkning og en økning i antall dispensasjoner fra kravet om pedagogisk utdanning for pedagogiske ledere i barnehagene, var det klart at noe måtte gjøres. I år har vi derfor også hatt en rekrutteringskampanje for førskolelæreryrket. Det har gitt resultater. Nå er trenden snudd, sier statsråd Halvorsen.

 

Populært med økonomi

Helt på toppen av lista over hva folk ønsker å studere, finner vi siviløkonomstudiet ved NHH i Bergen. 

2301 søkere har NHH som førsteprioritet, og disse kjemper om rundt 450 studieplasser. Dette er en økning på ni prosent fra i fjor. 

På andreplass finner vi jusstudiet ved Universitetet i Oslo med  2261 søkere. Når det gjelder UiO har hele 17.373 sitt førstevalg ved ulike studieprogrammer der. Dette er de høyeste søkertallene i UiOs historie, og det høyeste i landet. Studieprogrammene som informasjonsteknologi, realfag og lektorprogrammet opplever oppgang i forhold til tidligere år. 

- Det er spesielt viktig for UiO å rekruttere gode studenter til realfag og teknologifag. Det er disse studentene som skal være med på å løse mange av morgendagens viktigste utfordringer, for eksempel innenfor livsvitenskap og nanoteknologi, sier Ottersen.

Høgskolen i Oslo og Akershus opplever også rekordsøkertall med 12.479 førsteprioritetssøkere, og rekordmange av søkerne vil bli førskolelærere. Førskolelærerutdanningene ved HiOA har en økning på 26 prosent sammenlignet med fjoråret. Enkelte av ingeniørutdanningene har også en økning på 30 prosent. Det gjelder bygg, bioteknologi, kjemi og maskin.

 

 

 TI PÅ TOPP-LISTA - SØKERTALL HØYERE UTDANNING 

 

1. Siviløkonomutdanningen (Norges Handelshøyskole - 2301 søkere)

2. Jus (Universitetet i Oslo - 2261 søkere)

3. Jus (Universitetet i Bergen - 1660 søkere)

4. Politiutdanning (Politihøgskolen - 1361søkere)

5. Pyskologi profesjon (Universitetet i Oslo - 1044 søkere)

6. Økonomi og administrasjon (Høgskolen i Sør-Trøndelag -1003 søkere)

7. Medisin (Universitetet i Oslo - 973 søkere)

8. Medisin (NTNU - 870 søkere)

9. Idrettsvitenskap (Norges idrettshøgskole - 851søkere)

10. Sykepleier (Høgskolen i Sør-Trøndelag - 844 søkere)