(StudentTorget.no):

Nesten halvparten av unge mellom 16-28 år vurderer en kreativt rettet utdanning, viser en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført på oppdrag for høyskolen Westerdals.
 
Skolens rektor, Tom Kvisle, tror noe av årsaken til dette er at kreative fag gir rom for å realisere seg selv.
 
- Denne typen profesjon gir studentene muligheten til å kombinere ny kunnskap og teori med egne ferdigheter. Jeg tror det er viktig at man velger studie ut fra interesse og engasjement. Så får logikk og fornuft komme i andre rekke, sier Kvisle. 
 
 

Skeptiske til fremtiden

Selv om halvparten av de spurte ungdommene vurderer kreative utdanninger, er én fjerdedel usikre på om etterspørselen etter kreative yrker i fremtiden vil være stor nok. Kvisle mener ensidig informasjon i media og fra politikere er noe av grunnen til skepsisen.

MEDIA PÅVIRKER STUDIEVALG: Westerdals-rektor Tom Kvisle tror den mye omtalte mangelen på realfagskompetanse har bidratt til at mange er skeptiske til jobbmulighetene man vil få med en kreativ utdanning. (Foto: Høyskolen Westerdals) 
 
 
- Satt litt på spissen kan det virke som det eneste vi trenger er ingeniører, teknikere og økonomer. Og at det kun er disse som får jobb etter endt utdanning. Men man kan også leve av å være kreativ. Tidligere undersøkelser vi har gjort viser dessuten at 9 av 10 Westerdals-studenter fikk jobb innen 6 måneder etter endt utdanning. Det er stor etterspørsel fra næringslivet, og den tror jeg bare vil øke i fremtiden, sier høyskolerektoren.
 

LES OGSÅ: Vil du jobbe med noe kreativt?

 

Modne studenter

Undersøkelsen viser også at det er flere unge fra storbyene som velger å satse på en kreativ utdanning, sammenliknet med ungdommer fra mindre byer og småkommuner. Kvisle tror dette delvis skyldes at det er nettopp i de store byene de kreative næringene holder til. 
 
Blant de spurte over 26 år har hele 66 prosent søkt seg til kreative studier, mens det blant de under 26 år kun er 39 prosent som har gjort det samme. Rektoren mener de eldre studentene tjener godt på å ha studert noe tidligere.
 
Andre funn fra undersøkelsen

– Over halvparten av de som deltok i undersøkelsen er bekymret for å velge feil utdanning. Frykten er størst blant de under 26 år.

– Motivasjon og det å finne noe man brenner for er viktigst for valg av utdanning. Mulighetene for høy lønn kommer sist.

– Blant de som planlegger å studere til høsten, er hele 62 prosent usikre på hvilken utdanningsinstitusjon de skal velge.

– Blant de som allerede studerer er det likevel 21 prosent som er usikre på hva de skal gjøre til høsten.

-  De har gått gjennom en slags modningsprosess, og har gjerne mot og selvtillit nok til å velge et kreativt yrke – og mestre det. Dedikasjon er nok nøkkelordet, sier han.
 

LES OGSÅ: Kun én av hundre vil ansette humanistene

 

Motivasjon er viktigst

Hele 55 prosent av respondentene svarte at det viktigste faktoren for valg av studie, er at de finner noe de brenner for. Å velge en utdanning som gir en trygg jobb i fremtiden er neste på listen, men det mest overraskende var kanskje at høy lønn havnet helt i bunn. Kvisle påpeker at samfunnet og arbeidslivet gjerne endrer seg fra man begynner på et studie til man er ferdig utdannet, og at mange vil opplever at studiet de startet på ikke var helt som de hadde sett for seg.
 
- Vi har erfart at de som søker seg til kreative studier har en genuin interesse for faget, og at de dermed leverer resultater deretter. Fag, fritid og engasjement glir gjerne over i hverandre, kanskje særlig når det kommer til kreative yrker, forklarer han.
 

LES OGSÅ: Skal man velge utdanning med hodet eller hjertet?

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet