M ange av studiene i Samordna opptak har flere kvalifiserte søkere enn det er antall studieplasser. Derfor har studiene poenggrenser, slik at de som har flest poeng får plassene det er rift om.

Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium. Poenggrensene til de ulike studiene er basert på den laveste poengsummen til dem som fikk studieplass ved forrige opptak.

Men det er viktig å merk seg at poenggrensene kan variere fra år til år. En poenggrense er nemlig aldri bestemt på forhånd, men avgjøres når opptaket er i gang, basert på flere faktorer. Det dreier seg om antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne, og endring i antall studieplasser.

I oversikten av studiene på Samordna opptak, kan man se poenggrensene for hvert studium, både for hovedopptaket og suppleringsopptaket. Deretter, er de fordelt på de ulike kvotene du kan konkurrere i.

Poenggrensene viser poenggrensene etter suppleringsopptaket som går ca. 29. juli hvert år.

For flere studier, var det opptak også etter suppleringsopptaket. Dette kalles etterfyllingsopptak. Den endelige poenggrensen for disse studiene kan derfor være noe lavere.

Vi har ikke oversikt over poenggrensene etter eventuelle etterfyllingsopptak.

 

Hvor mange poeng har du?

Det er karakterene dine fra videregående skole som ligger til grunn for poengberegningen i Samordna opptak.

Karaktersnittet ditt blir regnet om til det som kalles karakterpoeng. Det er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10.

Dersom du har et gjennomsnitt på 4,5, vil du altså få 45 karakterpoeng.

Deretter, blir andre poeng lagt til, slik som vist her:

Skolepoeng er den poengsummen du har, før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål, er det denne poengsummen du konkurrerer med.

Konkurransepoeng er den poengsummen du får, etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten, konkurrerer du med konkurransepoengene dine.

 

Slik regnes poengsummen din:

Karakterpoeng

+ realfagspoeng

+ språkpoeng

+ kjønnspoeng

+ poeng for opptaksprøver

= Skolepoeng

 

+ tilleggspoeng

+ alderspoeng

= Konkurransepoeng

 

(Kilde: Samordna opptak)