(StudentTorget.no):

Frie emner gir deg mulighet til å spisse kompetansen etter hva du selv ønsker, til den dagen du er ferdig med bachelor- eller mastergraden din. Hvor mange frie emner du får avhenger av hva du studerer. I noen tilfeller kan du også velge emner fra helt andre studieprogrammer, du kan for eksempel kombinere fysikk med jus hvis du absolutt ønsker det.
 
Hva bør du tenke på når du skal velge frie emner? Bare noe som er underholdende for å gjøre studietida mindre kjip, eller noe du faktisk kan få bruk for i senere tid? For valgene du tar nå, kan ha stor innvirkning på veien din videre – enten du skal ta mastergrad eller skal kaste deg ut i arbeidsmarkedet etter bachelorgraden. Derfor bør du kanskje ikke bare velge dine frie emner på måfå heller.
 

LES OGSÅ: Har du valgt feil utdanning?

 

Kartlegg hva du ønsker å jobbe med

Først og fremst er det viktig å identifisere hvilke jobbmuligheter du har etter at studietiden er ferdig. Du bør kjapt kartlegge om dine valg av emner gir deg fordeler på veien dit, for eksempel når det gjelder masterutdanning. Er du usikker på hva du bør velge, kan det være lurt å kontakte en studiekonsulent.
 
- Slik at man forsikrer seg om at valg man tar nå ikke ødelegger for valg man tenker på å ta siden. Det handler om at jo mer man vet om hvor man vil når man er ferdig med å studere, jo lettere er det å tilpasse disse valgene til det målet, forklarer karriereveileder Heidi Wertzberg Wold ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
 
Leser du deg litt opp om hvilke arbeidsoppgaver drømmejobben innbefatter, kan du også få et bilde av hvilke frie emner du bør velge. Kanskje det kan være lurt med økonomi og administrasjonsfag hvis du ønsker å kunne få en lederrolle på et tidspunkt?
 
- Økonomi er egentlig koblet til alle profesjoner. Vil man ha lederansvar noe sted, bør man ha litt peiling på økonomi for å kunne ta de riktige beslutningene, forteller Wold.
 
Seniorkonsulent Marianne Jacobsen ved det matematisk – naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, forteller at det ofte er studenter fra andre læresteder som har mest spørsmål om riktige valg av frie emner.
 
- Emner fra andre læresteder er kanskje det som det er mest spørsmål om, og om de kan bruke de her. Og det kan de så lenge det er fra et annet godkjent lærested, forteller Jacobsen.
 
Og hvorfor ikke kontakte selskapet direkte? Snakker du med HR-avdelingen, vil de kunne gi deg en pekepinn på hvilke kunnskaper de ønsker hos søkerkandidatene. Forklarer du i tillegg hvilken utdanning du tar, gir de deg sikkert også råd om hvilken tilleggskompetanse du bør ha. I tillegg blir de oppmerksomme på hvem du er – noe som kan gi deg en fordel den dagen du skal søke jobb der.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge

 

Krav til mastergrad og overlapping

Er du i bachelorutdanning, med planer om å ta mastergrad videre, bør du være oppmerksom på hvilke emner de krever for at du skal komme inn på masterprogrammet. Velger du frie emner som ikke er relevante for ditt fag, kan det føre til at du ikke kvalifiserer deg til masterstudiet den dagen du søker.
Jacobsen anbefaler studenter som er i tvil om å sjekke hvilke emner som kreves til den mastergraden de ønsker seg inn på senere.
 
- Det kan være lurt å velge emner i forhold til opptak av master og ting man kan ha nytte av senere. Hvis det er et masterprogram man ønsker seg inn på kan det være anbefalte valgfrie emner, og det bør man jo tenke litt på, forteller hun.
 
Noen emner er såpass like at de overlapper hverandre. Har du frie emner som overlapper noen av de andre emnene dine, kan du ende opp med å reduserte eller ingen studiepoeng for det emnet når du er ferdig. Ta kontakt med studieveilederen ved ditt fakultet hvis du er usikker på emnet du velger, og du ikke finner informasjon om dette på lærestedets nettsider.
 

LES OGSÅ: Hva skal jeg bli? Hva passer jeg til?

 

Forskjell på høyskole og universitet

Studieprogrammene ved høyskolene leder ofte til en bestemt profesjon, og dette gjenspeiler seg også i hvilke frie emner studentene kan velge mellom i løpet av studiet sitt. Karriereveileder Heidi Hertzberg Wold forteller at det derfor skal mye til for at studentene gjør alvorlige feil i sine valg.
 
- Veldig mange av våre studier leder til en profesjon, og da har de litt mer rammer også. Det innebærer at er det er mindre risiko for at man kan ta valg som gjør at man ikke blir det man skal bli når man er ferdig med å studere, men så har man også mindre valgfrihet, forklarer hun.
 
På Universitetet i Oslo er det derimot mer fritt frem. Jacobsen anbefaler både å sjekke opp kriterier for opptak på masternivå, og å ha en plan over hva man ønsker å gjøre etter studiet, før man velger frie emner.
 
- Jeg ville tenkt på hva jeg skal bruke de til og hva jeg vil gjøre videre. Det varierer også veldig etter hvor mange valgfrie emner det er plass til på et program – noen har kanskje plass til ti studiepoeng, mens andre har plass til 50 studiepoeng. Tenk litt lurt i forhold til videre. Ikke bare ta ting fordi du må fylle det med noe. Tenk på om du skal inn på en master senere; hva kan være fornuftig i forhold til det, eller vil man skaffe seg en tilleggskompetanse? Tenk litt fremover, avslutter hun.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet