(StudentTorget.no):

De siste årene har det skjedd en endring i populariteten av Norges utdannelser. 
 
 

Oljekrisen

Tallene fra Samordna opptak viser at søkerbunken til petroleumsfag har falt drastisk. For tre år siden hadde petroleumsfagene ved NTNU 420 søkere på 53 studieplasser. I år var det 31 førstegangssøkere på 29 plasser. NRK melder at det var utlyst rundt 8.600 studieplasser til realfag- og teknologistudier for studieåret 2016/17. Dette tilsvarer mer enn 400 plasser for studieåret 2015.  
 
Antall søkere til geofag ved Universitet i Oslo har falt fra 761 søkere i 2013 til 637 i 2015, en nedgang på drøye 16 prosent, ifølge Samordna Opptak. 
 
En undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag fra Norsk Studentorganisaskon (NSO) og Universitas, viser at 20.000 studenter har vurdert å bytte studier som resultat av oljekrisen. Dette tilsvarer syv prosent av Norges studenter. 
 

 

Trygge arbeidsplasser

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), uttaler til NRK at det er bra at så mange søker seg til høyere utdanning.

FOTO: Marte Garmann

Siviløkonomstudiet ved NHH har tidligere toppet listen over populære studier, men ble i år slått av politiutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo. NHH hadde 129 færre søkere i år enn forrige studieår, mens politiutdanningen har hatt en økning på 22 prosent. I tillegg er antallet kvinnelige søkere på hele 44 prosent. 
 
Sykepleierutdanningen fikk 15.000 søkere til 4.500 studieplasser, og har økt med 19 prosent på landsbasis. I tillegg, med unntak av grunnlærerutdannelsen, øker søkerantallet. 11.500 valgte lærerutdanning som førstevalg. Dette tilsvarer en økning på rundt én prosent sammenlignet med fjoråret. 
 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), uttaler til NRK at det ikke er overraskende at det er spesielt stor økning til studier der kandidatene har utsikter til en trygg jobb i et fremtidig arbeidsmarked. Direktør i Felles studieadministrativ tjenestesenter (FSAT) Grete Christina Lingjærde, uttalte i en pressemelding at antallet søkere til høyere utdanning fortsetter å øke, og at søkerne følger med på samfunnsutviklingen og synes å ta reflekterte valg.  
 
 

Dette vil flest studere

Flere søker høyere utdanning enn noensinne. Totalt 132.000 søkere var registrert for studieåret 2016/17. Dette viser en økning på hele 3,2 prosent fra 2015, ifølge Samordna opptak. Det var 4.000 flere søkere til høyere utdanning for studieåret 2016/17 enn foregående studieår. Nesten to av ti søkere har valgt NTNU som sitt førstevalg av studiested. Mens Politihøgskolen i Oslo hadde flest førstevalgssøkere, med hele 1898. Andre plassen gikk til NHH med 1892 søkere. Og tredjeplassen var UiOs master i rettsvitenskap med 1724 søkere.
 
 
Studiene med flest førstevalgssøkere:
  1. Politihøgskolen i Oslo, 1898 søkere
  2. NHH, 1892 søkere
  3. UiO master i rettsvitenskap, 1724 søkere
  4. HiOA Sykepleierutdanning, 1684 søkere
  5. UiB Rettsvitenskap, 1599 søkere
  6. UiB Psykologi, profesjonsstudium, 1280 søkere
  7. NTNU Sykepleier, 1224 søkere
  8. UiO Medisin, profesjonsstudium, 964 søkere
  9. NTNU Økonomi og administrasjon, 961 søkere
  10. HiB Sykepleier, 952 søkere
 
(Kilder: Samordna opptak, NRK, FSAT, NSO, Universitas.no)