Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

Statsvitenskap har en treårig bachelor og en toårig master.

 

Mitt Studie

Navn: Henrik Østensen Heldahl

Alder: 24

Studie: Statsvitenskap

Studiested: NTNU Trondheim

 

Bacheloren består av to semestre med introduksjonsfag, fulgt av et breddeår, og et tredjeår som inkluderer en bacheloroppgave verdt 15 studiepoeng.

Studiet er en fin basis for videre studering, enten master i statsvitenskap eller i et annet studie.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

For de fleste, vil samfunnsvitenskapelig forskningsmetode være vanskeligst. Dette er en del av studiet som baserer seg på kvantitativ metode, og innebærer som regel databehandling i et statistikkprogram.

Dette kan være vanskelig, siden det er mye å sette seg inn i.

Samtidig gir det de mest allsidige jobbkunnskapene, noe som man i statvitenskap ville sagt påviser en korrelasjon mellom vanskelighetsgrad og jobbmuligheter.

Heldigvis er det mange muligheter til å studere andre felt enn nettopp dette.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle?

Fag som politikk og menneskerettigheter på VGS er et fint startpunkt, men generelt handler statsvitenskap mer om interesse enn det gjør forkunnskaper.

En generell interesse i politikk og samfunnvitenskap åpner døren for å samle den riktige kunnskapen.

Studiet innebærer en god del lesing, så man kommer langt med interesse!


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Som regel, har man mellom fire og åtte forelesningstimer hver uke.

Studiet har som nevnt nok av pensum, så noen lesetimer i uka er anbefalt. Dog har jeg ikke opplevd studiet som i nærheten av altoppslukende før masternivå.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppleves studiene?

Studiet gir tid til å være sosial.

I Leviathan, linjeforeningen for statsvitenskap ved NTNU, har vi et stort fokus på det sosiale, og har to til tre sosiale arrangementer i måneden.

Innad i studiet, har man ofte øvingsgrupper, hvor man kan bli kjent med medstudenter.

Den jevne student hos oss er veldig sosial!

 

Hva skulle du ønske du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg visste hvor allsidig studiet er. Man kan bruke statsvitenskap som et springbrett til det meste, både innenfor politikk, økonomi og jus.

Hvis man vil ta et årsstudium i noe annet, kan man gjør det før man begynner på statvitenskap, og deretter fullføre bacheloren i statsvitenskap på kun to år.

Studiet er lett å lage en plan rundt.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

Som regel, involverer statsvitenskapsfag en semesteroppgave som må bestås, og en skriftlig eksamen.

Utover studiet møter man en del variasjoner av dette. Semesteroppgaver som er en del av karakteren og korte hjemmeeksamener i stedet for den klassiske gymsaleksamen.

Av og til, men ikke ofte, vil man møte på gruppearbeid, presentasjoner eller debatter.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Studiet har store muligheter for utveksling. Dette er det veldig vanlig at fremtidige statsvitere begir seg ut på.

Studiet er bredt og anvendelig, noe som betyr at det kan studeres så godt som overalt.

Breddeåret i midten av bachelorløpet gir deg også en mulighet til å studere omtrent hva du vil i utlandet.

 

Er det vanlig/lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiene?

Dette er både vanlig og enkelt.

Som oftest, har man ikke skole hver eneste ukedag, og heller ikke på kveldstid.

Deltidsjobb er også anbefalt, hvis man vil ha de økonomiske midlene som kreves for å slukke den jevne statvitenskapsstudents øltørst.

 

Har du eller noen tips du vil dele til dem som vurderer å ta dette studiet?

Velg statsvitenskap dersom du har interesse for samfunn og politikk.

Studiet er både så bredt at du ikke må vite nøyaktig hva du vil bli, samtidig som den gir deg muligheten til å velge fra en rekke studieløp, når man har bachelorgrad.

 

Beskriv studiet med tre ord!

Hobbes, Locke og firefeltstabeller.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Urix

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Sitter på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den som alltid drikker for mye