(StudentTorget.no):

Regjeringen vil kreve tre i matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen. De foreslår også å kreve tilsvarende karakter i norsk, og minimum 35 skolepoeng.

− Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at sykepleierutdanningen blir bedre. Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter Regjeringens forslag om å skjerpe opptakskravene.

− Dette er et viktig gjennomslag for oss som vi har kjempet for lenge. God sykepleie krever både solid teoretisk og praktisk kompetanse. Det handler om pasientsikkerhet og kvalitet, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Regjeringen foreslår nå tre ulike alternativ til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes:

LES OGSÅ: Slik tar du det rette utdanningsvalget

Snittkarakter på minst tre i matematikk

Krav om minimum tre i snitt i den obligatoriske matematikken på videregående inngår i alle tre alternativene.

− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

LES OGSÅ: Slik regnes poengene dine i Samordna opptak

Vurderer krav om minst tre i norsk

Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum tre i norsk, i tillegg til krav om tre i matematikk.

− Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer. Det skaper en trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.

Han mener også at bedre norskkunnskaper vil føre til at flere gjennomfører studiet.

Sykepleierforbundet hadde ønsket at forslaget også omfattet et tilsvarende krav for engelsk.

− Sykepleie er et internasjonalt fag og forskningsresultater formidles på engelske. Derfor kreves det gode engelskkunnskaper som student i en forskningsbasert utdanning i dag. De skal også etter utdanningen kunne innhente og fornye kunnskap sin. Derfor er det viktig at også dette faget får det samme karakterkravet. Vi vet gjennom forskning at høyere inntakskompetanse gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier Eli Gunhild By.

LES OGSÅ: Har du valgt feil utdanning?

Krav om 35 skolepoeng

Et tredje alternativ regjeringen foreslår er å sette krav om at sykepleierstudentene må ha minimum 35 skolepoeng. I tillegg må snittkarakteren i både norsk og matematikk være minimum tre. Antall skolepoeng er karaktersnittet fra videregående skole multiplisert med ti, pluss eventuelle tilleggspoeng.

Kunnskapsministeren tror ikke skjerping av opptakskravene vil svekke rekrutteringen av nye sykepleiere i stor grad.

− Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016. Lærestedene ville derfor i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående. Om vi også innfører krav om norskkarakter og 35 skolepoeng, kan det bli mer krevende å fylle alle studieplassene. Men jeg tror det vil gå seg til i takt med at søkerne får omstilt seg, sier Røe Isaksen.

Regjeringen har nå sendt ut et forslag om de tre alternativene for skjerpede karakterkrav til sykepleierutdanningen på høring. Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. Regjeringen ønsker nå å få innspill til forslagene før den konkluderer.

Eli Gunhild By sier at NSF ikke har tatt stiling til kravet om 35 skolepoeng, men at de vil vurdere dette i sitt høringssvar til forslaget.

Klikk her for å se alle sykepleierutdanninger i Norge og utlandet