(StudentTorget.no)

NITO er Norges største profesjonsorganisasjon for ingeniør- og teknologiutdannede. NITO har laget en film der jenter og kvinner med ulike tilknytning til teknologi og utdanningsvalg snakker om hvor viktige jentene er for innovasjon og teknologisk utvikling. De snakker direkte til jenter skal velge utdanning.

- Filmen retter oppmerksomheten mot betydningen av at også kvinner velger teknologiske fag. Fortsatt er bare rundt 23 prosent av ingeniørene kvinner, og tallet har stått stille over flere år. Jenter er flinke på skolen og de er flinke i realfag. Vi trenger de smarte hodene til innovasjon, utvikling av nye arbeidsplasser og ikke minst til å ivareta viktige samfunnsoppgaver som samferdselsprosjekter og vann og avløp, sier Markussen. 

Blant bidragsyterne i filmen er blant andre stortingsrepresentant og kjemiker Kristin Vinje, sivilingeniør Karen Juul Skarbø, visepresident i EVRY Laxmi Akkaraju, matamatiker Silvija Seres, sivilingeniør og direktør i Ferd sosiale entreprenører Katinka Greve Leiner og visepresident i NITO Trude Skogesal.

Markussen mener det er viktig at jenter skal få bedre innsikt i hva ingeniører gjør og hvilke typer jobber man kan få gjennom en ingeniørutdanning.

- Å velge ingeniørutdanning gir uendelig mange muligheter, innenfor et bred spekter av fagområder. Samferdsel, vann og avløp, olje, fornybar energi, automatisering, IKT, lista er lang over spennende bransjer å jobbe i.