Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

Søkere rett fra videregående, starter på 5-årig integrert siviløkonomutdanning, som innebærer at man er garantert masterplass etter endt bachelorgrad.

 

MITT STUDIE:

Navn: Henrik Roalsø

Alder: 26

Utdanning: Økonomi

Studiested: Norges Handelshøyskole (NHH), i Bergen

 

I løpet av de tre første årene, har man en kombinasjon av obligatoriske fag og valgfrie emner.

De obligatoriske fagene er fag som gir en grunnleggende økonomisk forståelse innenfor emner som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, og strategi og ledelse.

I de valgfrie emnene, velger man fordypning i det man selv finner interessant. Her står man fritt til å velge blant over 50 forskjellige fag.

Når man kommer til det siste semesteret på bachelorgraden, velger man hvilken spesialisering man ønsker å ta mastergraden sin i. Her står valget mellom master i økonomi og administrasjon (MØA) og master i regnskap og revisjon (MRR).

Jeg valgte sistnevnte. Dette gir meg muligheten til å bli statsautorisert revisor.

Studentene som velger MØA blir utdannet siviløkonomer.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Dette spørsmålet kan jeg ikke besvare på generelt grunnlag, det varierer fra student til student.

For meg, var samfunnsøkonomi ett av fagene som var mest utfordrende. Her brukte jeg nok mer enn gjennomsnittlig tid for å komme meg gjennom pensum.

En del nye studenter frykter matematikkfaget, men jeg har enda til gode å møte en student som ikke kommer seg gjennom dette.

Dersom man kommer inn på NHH, klarer man matematikken, ettersom det stilles krav til matematikkunnskaper fra videregående.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på NHH?

Opptakskravene våre, kombinert med matematikkravet, gjør at de fleste studentene klarer seg helt fint. Andre forkunnskaper er ikke påkrevd, og det er heller ikke forventet.

Alle fagene starter på scratch, men man vil nok oppleve en brattere læringskurve enn man er vant med.

Til tross for at det ikke stilles krav til forkunnskaper, vil jeg absolutt anbefale alle som ønsker å ta en høyere utdanning innenfor økonomi å lese næringslivsnytt. På denne måten, kan de relatere fagkunnskapen de lærer på studiet, til det virkelige næringslivet.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Dette er et fulltidsstudium, som innebærer at man på generelt grunnlag må være forberedt på å bruke minst 40 timer per uke de første tre årene.

På master, bruker de fleste mer tid enn de gjorde på bachelornivå, men her finnes det store forskjeller blant studentene.

Arbeidsinnsatsen er stigende opp mot eksamen. Det innebærer at man gjerne ikke bruker like mye tid på skole i starten av semesteret som man gjør mot slutten.

De sosiale ikke-akademiske arrangementene (skolefestene), er stort sett konsentrert rundt starten og midten av semesteret.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Dette styrer man til en viss grad selv.

NHH er i utgangspunktet en veldig sosial skole, med mange sosiale aktiviteter. Studentene velger selv hvordan de ønsker å prioritere tiden sin mellom det faglige og det sosiale.

Karakterer er ikke alt. Det å delta i studentforeningen, med ulike verv, kan være like nyttig som toppkarakterer.

Samtidig, er det mye lettere å tilbringe lange dager på skolen om man har et stort sosialt nettverk.

Om det er ett råd jeg vil gi til kommende studenter, så er det å delta i studentforeningen. Det er ikke nødvendig å legge ned uendelig med arbeid, men å bli med i en studentgruppe eller et idrettslag er noe man får veldig mye igjen for.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Før man begynner å lese til et fag, bør man se over læremålene og tidligere eksamener, for å finne ut hva som er viktigst. På denne måten, slipper man å bruke tid på pensum som ikke er relevant. Dette vil kunne spare deg for masse tid.

Ellers kan jeg nevne at jeg ble overrasket over hvor mye aktivitet det er på skolen, både på dagtid og med sosiale arrangementer på kvelden.


 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

De fleste fagene har ordinær skoleeksamen, da blir alt arbeidet du har vært gjennom i løpet av semesteret vurdert på 3 eller 4 timer.

Noen fag har også muntlige presentasjoner, innleveringer og/eller hjemmeeksamener som eneste vurderingsform, eller som supplement til skoleeksamen.

For å forberede meg best mulig til eksamen, kombinerte jeg å sitte alene på lesesalen med det å arbeide i kollokvier.

Kollokvier er nyttige for å lære seg nytt pensum som er utydelig eller vanskelig, mens lesesalen er best om man vil gå gjennom deler på egenhånd. Det å møtes etter en forelesning for å gå gjennom det man nettopp har lært, er svært nyttig. Her får man tenkt gjennom pensum og repetert det, mens det enda ligger ferskt i minnet.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Absolutt. NHH har den høyeste utvekslingsandelen i Norge.

Man kan dra til mange forskjellige land i verden, både på bachelor- og masternivå. Over halvparten av studentene velger å dra på utveksling ett eller to semesteret i løpet av studietløpet.

For å se hvilke utvekslingsmuligheter du har som student hos NHH, bør du sjekke ut hjemmesiden vår.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er forholdsvis vanlig, jeg har selv hatt deltidsjobb de to siste årene.

Det er vanskelig å svare på om det er lett, det vil være opp til hver enkelt å vurdere.

For min del, har det gått fint, men andre liker best å bruke all sin tid på skole eller studentforening.

En del av medstudentene mine velger å jobbe i ferier, fremfor underveis i semesteret.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere økonomi?

Ikke studer halvhjertet.

Bli kjent med de du studerer med, og bli med i et idrettslag eller en studentorganisasjon.

Det er viktig å ha hobbyer ved siden av studiet.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Spennende, krevende og sosialt.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Skavlan

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Sitter på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Klovnen