(StudentTorget.no):

– Fagopplæring er like viktig som universitetsutdanning – mesterbrev er like bra som mastergrad, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han talte under Glass og Fasadedagene denne uken.

Han uttalte at kjernen i kunnskapssamfunnet er at vi kan ta i bruk ny kompetanse og ny kunnskap i alle deler av arbeidslivet. Og det handler like mye om fagarbeidere og yrkesutdanning som det handler om universitet og toppforskning.


– Et av konkurransefortrinnene til Norge som nasjon er nettopp at vi har en lang og god fagarbeidertradisjon som vi også må ta vare på, sa kunnskapsministeren.

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer Norge til å ha en manko på 90 000 fagarbeidere i 2035, dersom det ikke utdannes flere fagarbeidere. 4 av 10 medlemsbedrifter i NHO sier at de har behov for faglært arbeidskraft, og oppgir at de har måttet si nei til oppdrag fordi de ikke har fått tak i kvalifisert arbeidskraft med fagbrev eller fagskolekompetanse.

Røe Isaksen mener fag- og yrkesopplæringen i Norge ikke har noen verdi hvis det utdannes fagarbeidere som ikke har kompetansen arbeidslivet trenger. Derfor er Kunnskapsdepartementet nå i gang med det han kaller den største fornyelsen av fagopplæringen siden Reform 1994:

– Vi går gjennom alle de yrkesfaglige studieprogrammene og ser hvordan de skal være bedre tilpasset behovene som er der ute, og også lære noen av feilene fra Reform-94.

Dette er punktene som skal opp til vurdering:

  • Hvilke programmer er det vi har behov for?
  • Kan vi la elevene få spesialisere seg tidligere, slik at vi ikke har så brede studieprogrammer så ikke elever med vidt forskjellige ambisjoner må gå samme sted?
  • Kan vi lage bedre koblinger mellom arbeidslivet og fagutdanningen?


Klikk her for å se alle studier i Norge