Kan du fortelle litt om studieforløpet?

Studieforløpet endres for en del fag, for de som starter høsten 2017. Men i grove trekk, består det av det samme.

Første semester, har man i hovedsak kun kjemi. Da er det greit å ha hatt kjemi fra videregående, men det gikk fint for meg som ikke hadde hatt kjemi før.

Andre semester, er det biologi og praktisk legemiddelfremstilling.

Tredje semester, har vi om legemiddelkjemi og mer teoretisk legemiddelfremstilling.

Fjerde semester, har vi mest om farmakologi, altså hvordan kjemiske substanser virker i kroppen.

Tredje året, starter med et farmakologifag, og resten består av praksis og bachelor.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det er veldig individuelt, hva studentene syns er vanskelig.

Mange mener organisk kjemi er det vanskeligste, men det var det faget jeg likte best første året.

Noen fag er vanskelig, fordi de krever ganske mye for å bestå faget, ikke fordi stoffet nødvendigvis er vanskelig.

Men det er en god del må-krav man må igjennom.

Et eksempel på et slikt fag er galenisk, der vi lærer å lage preparater. Her er veien kort, fra A til F: En kommafeil kan gjøre at du stryker, og hadde du ikke gjort den kommafeilen, hadde du fått A.

Dette er helt forståelig, siden en kommafeil i verste fall kan medføre at pasienten dør.

Men vi får mye øving på å lage og sette sammen legemidlene, og har veldig engasjerte lærere som hjelper oss gjennom studiene!


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på farmasi?

Det er veldig verdifult å ha kjemi fra før av, da det første halvåret kun dreier seg om kjemi. Da blir det ikke en like tøff start på studie, men blir mer som en repetisjon.

I det nye studieløpet, vil det bli krav om kjemi 1 fra videregående. Sjekk ut HiOA sine nettsider, for oppdatert informasjon om dette.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Min erfaring er at man må bruke mye tid på studiene.

Når jeg sammenlikner med venner som studerer, virker det som jeg må tilbringe mer tid på studiet enn dem.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil si det er krevende, men det går ikke utover det sosiale!

Jeg er selv engasjert i linjeforeningen, for farmasistudenter på HiOA, som heter Elixir. Vi drar på hytteturer, arrangerer fagkvelder, filmkvelder, farmasiball og mye annet sosialt og faglig for farmasistudentene på HiOA.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg visste mer om rollen til farmasøyten i samfunnet.

Grunnen til at jeg valgte farmasi, var fordi jeg syntes alle fagene virket veldig interessante, og jeg ble veldig overasket over hvor mye de som jobber i apoteket faktisk vet. Vi utdannes tross alt til å bli eksperter på legemidler, og kan brukes til mye.


 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

De aller fleste eksamener er skriftlige på 4-6 timer.

Av innleveringer, er det hovedsaklig labrapport etter lab.

3. året, har man et halvt år med praksis med avsluttende eksamen. Den er delt i 3 praksisdeler og må bestås for få godkjent praksis.

Nå er det et nytt studieløp fra høsten 2017, så jeg er ikke helt sikker på hvor mye som forandres.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det er mulig med utveksling i utlandet.

Man kan skrive bacheloroppgaven i utlandet, og farmasistudiet har avtaler med Portugal og Tyskland.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er vanlig å få en jobb på apotek under studiet.

Dette hjelper spesielt med tanke på praksisperioden, da man slipper å lære seg den administrative siden ved å jobbe i et apotek.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere farmasi?

Er du usikker, så søk! Du vil få et utfordrende og interessant studie, med gode jobbmuligheter og spennede videreutdanninger!

Husk at alle farmasøyter ikke jobber på apotek!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Sosialt, aktuelt og spennende!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Ser ikke på TV

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Sitter foran PC-en

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme