(StudentTorget.no):

Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

Studiet består av en vanlig treårig bachelor. I løpet av bacheloren har vi en praksisperiode hvert år. Vi har ikke fag slik man for eksempel har på videregående, men har heller emner som vi jobber med over en lengre periode, for eksempel kan vi ha ett emne vi jobber med i ni uker, selv om lengden varierer fra emne til emne. På slutten av bachelorløpet skriver vi en bachelorgrad, akkurat som man gjør på andre studier.

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det varierer veldig fra student til student, men mange syns anatomi er vanskelig, da man må lære latinske navn på muskler og ledd. For min egen del syns jeg ikke anatomi er det verste emnet, siden det er et emne der svarene er veldig konkrete, og derfor ikke innebærer så mye synsing. Personlig strevde jeg mer med emnet som omhandler ergoterapi- og arbeidsmodeller, blant annet fordi det kan være utfordrende å forstå hvordan man kan bruke disse i praksis.

Hvilke forkunnskaper (f.eks fag fra videregående eller erfaringer) kan være verdifulle å ha før man begynner på ergoterapi?

Anatomi og trening tenker jeg kan være verdifullt å ha litt greie på. Det kan også være nyttig å vite litt om biomekanikk. Bortsett fra den typen kunnskap kan det nok være en fordel å ha erfaring fra å jobbe med mennesker. Mange som studerer ergoterapi har for eksempel jobbet med barn, innen sykepleie, eller i psykiatrien. Vi har pensum på både dansk og engelsk, så det kan jo også være greit å kunne litt språk.


Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det kommer helt an på hvor lett man tar det. Hver onsdag er studiedag, vi har altså ingen forelesninger eller innleveringer den dagen i uka. Hvis man bruker denne dagen til å lese og arbeide med pensum, tror jeg det er tilstrekkelig. Pensum er ikke altfor omfattende, og består for det meste av kapitler og utdrag fra bøker, uten at jeg kan sammenligne for mye med hvordan det er på andre studier. Nå leser jeg selv ganske kjapt og har ikke noen store vansker med å sette meg inn i ting, så det vil jo variere fra student til student. Noen leser for eksempel litt saktere, og trenger derfor mer tid til å arbeide med pensum enn andre.

LES OGSÅ: Godt voksen? Her er fem råd til deg som lurer på om du skal studere

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det er ikke et veldig krevende studie, og de fleste har også tid til å være sosiale ved siden av lesningen. Av studentaktiviteter arrangerer studentrådet en del sammenkomster og fester, men det hender også at folk i klassen arrangerer ting på eget initiativ. Så man kan trygt si at det skjer ting hele tiden, og at det er ganske sosialt.

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten?

- Champagne

Hvor reiser man i sommerferien?

- Jotunheimen

Hva ser man på TV?

- Ser ikke på TV

Hva trener man?

- Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden?

- Sitter foran PC-en.

Hvem er man i vennegjengen?

- Klovnen

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske at jeg visste mer om ergoterapi, rett og slett! Jeg kan absolutt anbefale folk å lese om ergoterapi og finne ut hva det er, for eksempel på ergoterapeuten.no.


Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres 

Vi har gruppearbeid i hvert emne, og det varierer litt hvorvidt det er muntlig fremføring eller skriftlig innlevering. I noen emner har man sin faste gruppe, mens man i noen emner slår to grupper sammen, noe som selvfølgelig kan by på utfordringer, samtidig som at det er lærerikt å måtte forholde seg til ulike mennesker, noe jeg mistenker er litt av årsaken til at det blir lagt vekt på gruppearbeid i løpet av studiet.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere entreprenørskap? Les dette først!


Vi har mange forskjellige eksamensformer, inkludert mappeinnlevering, muntlig eksamen, skoleeksamen og hjemmeeksamen. Generelt er studiet preget av at det blir lagt vekt på å samarbeide med andre i grupper. Vi har som sagt en praksisperiode hvert år, og i praksisperioden i førsteåret har vi gjerne praksis én gang i uken, slik at praksis blir avviklet parallelt med studiene. I andre- og tredjeåret er det mulighet for å kombinere praksis med utveksling til utlandet.

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja. VID har avtaler med utdanningsinstitusjoner i land som Danmark, England, Spania og Madagaskar.

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Nå jobber ikke jeg, fordi jeg har to barn som er jobb nok i seg selv, men de fleste har jobb ved siden av studiene, og har ingen problemer med det. Antallet forelesninger i løpet av en uke varierer, og jeg har ikke inntrykk av at det er særlig vanskelig å kombinere studier med jobb.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere utviklingsstudier? Les dette først!


Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere ergoterapi?

Det er lurt å være organisert! Lag en plan for hvordan du skal komme deg gjennom studiet, og finn en god studieteknikk. Du bør også være forberedt på å samarbeide i grupper, og må ikke være redd for å si hva du mener i gruppearbeid. Det kan være viktig å si hva du tenker, siden det å ikke si sin ærlige mening i verste fall kan innebære at man ikke får godkjent en innlevering, må gjøre ting på nytt og så videre.

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Variert. Spennende. Sosialt.