(StudentTorget.no)

Torsdag offentliggjorde Samordna Opptak (SO) årets søkertall til høyere utdannelse. De viser at master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er det studiet med flest førstevalgssøkere. Intet mindre enn 1834 håpefulle kandidater ønsker seg en plass på jusstudiet i Oslo.

Samtidig er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole det nest mest populære studiet, med 1773 søkere. Studier i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen følger tett på med 1744 søkere, mens sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus fullfører toppfeltet med 1645 søkere. I fjor var det politiutdanningen på Politihøgskolen i Oslo som tronet helt på topp, etterfulgt av siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole og masterstudiet i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Flere vil ta utdannelse

135 587 personer har per 16. april 2017 søkt til grunnutdanning ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak ved CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester  for forskning og studier. Dette er 3 566 flere søkere enn i 2016, det vil si en økning på 2,7 %.


– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak, sier direktør i CERES, Grete Christina Lingjærde.

De fleste studieretningene innen helsefag opplever en markant økning i søkertallene fra i fjor, og sykepleierstudiet kan skilte med over 15 000 søkere til årets studieopptak. Totalt er det over tre søkere til hver studieplass.

– Jeg er glad for de høye søkertallene til helsefagutdanningene. Vi blir flere og vi blir eldre, så det er helt klart et stort behov for enda flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen helsefagene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Antall søkere til informasjonsteknologi har også økt, og har 1100 flere søkere enn i fjor. Det er en økning på over 30 %, noe som gleder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi. Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier Torbjørn Røe Isaksen.


Flere lærerstudenter

Tallene viser også at det totalt er 2,5 % flere som ønsker å bli lærere i skole og i barnehage, sammenlignet med i fjor. Samtidig er det færre som ønsker å bli lærere i grunnskolen.

– Vi trenger flere dyktige lærere her i landet. Læreryrket er et viktig, krevende, meningsfullt og morsomt yrke som gir svært gode jobbmuligheter, så jeg er glad for at mange ønsker å bli lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding om tallene.

Nr. De ti mest populære studiene 2017 (søkertall i parentes)
1 Rettsvitenskap (Jus) master, Universitetet i Oslo (1834)
2 Siviløkonomutdanningen, Norges Handelshøyskole (1773)
3 Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (1744)
4 Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus (1645)
5 Politiutdanningen, Politihøgskolen i Oslo (1502)
6 Sykepleierutdanningen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1273)
7 Sykepleierutdanningen, Universitetet i Stavanger (940)
8 Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Oslo (934)
9 Arkitekt, Arkitekthøgskolen (923)
10 Sykepleierutdanningen, Høgskulen på Vestlandet (902)