Kan du fortelle litt om hvordan Studieforløpet ser ut?

Første semester, er det som skiller seg mest ut. Da lærer du matematikk, programmering og hvordan matte fungerer på datamaskiner.

Det er med andre ord, ingen fysikk i begynnelsen, men det danner et utrolig viktig grunnlag for hele resten av studiet – spesielt programmeringen får du bruk for i praktisk talt alle fag etterpå.

Etter første semester, blir det mer og mer rene fysikkfag.

Hele det første og andre året er ganske like for alle, med unntak av kanskje noen få fag, før du i det tredje året begynner å velge fag fritt – ting du er spesielt interessert i og/eller som er rettet mot masterretningen du ønsker å ta.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Dette varierer veldig fra person til person.

For meg selv, som ikke er så altfor interessert i den rene matematikken, er de mattetunge fagene, som Kvantemekanikk, krevende. Mens andre fag, som gjerne heller består av å lære seg informasjon om forskjellige fenomener, som Svingninger og bølger, har falt lettere.

En generell regel er at studiet for de fleste er krevende, men overkommelig, og medfører en veldig god mestringsfølelse når du kommer i mål.

Og selvfølgelig, som andre har sagt før meg: fagene blir vanskeligere, men du blir bedre!


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på fysikk?

Realfagsmatte og fysikk fra videregående er definitivt de nyttigste tingene å ha med seg – da spesielt R1.

Jeg har sett folk klare seg uten R2, men det ene førstesemesterfaget (Kalkulus) er på mange måter en direkte fortsettelse på R2, så det er veldig nyttig å ha vært gjennom dette.

Når det gjelder fysikkdelen, starter det første fysikkfaget (Mekanikk) ganske rett på det matematiske aspektet, så det er veldig nyttig å ha sett dette før.

Det skal være mulig å komme seg gjennom, uten fysikk fra videregående, fordi alle fagene starter på et grunnleggende nivå, men jeg har ikke snakket med noen som har begynt uten å ha hatt ihvertfall Fysikk 1.

Det aller viktigste er så klart å ha gode arbeidsvaner og å klare å jobbe jevnt, i stedet for å ta alt i siste liten, men første semester er designet med tanke på å lære deg dette.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

De fleste fag beregner 8 timer arbeid i uken, der er jeg litt usikker på om forelesninger er inkludert. Med 3 fag i semesteret (ordinært løp), blir det 24 timer i uken.

I praksis, varierer det dog veldig fra fag til fag, og fra uke til uke. Det kommer også an på om du gjør alle de uobligatoriske oppgavene eller ikke.

Hvilke karakterer du får, har ofte en direkte korrelasjon med hvor mye arbeid du legger inn.

Kort sagt, varierer dette veldig fra person til person, men generelt krever Fysikk og Astronomi en god del egenarbeid. For å bruke meg selv som eksempel, er jeg på en vanlig arbeidsdag på skolen fra ca kl 9 til ca kl 19, hvor den tiden blir fordelt mellom arbeid, forlesninger og sosialt samvær.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Ja takk, begge deler.

Fysikkstudiet er et krevende studium, men det er også veldig, veldig sosialt.

Løpet er lagt opp med tanke på at vi skal samarbeide og hjelpe hverandre, og målet er, som professor Anders Malthe-Sørenssen sier, “at så mange som mulig skal gjøre det så bra som mulig.”

Utenom det rent faglige, har vi også en linjeforening, Fysikkforeningen, som står for fester, filmkvelder etc., og et fagutvalg som årlig arrangerer hytteturer.

Vi har også en av landets beste fadderuker, som er kjempebra for å få nye studenter i kontakt med hverandre og de som har vært her en stund.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg visste hvor langt du kommer med jevnt og trutt arbeid.

Du trenger ikke å være et supergeni for å studere fysikk, gode arbeidsvaner holder!

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Vi har generelt sett to typer fag: eksamensfag og prosjektfag.

Eksamensfag er den vanligste, og innebærer at du har en midtveiseksamen (som enten er en mini-variant av ordinær eksamen eller en lengre oppgave du arbeider med i en ukes tid) som gjelder 20-33% av karakteren din, og en avsluttende eksamen (på skolen) som utgjør for resten.

For å kvalifisere til å gå opp til eksamen, må du i tillegg ha bestått X antall obligatoriske innleveringer, eller “obliger”.

Prosjektbaserte fag fungerer litt annerledes. Her får du i løpet av semesteret en rekke prosjekter (f.eks. 3 eller 5), som hver gjelder en viss prosent av karakteren din.

Her er det ingen eksamener, og karakteren er bare basert på prosjektscoresummen.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er massevis av muligheter for utveksling.

Instituttet vil gjerne sende bort så mange som mulig, så de har gjort det veldig lett å ta semestre i utlandet.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er lett nok til at en del gjør det.

Selv har jeg nok med studiet, men det er mange som klarer å kombinere det.

Jeg tror mye kommer an på arbeidsvaner, og hvor stor deltidsjobben er.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere fysikk?

Lær deg gode arbeidsvaner, men viktigst av alt: prøv å tenke fysikk!

Verden er et utrolig spennende sted, og å lære om prosessene bak, har bare beriket hvordan jeg opplever selv daglige fenomener.

Fysikk har gjort meg mye mer nysgjerrig på de grunnleggende prosessene og oppbygningen av alt som skjer rundt oss.

Så når du går ute og får sola i øynene, tenk på hvordan pupillene krymper for å begrense lysintensiteten. Når du heller vann ut av en flaske, prøv å gi vannet litt rotasjon og se hvordan det påvirker hastigheten det renner ut med.

Ikke all fysikk består av supernovaer og kvantefluktuasjoner – bare det å være bevisst på hverdagsfysikken gjør underverker for motivasjonen og fascinasjonen over hvor elegant alt henger sammen.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Med fare for å høres litt klisjé ut: Fysikk er gøy!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Ser ikke på TV

Hva trener man? Trening? Hva er det?

Hva gjør man på fredagskvelden? Varierer fra uke til uke

Hvem er man i vennegjengen? Klovnen og midtpunktet