Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

Selve studiet er ganske teoritungt i starten.

Første året er bare teori.

Så har man det andre året, hvor første semester også er teoritungt, mens andre semester er en lang praksisperiode.

Det siste året er en blanding, hvor man har to kortere praksisperioder fordelt på semestrene, men også noen teoretiske fag.

Siden vi var det første paramedic-kullet på HiOA, så har det resultert i at det har blitt en del endringer for de som kommer etter oss, så disse tingene kan være lagt opp annerledes for neste generasjon paramedic-studenter.

Heldigvis, har mange av endringene i utdanningsløpet blitt gjort på bakgrunn av våre tilbakemeldinger.

Totalt, hadde vi 27 uker i praksis, fordelt over 3 semester.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Personlig, syns jeg vel egentlig at fysiologi og farmakologi var vanskelig.

Men det var også fordi vi hadde fysiologi sammen med fysioterapeutene. Og, nå har jeg forstått det sånn, at de som kommer etter oss, har fysiologi og anatomi i ett fag med en foreleser tilpasset paramedic-studiet.

Farmakologi syns jeg var spesielt krevende, fordi det er et veldig stort fag, hvor man skal lære veldig mye. Det var tungt, men samtidig veldig gøy å oppleve at man mestret det etter hvert, og nå syns jeg egentlig det er kjempegøy!

Så har vi jo også akuttmedisinfagene, som er veldig store fag, hvor man skal lære veldig mye, samtidig som de er veldig interessante.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på paramedic?

Jeg har inntrykk av at de som har hatt biologi og kjemi og sånt fra videregående, hadde et lite fortrinn, da vi begynte på studiet.

Samtidig, har jeg selv jobbet innen psykiatrien, før jeg begynte på paramedic, og har opplevd det som en fordel, siden den arbeidserfaringen har gitt kunnskap om hvordan man forholder seg til og snakker med mennesker. Det har vist seg å være nyttig ute i praksis.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Paramedic er et heltidsstudium, og sånn som vår hverdag var lagt opp, hadde vi minst tre dager på skolen med undervisning i løpet av uka, og en eller to dager med studiedag.

Så det er veldig lurt å legge inn et par timer med lesing hver dag.

Det er vanskelig å si eksakt hvor mange timer folk leser, men mitt tips vil som sagt være å lese et par timer hver dag.

Hvis du følger forelesningene, får du veldig mye gratis, fordi forelesningene er veldig gode.

Klarer du i tillegg å lese en time eller to etter forelesning, stiller du ganske godt rustet til eksamen.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Vi har jo noen fag hvor man kjenner at man må være veldig «på», fordi de er intense og korte, mens andre fag går over lengre tid og gir mer spillerom.

I praksisperiodene, jobber vi i turnus, så hvis vi har 12-timersvakter, har vi fire dager fri i uka, sånn sett har vi også en del fritid vi kan disponere som vi vil.

Jeg har ikke slitt meg ut, og har hatt et sosialt liv ved siden av studiene!

Jeg vil si at man kan balansere mellom studier og fritid, men man må være oppmerksom på at man må ta i, når det røyner på.


 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle kanskje ønske at jeg visste mer om ambulansetjenesten, da jeg begynte.

Samtidig, har det ikke vært noen negative overraskelser som har fått meg til å stille spørsmålstegn ved det valget jeg tok.

Jo mer jeg har lært om det, jo mer har jeg hatt lyst til å drive med det.

Jeg tror nok at det har vært viktig for mange å lære seg å være litt ydmyk, og forstå at man ikke er verdensmester, bare fordi man kjører ambulanse.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Vi har egentlig hatt en blanding av alt sammen.

Vi hadde to fag, hvor eksamensformen var muntlig, blant dem anatomi.

Vi skulle altså lære oss alle organsystemene på rams, og så skal du gå inn til to sensorer og fortelle om alt fra den ene enden til den andre. Det er ganske omfattende, så vi ble jo dritgode i anatomi til slutt!

Men dette har blitt endret til skriftlig for kullene som kommer etter oss.

Hovedsakelig, har vi hatt arbeidsgrupper i alle fag, med fire eller fem samlinger, hvor man har ulike oppgaver man har jobbet ut fra.

Vi har også hatt skriftlige eksamener, én hjemmeeksamen, og en praktisk eksamen, hvor vi skulle løse spesifikke oppgaver på forskjellige poster.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det gjør det. Man kan ta utveksling i første og siste praksisperiode.

I første praksisperiode, kan man dra til England eller Polen, og i siste praksisperiode, kan man dra til Sverige eller Finland.

Det er flere som har dratt på utveksling på vårt kull, som har vært veldig fornøyd med utvekslingsoppholdet.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg har jobbet deltid hele tiden, og syns det gikk greit selv. Men jeg vet at veldig mange har valgt å ikke jobbe, fordi de ikke har følt de har hatt kapasitet til det.

Jeg jobbet annehver helg og plukket vakter der det passet, og det passet meg helt perfekt.

Etter første praksisperiode, har vi mulighet til å begynne å jobbe som ambulanseassistenter, og da kan man jobbe så mye man vil. Det er kjempebra, fordi man får betalt for å drive med det man har lyst til å drive med, pluss at man får et faglig utbytte av det.

Vi har hatt noen i klassen som har jobbet som ambulansearbeidere før, og de har klart å jobbe i ambulanse parallelt med studiene.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere paramedic?

Ydmykhet er en ting jeg syns er viktig.

Ta imot råd og tips fra andre mennesker, og vær ydmyk i møte med mennesker og med ambulansetjenesten. Det er viktig å ikke sette seg selv på en pidestall og tenke at nå er jobben gjort, bare fordi du har kommet inn på studiet.

Man møter hele tiden nye utfordringer, så selv om man er kjempedyktig teoretisk, er man ikke nødvendigvis en verdensmester ute i praksis. Du klarer ikke å lære av kolleger ute i felten, hvis du tror du vet bedre enn alle andre.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Utfordrende, lærerikt og meningsfylt!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Ibiza

Hva ser man på TV? Ser ikke på TV

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben, såklart!