Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Studieløpet mitt er et 5-årig masterprogram (3+2), noe som betyr at man først tar en bachelorgrad og deretter fortsetter på master.

 

Mitt Studie: Byggingeniør

Navn: Sigrid Salicath

Alder: 23 år

Utdanning: Masterprogram i byggingeniør

Studiested: Universitetet i Stavanger (UiS)

 

I første omgang, er det flere obligatoriske fellesfag for alle ingeniørstudenter, deriblant matte og fysikk.

Som byggingeniør på UiS, kan man velge mellom tre ulike fordypninger for bachelorprogrammet; 1. Konstruksjonsteknikk, 2. Teknisk planlegging, eller 3. Byplanlegging (tidligere Byutvikling og Urban design).

Man får allerede tidlig i studieløpet fag tilpasset den retningen man har valgt.

Alle fagene, ut bachelorløpet, er 10 studiepoeng, så man trenger kun å ta tre fag per semester.

Ved fullført bachelorgrad, er det mange muligheter. Enten kan man fortsette i samme fordypning, endre retning i utdannelsen sin, eller begynne i arbeid.

På masternivå, åpner flere fordypninger seg, f.eks retningene industriell økonomi og offshoreteknologi.

På masternivå, er det også lagt opp til å kunne reise på utveksling ett semester, hvis man ønsker det.

Det er med andre ord mange valg og muligheter som må tas gjennom studieløpet, dersom du ikke har bestemt deg for et fast femårigstudieprogram på forhånd. Dette gir også mulighet til å studere det som passer deg og det du interesserer deg for.


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det er veldig individuelt – alt etter hvilke evner og interesser man har.

Likevel, vil jeg si at fysikk var det mest krevende for meg, da det er så mange detaljer å forstå. Samtidig, er dette et fag første året på studiet, hvor man gjerne utforsker sin studiestil og arbeidsmetode.

Senere, får man fag man selv velger og vet bedre hvordan man bør arbeide.

På andre siden, krever prosjektfag også mye.

Fagene krever ofte mye tid, kapasitet og tålmodighet, likevel kan det være gøy og sosialt å jobbe i grupper med veldig spennende oppgaver.

 

Hvilke forkunnskaper (f.eks fag fra videregående eller erfaringer) kan være verdifulle å ha, før man begynner på byggingeniør?

Personlig, fant jeg stor nytte av å kunne dataprogram, slik som Adobe Photoshop, og noe koding.

Selv, klarte jeg meg fint med bare R2 og Fysikk1 fra videregående, men jeg har sett at andre har hatt fordel av Fysikk2 og Kjemifag på vgs.

Praktisk erfaring fra byggeplass / hobbysnekring er heller ikke feil som byggingeniør-student!

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Dette varierer fra de ulike fordypningene og perioder i studiene.

Byplanleggingsstudentene (det er bare de jeg kan snakke for) bruker ofte mye mer tid på skolen enn andre, da vi har mange prosjektfag.

Før innleveringsfrister av store prosjekter, sitter vi ofte fra 60 til 80 timer på skolen i løpet av uka, men i roligere perioder ligger det nærmere 40 timer i uka, som en vanlig arbeidsuke.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Siden jeg går byggingeniør – byplanlegging, er jeg så heldig å kunne kombinere dette gjennom prosjektarbeid i grupper.

Samtidig, har vi mange sosiale aktiviteter koblet til studiene gjennom linjeforeningen.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Skulle ønske jeg visste hvor avhengig man blir av kaffe..

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres?

Som byutviklingsstudent, er det mye prosjektarbeid i grupper.

Ofte er det noen obligatoriske innleveringer i løpet av året, som sørger for at du henger med i faget.

I prosjektfagene, har man ofte veiledningstimer med faglærer og de fokuserer på problembasert læring.

På slutten av året, har man gjerne en mappeinnlevering med prosjektet og en presentasjon som gir grunnlaget for karakteren i faget. Noen ganger, er det også en skriftlig eksamen som teller på karakteren.

I større teoretiske fag, er det forelesninger i auditorier, disse blir vanligvis streamet, noe som kan være veldig praktisk og fleksibelt! Eksamen i slike fag, pleier å telle 100%, da blir det fort mange timer øving og lesing i forkant.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja! Både på bachelor og på master.

Felles for alle linjene er at det er lagt opp til å reise på utveksling 5. Semester – en kjempemulighet!

Typisk har vært å reise til USA, Australia, Danmark, England og Mexico.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er vanlig, men i fag med gruppearbeid er det ikke alltid like lett å få alle sine timeplaner til å matche.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere byggingeniør?

Engasjer deg! Det er det beste du kan gjøre i studietiden, både sosialt og faglig.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Kjekt (det er det de sier i Stavanger), kreativt, tidkrevende

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben (torsdager), ellers på lesesalen eller hjemme foran PC-en

Hvem er man i vennegjengen? Midtpunktet og den hjelpsomme