Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Jussutdanningen er en integrert master – det vil si at du må fullføre alle fem årene for å få en grad, du sitter ikke igjen med en bachelorgrad etter tre år.

Alle går det samme løpet frem til femte studieår, da man skriver masteroppgave.

Studieløpet er veldig fastspikret.

 

Sausan Hussein

Alder: 21

Fra: Kristiansund

Studerer: Master i rettsvitenskap (juss), ved Universitetet i Bergen

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det er veldig individuelt og kommer an på hvilken evner, ferdigheter og interesser man har.

Enkelte fag blir selvsagt gjerne omtalt som verre enn andre, men man kommer borti så mange forskjellige rettsområder at det er helt avhengig av hva man selv syns er mest krevende.

I begynnelsen, kan ting være nytt og skremmende, men når man kommer seg inn i metoden og hvordan man skal bruke jussen, så kommer ting mer på plass.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på juss?

Det er veldig fint hvis man har hatt rettslære og andre samfunnsrelaterte fag på videregående. Jeg vil ikke si det er nødvendig, men det er greit å ha, fordi man får et lite innblikk i hva jus går ut på.

Jeg har også medstudenter som har tatt tunge realfag på videregående og klarer seg veldig fint.

Jussen blir veldig annerledes enn det rettslæren er uansett, så man er ikke nødt å ha dette faget på videregående.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer med hvor raskt man lærer ting og hvor raskt man kommer gjennom pensum. Men jeg skal ikke legge skjul på at det er et krevende studium, og man må legge ned en del timer på lesesalen.

Jeg vil si at vi nok har vanlige arbeidsdager, med seks til åttetimersdager, i tillegg til at det trappes litt opp i eksamenstiden.

Vi leser vel kanskje mer enn man gjør på en del andre studier.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil absolutt si at det er rom for veldig mye sosialt ved siden av skolearbeidet.

Jusstudiet ved Universitetet i Bergen har en stor forening med mange undergrupper, som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter – alt fra idrett til mer faglige rettede ting.

Jeg har ikke inntrykk av at jusstudenter er mindre sosiale enn andre, kanskje tvert imot.

Personlig, har jeg vel aldri vært med på like mye sosialt som nå i studietiden. Internt er det altså ganske mye som skjer, og de forskjellige gruppene er veldig åpne.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg møtte ikke på noen store overraskelser, for jeg hadde et greit nok inntrykk av hva studiet kom til å gå ut på.

Man er jo forberedt på at det blir en del lesing, men jeg visste ikke at det også var så mye gruppearbeid.

Det som kan være fint å vite, er at man finner juss i alt og at det er mange varierende arbeidsmuligheter. Det er behov for jus i veldig mange bransjer, så man trenger ikke bare å jobbe som advokat.


 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Modellen i Bergen er at man har ett emne om gangen, som normalt varer rundt to måneder av gangen, og så har man eksamen i hvert emne, før man begynner på et nytt.

Vi har også en del obligatoriske element i Bergen, der man første og andre studieår har obligatoriske arbeidsgrupper, hvor man diskuterer ulike caser. Så skriver man en oppgave, basert på casen man løste i gruppa, som leveres inn hver uke.

Vi har med andre ord en kombinasjon av skriving, muntlig arbeid og samarbeid i grupper.

Noen synes jo selvfølgelig at andelen obligatorisk arbeid er slitsomt, og skulle heller hatt litt mer frihet på universitetet, men for min del – som brukte å være en skippertaksstudent – passer alt det obligatoriske arbeidet veldig godt.

Det er også veldig ålreit at man, gjennom arbeidet i grupper, får en sosial dimensjon i arbeidet med jussen.

Når det kommer til eksamensform, har vi stort sett seks- og firetimers skriftlig eksamen, og i løpet av de fem årene, har vi to hjemmeeksamener.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er lagt opp til at man kan dra på utveksling i fjerde- eller femteåret.

Da kan man dra til mange forskjellige steder, særlig til mange europeiske land, men man kan også dra til land som Kina, India, Australia og USA.

Det har jeg inntrykk av at veldig mange gjør, og vi blir også oppfordret til å dra ut.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er mulig å jobbe ved siden av studiene, men det kommer nok an på hva man prioriterer: en litt friere studiehverdag eller jobb.

De fleste jeg kjenner jobber i utgangspunktet ikke, og de jeg vet om som jobber, har ikke en veldig høy stillingsprosent, men jobber for eksempel en gang i uka eller annenhver helg.

Studiet tar opp en del tid, og det er vanskelig å finne relevant arbeid tidlig i studieløpet.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere juss?

Jeg har lyst å si at man bør engasjere og bry seg om det som skjer rundt en i samfunnet. Som jurist, har man potensielt mye makt over andre mennesker sitt liv, og da syns jeg det er viktig at man bryr seg, engasjerer seg og ønsker å skape et bedre samfunn.

For at man skal få en så god studietid som mulig, syns jeg også man skal engasjere seg i studiet, bry seg om det man holder med og ikke bare tenke fra eksamen til eksamen.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Viktig. Spennende. Gøy.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Champagne

Hvor reiser man i sommerferien? Ibiza

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben, såklart! / På lesesalen

Hvem er man i vennegjengen? Midtpunktet