Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Du begynner på idrettsvitenskap som et grunnfag, og etter førsteåret, velger du en spesialisering som du går videre med andre og tredjeåret.

Unntaket er faglærerutdanningen, som ikke går under idrettsvitenskap før man kommer på masternivå.

Studiet har 4 studieretninger man velger andre året: Fysisk aktivitet og helse, idrettsbiologi, sport management og trening, coaching og psykologi.

Ved de fleste andre idrettsstudiene i landet, er idrettsutdanningen mer generelt utformet, så mange begynner på NIH andreåret for å kunne spesialisere seg tidlig.

 

Marie Stensholt

Alder: 24

Fra: Tønsberg

Studerer: Master i idrettsvitenskap, ved Norges Idrettshøgskole

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg er ganske sikker på at det må være anatomi og idrettsbiologien. Det er nok der det er høyest strykprosent på eksamen også.

Folk syns det er vanskelig, fordi man må pugge mye. Når man først lærer det, går det bra, men man må lese ganske kontinuerlig, og det er det som kjent ikke alle som gjør.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på idrettsvitenskap?

Jeg gikk idrett på videregående også, og jeg merket det i begynnelsen av studiet at det var veldig greit.

På videregående, lærer du det grunnleggende om treningslære, kroppen og celler, mens dette er noe man nærmest forventer at man kan, når man begynner på NIH. Hvis du ikke har gått idrett, klarer du alltids å redde deg inn igjen, men det er veldig greit å ha idrett fra VGS som et fundament.

Det er alltid en fordel, hvis du for eksempel har jobbet som trener i idrettslaget ditt.

Hvis du går faglærer, har du en del praksis, og det kan være greit å ha erfaring fra å jobbe med folk, før du hopper ut i det.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer veldig.

Det som er litt annerledes med idrettsstudier, er at det er veldig høye krav til oppmøte.

På bachelornivå, lurer jeg på om det kreves 80 prosent oppmøte i teoretiske fag, og 90 eller noe sånt i praktiske fag. Det gjør at man bruker mye tid på studiene, fordi man kanskje er på skolen fra åtte til fire, fordi du må.

Det er nok en del som ikke er forberedt på at det er så mye obligatorisk oppmøte, spesielt siden man gjerne er vant til noe annet i høyere utdanning.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det første året har man mye fysisk aktivitet sammen. Det gjør at man bygger et sterkt samhold og at ting blir veldig sosialt.

Man blir kjent på en helt annen måte, når man møter opp på skolen første uka og har dans på timeplanen. Det blir mye lettere å snakke med folk, når man blir satt litt utenfor komfortsonen.

Samtidig, er det krevende fag og mye lesing også, og den fysiske aktiviteten på timeplanen blir det mindre av utover i studieløpet.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg var egentlig veldig forberedt på hva det var jeg gikk til.

Men jeg har gått sammen med folk som ikke var forberedt på fag. De tenkte at det skulle være mye mer aktivitet.

Så det kan være greit å vite at det er en del lesing og pugging allerede fra start.

Jeg tok bacheloren i Stavanger, og jeg skulle gjerne visst at man har de mulighetene til å spesialisere seg tidlig i utdanningsløpet, slik jeg beskrev ovenfor.

Da hadde jeg nok vurdert å søke meg til NIH allerede i andreåret på bacheloren, siden det ville gjort at jeg kunne spisset meg inn på det jeg var mest interessert i på et tidligere tidspunkt.


 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Vi har egentlig litt av alt.

De fleste eksamenene er de vanlige skoleeksamenene på fire til seks timer. I tillegg, har vi en del gruppeeksamener, som for så vidt minner litt om hjemmeeksamen, hvor man f. eks får utlevert en oppgave og har en uke på å fullføre den sammen med gruppen.

Hvis du tar faglærerfordypningen, har du tolv uker praksis i første året, og går du idrettsbiologi, fordyper du deg i en idrett som du er i praksis og får jobbe med.

Jeg vet, for eksempel, at noen på studiet har fått mulighet til å være i praksis hos alpinlandslaget på Kvitfjell.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det finnes en del muligheter for utveksling, blant annet til New Zealand og Canada.

Det er også veldig mange utenlandske studenter som kommer hit på utveksling, så vi har et veldig internasjonalt miljø på NIH.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det blir vel litt hva man gjør det til selv – jeg har alltid jobbet ved siden av studiene.

Det som er fordelen med NIH, er at de har en egen «jobb for studenter»-seksjon på nettsiden sin, så det er veldig mange studenter som jobber som trenere ved siden av studiene. Det er veldig greit, for da jobber man ikke mer enn et par timer i uka, samtidig som at jobben er faglig relevant.

Jeg tror nesten alle jeg studerer med jobber som trenere ved siden av studiene.


 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere idrettsvitenskap?

Det er viktig at man er interessert i idrett, men man trenger ikke være toppidrettsutøver for å begynne her – det er veldig få av de som går her som driver med toppidrett.

Ellers bør man være forberedt på at det også er mye teori og fag på studiet.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Sosialt. Krevende. Variert.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Jotunheimen

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben, såklart!

Hvem er man i vennegjengen? Klovnen