Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Sånn som det har vært i den tiden jeg har gått på studiet, har de første årene handlet om normalpsykologi, mens de tre siste årene inneholder mer kliniske fag.

 

Therese Berntzen

Alder: 28

Fra: Øksfjord

Studerer: Profesjonsstudiet i psykologi, ved Universitetet i Oslo

 

Nå har man vedtatt en liten endring, så de som begynner nå, får flere kliniske fag helt fra begynnelsen av.

Det har vært et ønske fra studentene sin side om å ha flere kliniske fag, for på den måten å få mer innblikk i hvordan ting fungerer i praksisfeltet, så det er derfor man nå har innlemmet flere kliniske fag tidlig i løpet.

Man må nok likevel være forberedt på at de første årene er mest teoretiske, mens praksis er noe man har mest av i de siste studieårene.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

De som studerer profesjonsstudiet i psykologi, er gjerne interessert i å jobbe med mennesker, så noen sliter kanskje litt med metode- og statistikkfag.

Vi har også noen tunge teoretiske fag, som kognitiv nevropsykologi, som går ned på cellenivå i hjernen, og dermed kan bli ganske komplisert.

Hva man opplever som krevende vil samtidig variere ut fra hva man selv er mest interessert i.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på profesjonsstudiet i psykologi?

Man trenger ikke noe mer enn generell studiekompetanse for å komme inn på studiet.

Jeg er veldig glad for at jeg tok biologi på videregående, for når vi begynner med celle- og hjerneanatomi, er det praktisk å kunne litt av det fra før.

Har man gode engelskkunnskaper, tror jeg også det er en fordel, for vi har en del akademiske tekster skrevet på engelsk. Man kommer fort inn i det, men det hjelper å kunne engelsk på et godt nivå før man begynner.

Ellers vil det aldri være dumt å ha erfaring med å jobbe med mennesker i en eller annen sammenheng.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Personlig, har jeg jobbet sånn cirka en vanlig arbeidsdag gjennom studietiden.

Er man strukturert, kommer man på skolen klokka åtte og er der til halv fire – så blir det selvfølgelig litt lengre dager i tiden før eksamen.

Dette varierer også fra semester til semester. Noen semestre har vært veldig arbeidskrevende og medført lange dager med skolearbeid, mens andre ikke har like stor arbeidsmengde.

Jevnt over, vil jeg nok likevel si at man bør sette av en normal arbeidsdag til lesning. Jeg tipper imidlertid at man kan bruke mindre tid etter hvert som man finner sin egen studieteknikk og blir mer effektiv.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil nok si at profesjonsstudiet i psykologi ligger i den mer krevende enden av skalaen, men det kommer litt an på hva du gjør det til selv.

Jeg tror nok likevel at majoriteten på studiet ikke anser profesjonsstudiet i psykologi for å være veldig sosialt.

Personlig, synes jeg kanskje det kunne vært litt mer fokus på det sosiale. Man kan alltids havne på et kull hvor folk er flinke til å arrangere ting, men det blir fort sånn at mye av tiden går med til skole.

Det skal samtidig sies at vi har flere foreninger som man kan melde seg inn i, hvis man ønsker det.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Det har ikke vært noen store overraskelser for min del.

Det kan nok være greit å vite at det er mye obligatorisk undervisning, og at rollespill er en del av undervisning. Det kan være litt skummelt i starten, men man blir fort vant til det.

Så bør man være klar over at man ikke kommer utenom emner som metode og statistikk.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Spesielt i starten, er det mange forelesninger. Vi har mange seminarer, der man får mulighet til å diskutere i litt mindre grupper.

Vi har også mye praksis, spesielt på slutten av studiet.

I tillegg, har vi også mye rollespill og filming, der vi får sett oss selv på film i en rolle. Da spiller vi pasient og psykolog, og får på den måten oppleve hvordan det er å være i de forskjellige rollene.

Vi har ellers en god del gruppearbeid med muntlig framlegg, og eksamenene er gjerne delt utover i semesteret, heller enn at alle kommer i slutten av semesteret.

Mange av eksamenene er ordinære skoleeksamener, mens vi også har noen få skoleeksamener og ett par innleveringer av større eksamensoppgaver.

Vi har ellers mye obligatorisk undervisning. Det er ikke alt som kan læres ved å lese i en bok, så man er nødt til å møte opp på mange av forelesningene.

Fraværsreglene er ganske strenge, så man kan ikke være mye borte fra undervisning.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Utveksling skjer ganske tidlig i studiet, så det er lurt å tenke på hva man vil på et tidlig tidspunkt.

De fleste praktiske fagene kommer sent i studieløpet, og de fagene ønsker man at studentene har her i Norge, for kvalitetssikringen sin del. Dette er grunnen til at utveksling skjer i de første semestrene.

Vi har hatt folk som har reist til California, London, København og andre steder i verden, så det er ganske mange muligheter.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja. Det er i hvert fall ganske vanlig.

Det er som kjent vanskelig å være student uten ekstra inntekt, og de fleste jobber ved siden av studiene.

Er man organisert og strukturert, får man tid til å jobbe i helgene.

Jo lenger man kommer i studiet, jo lettere blir det å få en relevant jobb, så mot slutten har de aller fleste en jobb som gir faglig utbytte, for eksempel som miljøterapeuter innen psykiatrien.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere profesjonsstudiet i psykologi?

Hvis man er veldig nysgjerrig på mennesker, vil jeg anbefale profesjonsstudiet i psykologi.

Mange tenker kanskje på det som et litt snevert yrke, hvor man ender opp som samtaleterapeut, men man har faktisk veldig mange muligheter. Man kan jobbe innenfor forskning, i kommunen, innenfor HR, med personalansvar og mye mer.

Jeg tror man velger et veldig trygt yrke for fremtiden!

Samtidig, er det nok et tøft studium hvis man begynner på studiet uten egentlig å være oppriktig interessert i faget.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Arbeidskrevende, spennende og interessant.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Urix

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Sitter hjemme foran PC-en

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme