(StudentTorget.no):

Navn: Svein Are Lund
Alder: 41
Fra: Lier
Studerer: Bachelor i barnevern ved HiOA

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Barnevern er en treårig bachelor med fokus på både praktisk og teoretisk kunnskap. Allerede første studieår har man en lang praksisperiode på cirka 10 uker, og i forkant av den har man fått forskjellige praktiske samtaleverktøy som man kan bruke i arbeid med barn og ungdom. Studiet gir også innblikk i forskjellige teorier om oppvekst og god omsorg, samt at vi har vi en del kreative fag som musikk og dans. Man får med andre ord mange redskaper man kan benytte i aktivitet med barn og unge. Det er nyttig, for man trenger ofte et fokuspunkt utenfor barnets situasjon for å ha noe å gjøre sammen. Det siste året har man en lengre praksisperiode, og skriver en lengre bacheloroppgave ved slutten av bachelorløpet.

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Juss er et veldig viktig fag innen barnevern, og er et fag som er både spennende og krevende. Alle avgjørelser man gjør innenfor barnevern er regulert av lov, og du må derfor ha et godt lovgrunnlag for å kunne gjøre et vedtak. Man skal kunne jussen godt nok til at å gjøre vedtak og komme med forslag til vedtak overfor forskjellige myndighetsorganer. Vi har veldig flinke forelesere i juss, så det går heldigvis bra. Det er også en del psykologiske teoretikere som kan være vanskelig tilgjengelige, mens andre synes at sosialpedagogikk – som er et veldig reflekterende fag – er utfordrende.


Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på barnevern?

Jeg begynte på barnevern fordi jeg selv har hatt fosterbarn og ble interessert i fagfeltet. Du bør i hvert fall være en som bryr deg om mennesker og som liker å jobbe med barn og unge som kanskje ikke har det så bra. Du kan få jobb veldig mange steder etter endt utdanning. Alt fra barnvernskontor, barnehager, skoler og omsorgsboliger. Jeg tenker sånn sett at veldig mange forskjellige personer med ulike erfaringer fra tidligere i livet kan passe inn i barnevernsprofesjonen. Ellers kommer livserfaring alltid godt med når man skal jobbe innenfor barnevern.

Se film: Dette gjør en barnevernspedagog

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer litt. En vanlig studieuke er kanskje 20 timer med forelesning, så kommer pensum i tillegg. Pensum består typisk av 20 000 sider, så du må sette av god tid til lesning og ikke begynne å lese rett før eksamen. Man får kompendier som er veldig nyttige, og har du fulgt med på forelesningene i tillegg til å ha lest pensum, har du et godt grunnlag før eksamen. Man bør regne med å bruke en vanlig arbeidsuke på studiene. Jeg har inntrykk av at mine medstudenter er flittige og bruker en del tid på studiene.

LES OGSÅ: Karriereskifte - dette må tenke på om du skal skifte karriereretning


Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten?

- Øl

Hvor reiser man i sommerferien?

- Jotunheimen

Hva ser man på TV?

- Game pf Thrones

Hva trener man?

- Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden?

- På studentpuben

Hvem er man i vennegjengen?

- Den hjelpsomme

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det sosiale er et viktig aspekt ved å jobbe innenfor barnevern. Linjeforeningen for barnevernsstudenter har for eksempel arrangert temakvelder med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. Vi ønsker en god sosial ramme rundt studiene, og kan sikkert bli enda flinkere på å dyrke den sosiale dimensjonen ved det å studere barnevern.

Les også: Slik fikser du overgangen fra skoleelev til student

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg har studert tidligere i livet, så det er et litt kinkig spørsmål. Jeg skulle gjerne visst at man ikke får så veldig tett oppfølging i løpet av studiet fra forelesere. Sånn som det er lagt opp nå må man aktivt be om tilbakemelding på oppgaver man skriver, og i forbindelse med oppgaveskriving er det lite mentoraktivitet fra høgskolen sin side.

LES OGSÅ: De mest populære studiene – Samordna opptak 2019

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Hvert semester blir stort sett avsluttet med en eksamen. Formen på eksamenen varierer: Man har hjemmeeksamen, skoleeksamen og muntlig eksamen. I tillegg har man oppfølging og samtale med veileder i løpet av praksisperiodene, noe som er veldig bra! Vi har praksis både i første- og tredjeåret.


Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Andreåret kan man reise ut til samarbeidspartnere som høgskolen har rundt om i verden. Her finnes det mange muligheter, man kan til og med reise så langt som til Afrika og Sør-Amerika. I tillegg kommer studenter fra land i Europa, USA og Australia hit til høgskolen og studerer sammen med oss.

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg har inntrykk av at de fleste jobber ved siden av studiene. Utenom praksisperiodene har vi stort sett forelesninger som er ferdig rundt kl. 12, så da har man god tid til å jobbe på ettermiddagen. Jeg tenker at det er nyttig å ha en forbindelse til arbeidslivet. Det kan gi et lite fortrinn når man skal ut og søke jobb senere. Selv jobber jeg i en bolig for funksjonshemmede og opplever at det gir meg mange nyttige erfaringer. Noen er så heldige at de får jobb innenfor barnevernet, og det er selvfølgelig ingen ulempe.

LES OGSÅ: Vet du ikke hva du skal studere? Her er karriereveilederens tips til deg!

Les også: Deltidsjobbene med det lille ekstra

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere eiendomsmegler?

Vær engasjert! Da får du en spennende studiehverdag. Det kan være lurt å prøve å legge til side de gamle ideene man har med seg. Jeg tror nemlig man kan oppdage helt nye ting på dette studiet, og da er det viktig å ikke la gamle ideer blokkere for nye erfaringer. Det er viktig å være nysgjerrig!


Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Bredt, praktisk og variert.