Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Informatikk består av både et bachelorstudium og et masterstudium. Så man kan velge om man vil begi seg ut på arbeidslivet etter en bachelor, eller om man ønsker å ta en master.

Man kan selvfølgelig ha tatt en bachelor ved et annet universitet, og ta en master her på NTNU også.

Bachelorstudiet har en del obligatoriske fag, men også ganske mange valgfag.

I førsteklasse, har man bare obligatoriske fag, mens i andre, har man et valgfag/perspektivemne per semester.

I tredjeklasse, har man bare valgfag i tillegg til en prosjektoppgave, som er den avsluttende oppgaven for bachelorstudiet.

På masterstudiet, kan man velge mellom fire forskjellige retninger; kunstig intelligens, databaser og søk, interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi, og programvaresystemer.

Det er litt forskjellige fagsammensetninger, men man har noen valgfag også på masteren.

Det siste året skriver man masteravhandlingen.

 

Tincidunt integer eu augue augue nunc elit

Tincidunt integer eu augue augue nunc elit dolor, luctus placerat scelerisque euismod.

Placerat suscipit, orci nisl iaculis eros, a tincidunt nisi odio eget lorem nulla condimentum tempor mattis ut vitae feugiat augue cras ut metus a risus iaculis scelerisque eu ac ante.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Faget jeg selv opplevde som mest krevende var algoritmer og datastrukturer.

Jeg har også hørt at det er en del andre som synes det er et krevende fag.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på informatikk?

Opptakskravene er generell studiekompetanse og R1, men utover dette er det ingen forkunnskaper som kreves.

Studiet er lagt opp slik at man ikke trenger å ha noen forkunnskaper innen IT eller programmering, men det skader ikke å ha tatt IT1 og IT2 på VGS.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

NTNU forventer vel at man bruker 12 timer per fag i uken, altså 48 timer i uken, men hvor mye tid folk faktisk bruker varierer veldig.

Noen bruker mindre og noen bruker overraskende nok mer. Noen velger å bruke mindre tid gjennom semesteret og mer tid i eksamensperioden, men det er veldig individuelt.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Studiet kan være krevende fra tid til annen, men ikke såpass at det går utover det sosiale.

Vi har en fantastisk linjeforening, som er med deg fra du begynner på studiet til du er ferdig.

Linjeforeningen Online arrangerer alt fra lavterskelarrangementer, som seriefrokost, til store arrangementer, som tur til Åre.

I tillegg, har vi et linjeforeningskontor, der man kan komme og ta seg en pause fra å lese, spørre andre om hjelp, eller ta seg en runde Super Smash Bros.

I tillegg, er en del av fagene sosiale i seg selv, da de innebærer gruppearbeid.


 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Hvor forskjellig det er å studere på et universitet versus studere på videregående.

For meg, var det en ganske stor overgang, og det tok en stund før jeg tilpasset meg måten å arbeide på.

På universitetet, har man ingen som passer på at man gjør det man skal gjøre, så det er lagt opp til mye større grad av selvstendighet.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Nesten alle fag har obligatoriske øvinger, og i noen fag teller øvingene på den endelige karakteren.

Vi har en del prosjektarbeider, både på bachelor- og masternivå, der karakteren blir satt basert på prosjektarbeidet.

Eksamen gjennomføres stort sett skriftlig på papir, men dersom det er få studenter som tar et emne, hender det at det blir muntlig eksamen. De siste to årene har vi også så vidt begynt med digital eksamen i noen emner.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det finnes gode muligheter for å dra på utveksling, men jeg har hørt at søknadsprosessen kan være litt kronglete.

Man kan i utgangspunktet reise hvor man vil, da NTNU har avtaler med universiteter ved de aller fleste steder i verden.

I utgangspunktet, har man bare mulighet til å dra på utveksling i tilsammen ett år i løpet av en grad, men fordi informatikk består av to grader, kan man dra to år på utveksling. Én gang i løpet av bacheloren og én gang i løpet av masteren.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

De aller fleste jeg kjenner har enten et verv, en deltidsjobb eller begge deler, så det er fullt mulig å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet.

Man må bare passe på at deltidsjobben ikke tar for mye tid.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere informatikk?

Hele verden er i gang med en enorm digitaliseringsprosess, og å studere informatikk gir en ypperlig mulighet til å være med på denne prosessen.

Det er et stort behov for folk med IT-kompetanse, både nå og i fremtiden, så informatikk er absolutt fremtidsrettet.

I tillegg, er informatikk spennende, og på grunn av valgfriheten, kan man velge å gjøre graden mer tverrfaglig ved å ta emner fra andre fagområder.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Fremtidsrettet, muligheter og problemløsing.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin og øl

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far, evt. storbyferie

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Pumper jern og E-sport.

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben evt. sitter foran PC-en

Hvem er man i vennegjengen? Poteten