Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Studieforløpet deles opp i 6 semestre, hvor første året starter med et innføringsfag i kriminologi og Exphil ved siden av, et fag alle på universitetet må ta.

Andre semesteret, går man over til kvantitativ metode og et kriminologisk emne som omfatter sosial kontroll.

Når det første året er gjennomført og andre året settes i gang, har man flere individuelle valgmuligheter. Da har man kvalitativ metode, Exfac, men også et fritt emne du velger selv.

Det fjerde semesteret er det kun frie emner, og man kan velge og vrake mellom frie emner i kriminologi eller andre retninger på universitetet.

Det er fritt fram og man kan selv fordype seg i det man føler er relevant for en jobb i fremtiden, eller rett og slett hva man synes er interessant.

Vi er nå over på det siste året og det femte semesteret vil omfatte sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien, sammen med et støtteemne. Det skal gi faglig bredde og kan ikke være et kriminologisk emne, men mange velger, for eksempel, emner innenfor sosiologi eller psykologi.

Det siste og sjette semesteret omfatter fordypningsoppgaven (en såkalt bachelor-oppgave) og et støtteemne, som må være innenfor samme faglige retning som fra semesteret før.

 

Kari Malene Jørgensen

Alder: 25

Fra: Sandefjord

Studerer: Kriminologi ved Universitetet i Oslo

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det varierer nok veldig fra person til person, ettersom hva man selv er engasjert i og synes er spennende.

Det mest krevende, fra mitt ståsted, vil jeg si er fagene som ikke nødvendigvis er knyttet til kriminologi som sådan, som f.eks Exphil og Exfac. Ikke at det er veldig «vanskelige» emner å ta, men det er krevende å sette av tid og motivasjon til de fagene som ikke man ser helt i relasjon til kriminologien.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på kriminologi?

Det kreves ingen forkunnskaper, utenom studiekompetanse, men å ta rettslære på videregående kan nok være nyttig for enhver som skal studere kriminologi.

Selv hadde jeg ingen relevante fag fra videregående, så man kommer seg fint gjennom studiet uten noe også.

Derimot, vil engelsk være ekstremt nyttig for alle, ettersom mye av pensumet man leser er på engelsk.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer nok i stor grad hvor mange timer man legger ned i det.

Men det skal sies at det er relativt fullt på lesesalen mellom kl 9:00-16:00.

Unntaket er eksamensperioden, hvor man så og si bor på lesesalen, og da kan man fort sitte til langt utpå kvelden.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det kan nok oppfattes veldig forskjellig, men jeg vil nok si en god blanding.

Selve studiet er krevende på den måten at det er veldig mye pensum man skal komme seg gjennom på relativt kort tid.

Derimot, har de aller fleste kollokviegrupper de deltar i, noe som gjør arbeidet mye mer effektivt, samtidig som man får det sosiale på samme tid.

Det er krevende, men man kommer gjennom det som en gruppe.

Vi har også et fagutvalg på instituttet som sørger for at det skal være sosialt hele året, både ved å arrangere studieturer, fester og ikke minst faglige arrangementer.

Det er en liten studieretning, med få studenter sammenlignet med andre retninger, og vi som går kriminologi har derfor et stort samhold - noe som gjør studiet veldig unikt.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Noen blir overrasket over hvor teoretisk studieprogrammet er. Det er ikke noe praksis inkludert i studiet, og man baner på en måte sin egen vei ut mot arbeidslivet.

Det er noe som kan være lurt å vite fra starten av, slik at man til en viss grad velger frie emner litt smart, men at man heller ikke stresser med å finne ut av hva man ønsker å bli.

Det er derfor man skal gå tre år, det er i løpet av den tiden man som oftest får en viss aning om hva man synes er mest interessant.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Det er veldig mye egenstudie, det vil si at det er opp til hver enkelt person å komme seg gjennom pensumet. Det kan for mange oppleves som noe av det vanskeligste, hvis man kommer rett fra videregående og til universitetet.

Det er forelesninger og seminarer, men forelesninger er ikke obligatoriske.

En god del selvdisiplin er derfor en fordel, når man setter i gang med studiet.

I seminarene, har man mulighet til å diskutere og jobbe sammen i mindre grupper, men i tillegg er det også vanlig at man danner mindre kollokviegrupper. Det kan for mange være veldig nyttig, ettersom det er så få forelesninger, og det kan i tillegg skjerpe rutinene.

Eksamen varierer fra emne til emne, men det er alt fra 4 eller 6-timers eksamen til hjemmeeksamen.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er lagt opp, og oppfordres sterkt fra instituttet sin side, til utveksling det fjerde semesteret (andre året).

Det er en drøm av valgmuligheter, så og si alle land er mulige å dra til!

Selv dro jeg på utveksling til varmere strøk, nemlig Australia. Det er den beste opplevelsen med studiet så langt, og gir virkelig en bredde i studieløpet.

Dessuten, er kriminologisk forskning veldig internasjonalt, slik at engelsk vil alltid være en fordel å kunne godt videre, når man skal ut i arbeidslivet.

Utveksling vil derfor alltid veie veldig positivt.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ettersom kriminologi kun kan studeres i Oslo, er en deltidsjobb veldig vanlig ved siden av, rett og slett fordi Oslo er en dyr by å bo i som student.

Siden det ikke er så mange forelesninger og seminarer, og mye ikke er obligatorisk, så vil jeg si det er enkelt å kombinere deltidsjobb ved siden av. Jeg jobber selv ved siden av og det fungerer veldig fint for min del.

Derimot, er det viktig at man er strukturert, for at man skal få det til, for jobben skal jo ikke komme i veien for studiet.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere kriminologi?

Kriminologi vil åpne opp øynene for mange, ettersom man reflekterer over sider av kriminalitetsbildet og samfunnet som det ofte ikke snakkes så høyt om.

Det er derfor et studie som de aller fleste vil synes er interessant og få et utbytte av, og det finnes mange jobbmuligheter i ettertid - alt etter hva du selv ønsker å jobbe med.

Du baner din egen vei ut til arbeidslivet, og studiet er for mange en stor tankevekker!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Dagsaktuelt, spennende og tankevekkende.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Klovnen