K jønnsfordelingen blant topplederne i Norge er svært skjev, med kun 16 prosent kvinnelige toppledere og 12,6 prosent kvinnelige styreledere.

Dette kommer frem av tall fra Bisnode, som har sett på kjønnsfordelingen blant topposisjonene hos alle norske aksjeselskaper, allmenne aksjeselskaper (ASA) og enkeltmannsforetak.

Selv om vi har kjønnskvotering til styrene i norske bedrifter, viser våre tall at det er svært langt igjen før topposisjonene er likt fordelt mellom kvinner og menn, sier Kari Mette Almskog, direktør for forretningsutvikling i Bisnode.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt, i Nordea Markets, etterlyser flere kvinner i finansbransjen og på finansstudiene.

Jeg tror bransjen har med seg et rykte om at det fremdeles er «Gordon Gekko-stilen» som regjerer. Det vil si et mannsdominert miljø med spisse albuer. Slik er det ikke. Her må nok budskapet bli tydeligere, sier Saltvedt til DN.no.

 

Kvinner leverer bedre resultater

Til tross for at kvinnelige ledere er i sterkt mindretall, leverer de gjennomsnittlig langt bedre resultater enn mennene, ifølge undersøkelsen fra Bisnode.

Virksomhetene som er ledet av kvinner, sitter i gjennomsnitt igjen med et overskudd på 12 prosent av omsetningen.

Bunnlinjen til virksomhetene med mannlige ledere, er i gjennomsnitt 9 prosent av omsetningen. 

Våre tall kan tyde på at kvinnelige toppledere driver bedre forretning, derfor burde det vært langt flere av dem, sier Almskog.

Elisabeth Grieg, administrerende direktør i Grieg International, mener de mannlige lederne i næringslivet har en oppfatning om at «de beste er de som ligner på meg» – og at de derfor går glipp av mye talent ved å velge bort kvinnene.

– Hvorfor skal kvinner kaste bort tiden sin, hvis de uansett ikke blir satt pris på? Jeg tror næringslivet må redefinere hva som er en god leder og hva som skal stå på CV-en til en god leder.

Mange velger nok veldig tradisjonelt, kall det gjerne handelshøyskole-sporet, sier hun til DN.no.


 

Trenger flere kvinner fra teknologifag

Thina Saltvedt understreker at flertallet av dem som utdannes ved universitetene er kvinner, og at næringslivet tross alt vil ha de beste kandidatene.

Da kan ikke fordelingen fortsette, sier hun.

Finansbransjen trenger også flere kvinner med teknologiutdanning, ifølge Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Tall fra hennes organisasjon viser at det er lav kvinneandel på førsteåret av teknologistudiene i 2017.

Kvinner utgjør kun 19 prosent på datateknologistudiene, 24 prosent på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og 28 prosent på informatikkstudiene.

– Det faktum at det begynner få jenter på disse studiene, vil kunne forsterke en allerede lav andel kvinner i ledende stillinger og som spesialister i finansnæringen.

Det vil også gjøre lønnsgapet mellom kvinner og menn større, sier Kerr til DN.no.