Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Motedesign er en toårig utdanning.

Studiet på SoFI er helt nytt og jeg er del av det første kullet. Derfor, har det vært litt prøving og feiling, med tanke på oppbygging av studieløpet.

Sånn som det er nå, begynner vi først med en introduksjon der design og konstruksjon er hovedfagene, i tillegg har vi støttefag som handler om bransjen og inkluderer møter med næringen, litt om mote og formidling, motehistorie og sånne ting.

Andreåret, har vi videreutvikling av designferdigheter. Vi jobber blant annet mye digitalt, med verktøyer som Photoshop og Illustrator.

Siste semesteret, har vi en avgangskolleksjon som blir del av den porteføljen som du har bygget opp gjennom de to årene.

Vi er en fagskole, så man får ikke en bachelor, men man får til gjengjeld en portefølje som man kan vise frem i møte med potensielle arbeidsgivere.

 

Hanne Haugrønning

Alder: 25

Fra: Trondheim

Studerer: Motedesign, ved SoFI (School of Fashion Industry)

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Personlig, syns jeg alt er kjempegøy!

Design og konstruksjon tar veldig mye tid.

Design innebærer, for eksempel, at man må være litt kreativ, og det er ikke alle som klarer det på kommando. Hvis man ikke har dagen, kan det selvfølgelig være vanskelig.

I konstruksjon, driver vi mye med søm, og det kan være en fordel å ha litt erfaring med dette, før man begynner på studiet.

Generelt, tror jeg hva man oppfatter som vanskelig kommer mye an på hvilke forkunnskaper man har.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på motedesign?

Det kan absolutt være et pluss å ha tatt formgivningsfag eller søm på videregående.

Jeg tok ingen av delene, men har en interesse for disse tingene og har dyrket denne interessen på fritiden. Det er viktig å ha vært borti en symaskin og vite hvordan man syr.

Du bør dessuten være selvstendig, ha evnen til å jobbe mot en deadline og klare å bruke tiden din på en god måte. Vi har mange som sitter og døgner to dager i strekk, før en deadline, fordi det tar lang tid å sy sammen et plagg.

Man må, med andre ord, være litt strukturert og være vant til å bli stilt krav til, hvis man vil studere motedesign.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Vi har ikke alltid full uke på skolen og kan innimellom ha fridager til egenstudier. Jeg føler nok det er litt todelt hvorvidt folk da velger å studere på egenhånd eller bare tar seg helt fri.

I perioder der vi har oppgaver som skal leveres, sitter vi ofte på skolen og arbeider, gjerne til godt utpå kvelden.

Periodene uten oppgaveinnleveringer, blir det litt roligere og da har man mer tid.

Generelt, er det likevel ganske tidkrevende, selv om det varierer hvor mye tid den enkelte bruker på studiene.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Motedesign er ganske krevende, fordi det tar mye tid. Samtidig, jobber man praktisk, og selv om vi jobber individuelt, sitter vi ofte sammen og prater.

Noen kombinerer jo for eksempel arbeidet på skolen med å ta et glass vin etterpå, så jeg føler at det blir sosialt hvis man selv ønsker å være sosial.

Jeg vil si at studiet faller midt på treet, mellom sosialt og krevende.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg skjønte jo at det er et krevende studium, men jeg visste samtidig ikke helt hva jeg gikk til da jeg begynte, ettersom det er et helt nystartet studietilbud fra SoFI.

Det er vanskelig å konkretisere hva man blir, når man studerer motedesign, siden man kan jobbe med så mye. Jeg skulle likevel ønske at jeg visste mer konkret hvilke muligheter jeg har etter endt studietid.

Noen av mine medstudenter ville kanskje sagt at de skulle visst at studiet krever en del kunnskaper om søm.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Vi har mange obligatoriske innleveringer og porteføljeoppgaver i løpet av et semester.

I noen av fagene, slik som Motehistorie, Mote og Formidling, Design og Konstruksjon har vi hjemmeeksamen. Her er eksamenen en blanding av teoretisk/skriftlig og praktisk, i form av design framstilt digitalt.

Konstruksjonseksamen er bare praktisk (mønsterkonstruksjon og sying av plagg).

Eksamener og obligatoriske innleveringer, sammen med oppmøte, er det som avgjør om du får bestått faget.

Porteføljeoppgavene er viktig, siden de på sett og vis blir «vitnemålet» ditt. Jeg føler ikke karakterer er like viktig som porteføljen, siden porteføljen sier mer om hva du i praksis kan og hvilken type motedesigner du er. Det å jobbe med porteføljen, er sånn sett det viktigste vi gjør.

Siste semesteret, har vi bare porteføljeoppgaver og kleskolleksjon.

Alle eksamener vi har i løpet av de to årene er individuelle.

Det siste året er det satt av én dag i uka til internship, men det er ikke sånn at skolen skaffer deg et internship, det må du finne selv. Samtidig, har lærerne kontakter i motebransjen, og vi får mange tilbud fra folk som trenger hjelp, så det er fullt mulig å finne et internship hvis man vil.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Man får ikke bachelorgrad ved SoFI, men skolen har et samarbeid med University of South Wales, der de har fått godkjent fagene fra de to årene på Sofi som de to første årene i deres bachelorgrad i motedesign.

Studenter kan derfor søke på motedesign linjen hos University of South Wales og komme inn på tredjeåret der, for så å få en godkjent bachelor i motedesign.

Dette kan man også søke om hos andre skoler, men University of South Wales har på forhånd godkjent fagene på Sofi som sine to første år, og et tredje år der vil gi en bachelor.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg jobber ved siden av studiene, og det gjelder også noen av de andre studentene.

Det krever nok at man er litt strukturert og har en fleksibel sjef, som tillater at man innimellom har mye skolearbeid i forbindelse med innleveringer.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere motedesign?

Gjør det! Man må prøve ut det man har lyst til.

Tipset mitt er å hoppe i det med beina først og gjøre det hundre prosent, for ellers er det ikke vits.

Man kan ikke gå inn i denne utdanningen uten at man er motivert for det. Det er en utdanning som krever at du tør å satse!


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Gøy. Lærerikt. Allsidig.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Champagne

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Ser ikke på TV

Hva trener man? Yoga og meditasjon

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på syrommet

Hvem er man i vennegjengen? Klovnen