Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Treårig studieløp (bachelor), hvor det første året er et slags introduksjonsår.

Det andre året går man mer i dybden, og fjerde semesteret har man muligheten til å dra på utveksling eller velge ett eller to valgemner. Jeg har f.eks. valgt bedriftsøkonomisk analyse, for å få en dypere forståelse av økonomi.

Det tredje året består av noen flere fordypningsfag, og siste halvår består blant annet av bacheloroppgaven.

 

Filip Haavi

Alder: 21

Fra: Oslo

Studerer: Hotelledelse, ved Høyskolen Kristiania

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det man ofte ser er at det er økonomifag som blir sett på som det mest krevende.

Spesielt metode er noe folk sliter med, hvor man skal tolke tall og resultater man får.

Det samme gjelder bedriftsøkonomi, som krever en viss tallforståelse.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på hotelledelse?

Hotelledelse er vel et av studiene hvor studentene har mest yrkeserfaring. Mange i klassen jobbet allerede i bransjen, da vi startet studiet, og enda flere jobber nå i bransjen, når vi nå er på det 3. semesteret.

Jeg vil absolutt si at det er en fordel å ha jobbet innen hotell, men absolutt ikke et krav.

Jeg, for eksempel, hadde ikke jobbet i bransjen, da jeg startet på studiet. Jeg har jobbet i butikk siden jeg var 15, men aldri direkte i hotellbransjen.

Nå studerer jeg hotelledelse, sitter som leder for Linjeforeningen for Hotelledelse, og jobber 50 % ved siden av, som resepsjonist på Hotell Christiania Teater.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Her tror jeg det er store avvik.

Noen fokuserer 100% på skolen og tilbringer 5-6 dager i uka på skolen. Andre nedprioriterer studiene litt, siden de jobber mye ved siden av, og får derfor dårligere tid til å komme seg gjennom alt av pensum.

Alt i alt, tror jeg det avhenger av hva slags resultater man vil oppnå og antall timer arbeid som ligger bak. Jeg, for min del, bruker vel en 40 timer i uken på skolerelatert arbeid.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Selv om det er mange krevende og utfordrende fag på studiet, så kommer man seg gjennom dem som et team.

Klassemiljøet er fantastisk, siden man er i mindre grupper, og man får virkelig kvalitet på undervisningen. Man føler at man blir sett, og at man faktisk kan bidra med noe konstruktivt.

Vi finner også på mye moro i klassen ved siden av studiene, og Høyskolen Kristiania er generelt sett veldig flinke på å trekke undervisningen ut av klasserommene. Man får så mye igjen for å være i timene, både sosialt og faglig.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske at jeg visste litt mer om bransjen i praksis.

Heldigvis, har jeg hatt gode studievaner helt siden ungdomsskolen, så for min del var det ikke så vanskelig å tilpasse seg studiehverdagen, men jeg tror mange får litt sjokk når de får all den friheten som man gjør på en høyskole.


 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Arbeidsformene er stort sett kombinert med forelesninger og egen lesing. Det er også lagt opp til en del spennende caseoppgaver.

Akkurat nå, har vi blant annet et virtuelt prosjekt som vi kaller Hotell Kristiania. Her får vi inn tall fra et hotell (uvisst hvilket) og må ta beslutninger basert på de tallene vi får inn der.

Der får vi inn teorien i praksis, og det er jo en helt fantastisk måte å jobbe på. Samtidig, bruker vi også programmer som vil være veldig relevante med tanke på fremtidig jobb.

Eksamensformene består stort sett av en skriftlig gruppeeksamen (2-3 personer), hvor man utformer en oppgave sammen.

Semestrene avsluttes oftest med en 3-timers skriftlig eksamen, evt. hjemmeeksamen (48 eller 72 timers). På denne måten, får man både vist bredde- og dybdekunnskaper i de forskjellige emnene.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, fjerde semester kan man dra på utveksling til flere av skolene som Høyskolen Kristiania samarbeider med. For eksempel Hawaii, Vietnam og USA.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Her vil kanskje noen være uenige, og alt vil avhenge av hvordan du legger opp hverdagen din, men jeg føler at studiet er lagt opp for at det skal være mulig å få praktisk kunnskap ved siden av studiene.

Samtidig, vil jeg ikke anbefale å jobbe for mye, med tanke på at det da oftest går ut over karakterene.


 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere hotelledelse?

Om du brenner for servicebransjen, er dette et studium som jeg kan anbefale på det aller sterkeste. Her får du faglig kunnskap og praktisk kunnskap, kombinert med en bratt læringskurve.

Vi har også veldig mange flinke og dyktige forelesere (les Henning Friberg, som også har blitt kåret til skolens beste foreleser).

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Yrkesrettet, motiverende og hjertevarmt.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Ser ikke på TV fordi man bare jobber

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Jobber

Hvem er man i vennegjengen? Midtpunktet