Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det har egentlig nettopp blitt endret, så jeg hadde et annerledes studieløp enn de som begynner nå.

Nå lærer de arabisk språk over hele bachelorgraden, så i hvert semester har de 10 studiepoeng med arabisk, og så får de litt mer studiepoeng når de er på utveksling.

 

Mitt Studie

Navn: Frida Ekren

Alder: 21 år

Fra: Hadeland i Lunner kommune

Studerer: Midtøstenstudier med arabisk

Studiested: Universitetet i Oslo

 

Jeg hadde bare arabisk de to første årene, nå på mitt siste år, har bare jeg arabisk historie og valgfrie emner.

Universitetet endret på det, fordi det er lettere å starte på en arabisk relatert master, hvis man har blitt godt rustet i språket over tre år.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg tror det å lære arabisk tar mest tid og er krevende.

Det er mange timer med jobb, men det er så verdt det til slutt.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på en bachelor i midtøstenstudier?

Ingenting!

Jeg var interessert i området, men kunne ingen arabisk. Og det er jo det det baserer seg på: at de som begynner på studiet ikke kan noe fra før.

Man lærer alt man trenger å kunne i løpet av studieløpet.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer fra person til person, men man sitter fort fem timer etter skolen med lekser.

På vårt studium, har vi lekser til hver dag og masse variert undervisning.

Det at vi har lekser, gjør at vi må være godt forberedt og jobbe etter forelesningene. Det er skikkelig som å komme tilbake til ungdomsskolen!


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det er absolutt mye sosialt. Vi har et tett bånd, siden vi samarbeider mye for å lære.

Men jeg tror det er mye mer krevende enn mange andre studier også, fordi vi skal jo lære et helt nytt språk.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Det er egentlig ingenting jeg kommer på, som jeg skulle ha visst. Studiet er lagt opp til at man kommer uten kunnskaper, og man lærer alt man trenger å kunne i løpet av studietiden.

Det er også veldig åpent for at man kan starte rett etter videregående.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Som jeg sa, så har vi lekser til hver gang som vi må gjøre, og noen innleveringer. Vi har også masse skuespill som en del av undervisningen, så vi jobber med fagene på en kreativ måte.

I språkfaget, har vi heller ikke forelesninger som vanlig, vi har mer gruppearbeid.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, i sammenheng med å lære arabisk har vi to forskjellige dialekter vi kan velge mellom, syrisk og egyptisk. De aller fleste velger syrisk, på grunn av flyktningkrisen.

De som velger syrisk får mulighet til å dra til Jordan, og vi som har valgt egyptisk skal i utgangspunktet få dra til Egypt. Men da jeg skulle på utveksling, ble det endret på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Universitetet mente at Egypt ble for risikabelt og ville ikke ta ansvar hvis det skjedde noe der nede. Så vi dro til Oman i stedet, men universitetet i Oslo samarbeidet med skolen i Oman, så det ble hentet inn lærere fra Egypt, slik at vi fikk fortsette å lære arabisk på den egyptiske måten.


 

Kan du fortelle litt mer om turen til Oman?

Turen var kjempebra, jeg er utrolig fornøyd.

Vi ble kjent med flere lokale mennesker. Alle var snille, hjelpsomme og gjestfrie.

Jeg opplevde at tilfeldige folk vi ikke kjente tok oss med på båttur og grilling i ørkenen. Og når jeg sier grilling, så mener jeg ikke engangsgrill med et par pølser, det var svære bål med masse god mat, musikk, og store lykter til belysning om kvelden.

Vi var der i tre måneder, og som de aller fleste, visste jeg ikke at landet fantes engang, før jeg tok dette studiet, men det overrasket positivt.

Menneskene er utrolig fine, og naturen er herlig. Landet er også relativt rikt, så vi var ikke i noen slumområder, liksom.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja, det er veldig vanlig og helt nødvendig, hvis man skal «overleve». Jeg tror ikke lån og stipend er nok for noen studenter, uansett studie.

Det er klart at det ikke er lett å skulle kombinere deltidsjobb med et studium som har så mye obligatoriske aktiviteter, men jeg hadde en helgejobb og det fungerte helt fint.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere midtøstenstudier?

Vær forberedt på at det er noe annet enn et vanlig universitetsfag.

Det er noe helt annet enn å sitte i forelesning, men det er veldig morsomt og åpner mange muligheter.

Så lange man er innstilt på å jobbe, kan alle lære seg å snakke og skrive arabisk. Det tar tid, men alle kan gjøre det. Og så er det kjempegøy!