(StudentTorget.no):

Navn: Anja Høydahl
Alder: 21
Fra: Svelvik
Studerer: Grunnskolelærerutdanning 1-7, 4-årig løp ved Høgskolen i Innlandet avd. Hamar

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Studieforløpet jeg går er på vei ut, for det har nå blitt et krav om master. Det er derfor gjort endringer med tanke på fag som velges, og hvor lenge man har de. Måten de har gjort dette på HINN er at det er bolker på et semester av gangen, dvs. et halvt år, hvor man har et fag. I faget pedagogikk er det også en etikk-del nå. Fordi det nå er et femårig utdanningsløp vil man ikke skrive bachelor, men en masteroppgave. Det er blitt sagt at det antageligvis vil bli en større oppgave, som en slags oppvarming til masteroppgaven.

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

De fagene som oppfattes som mest krevende må nok være matematikk og pedagogikk.

Les også: Slik fikser du overgangen fra skoleelev til student

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på grunnskolelærer 1-7 trinn?

Forkunnskaper fra vgs. som kan være en fordel å ha med seg kan være å ta et valgfag som for eksempel psykologi, sosiologi og sosialantropologi eller lignende. Det kan også være fordelaktig å ha noe erfaring fra arbeid med barn.


Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

I følge forelesere er dette en heltidsjobb, så man skal i utgangspunktet bruke 37,5 time på studier i uka, inne i disse timene kommer forelesninger. Om det blir opprettholdt er nok veldig varierende, og det kommer an på hvor effektivt man arbeider, hvor fort man leser og hva man skal lese eller arbeide med. Å bruke rundt 20 timer i uka vil være ganske normalt.

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Studiet er krevende, men langt ifra så tøft som for eksempel medisin studiet. Du kan selvfølgelig prioritere å lese, men det er også rom for å være sosial, og langt oftere enn kun i helgene.

Les også: Skal du flytte hjemmefra? Her er tipsene du trenger!

LES OGSÅ: Godt voksen? Her er fem råd til deg som lurer på om du skal studere

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten?

- Øl

Hvor reiser man i sommerferien?

- Hjem til mor og far

Hva ser man på TV?

- Paradise Hotel

Hva trener man?

- Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden?

- På studentpuben

Hvem er man i vennegjengen?

- Den som alltid drikker for mye

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Det jeg skulle ønske jeg visste før jeg begynte på studiet er litt mer om hvordan jeg selv lærer best og mest effektivt, for det gjør lesingen av pensum enklere. Jeg skulle gjerne også visst mer om akademisk skriving, herunder hvordan å skrive med mer fagbegreper og formulere setninger bedre. Jeg ville også visst mer om skolen også, hvilke prioriteringer og fag den tilbyr.

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Fagene gjennomføres forskjellig, men fellestrekknee er at det er forelesninger, hvor det er mye monolog fra lærere, men også rom for diskusjon og spørsmål. Det er også gruppearbeid underveis i forelesningene. Eksamensform varierer. De formene jeg har vært gjennom så langt er muntlig, skriftlig og mappeinnlevering. Mappeinnleveringen er satt sammen av to tekster man har hatt som arbeidskrav tidligere i semesteret. Antall arbeidskrav i semesteret varierer. Man kan ha flere små eller færre store, vanligvis er to litt større. I tillegg er det noen oppgaver eller fremlegg man skal ha i forbindelse med praksis. På HINN har det vært 2-3 uker i høstsemesteret og 4 uker i vårsemesteret.

LES OGSÅ: Mitt studie: Japansk – et innblikk i studiet


Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det finnes muligheter for utveksling. HINN tilbyr tre måneders utveksling til Namibia, men det er mulig å reise et annet sted om du ordner det selv. Dette er tilbudt tredje studieår.

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja, det er veldig vanlig å ha deltidsjobb og det er heller ikke noe problem. Det er også mulig og lett å kombinere med ulike verv i studentsamfunn eller studentpolitikk.

Les også: Deltidsjobbene med det lille ekstra

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere grunnskolelærer 1-7 trinn?

Ha det gøy! Det er viktig å ikke stresse. Prøv å få deg venner, uavhengig av om de går i klassen din eller ikke. Mennesker å være med er gull verdt, og gjør hverdagen mye bedre. Til slutt så må du huske å lese, men husk også å ta pauser!

LES OGSÅ: Vurderer du å studere informatikk? Les dette først!

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Givende, morsomt og lærerrikt.