Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det første året starter med det vi kaller basisfagene og består av fag som bedriften, markedsføringsledelse, matematikk, statistikk, finans, bedriftsøkonomisk analyse og organisasjonspsykologi.

I tillegg, får man en smakebit av entreprenørskap i faget «intro til entreprenørskap», der man blant annet skal utvikle en forretningsplan og «pitche» ideen.

 

Mitt Studie

Navn: Pauline Bjerkåsholmen

Alder: 21 år

Studerer: Entreprenørskap og økonomi,

Studiested: Handelshøyskolen BI i Oslo

 

Andre året begynner alvoret, da skal man opprette en (student)bedrift, med mål om å oppnå en bestemt omsetning.

I tillegg, har man noen flere basisfag, to programfag, og to valgkurs det året.

Med to valgkurs, har man muligheter for å skreddersy graden sin til sine behov, man kan for eksempel ta valgkurs som kvalifiserer til flere masterprogram eller gå dypere inn på felt man ønsker å lære mer om.

Det siste året kan man velge mellom to nye valgkurs, internship eller utveksling det første semesteret. Vi har også en unik mulighet til å ha «internship i eget AS», for så å skrive bacheloroppgaven vår rundt det siden.

Høsten 2018, endres studiet til å kun hete Entreprenørskap, da med et større fokus på markedsføringsfagene, og bedre tilrettelegging for å starte og drive egen bedrift gjennom studieforløpet. Da kvalifiseres man naturligvis ikke lenger til de forskjellige masterprogrammene i økonomi, men derimot mastere rettet mot markedsføring og organisasjonspsykologi.


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg vet at mange på studiet mitt oppfatter økonomifagene som krevende, og det er klart at de tar tid å lære seg. Det blir litt som å lære seg et nytt språk, i starten.

Jeg syntes imidlertid fagene uten to streker under svaret er mer krevende.

«Oppstart av bedrift» har foreløpig vært det mest tidskrevende faget.

Jeg snekret vinhyller av gamle paller sammen med 4 andre.

Ettersom vi fikk pallene gratis på finn.no, så regnet vi med at vi kom til å nå en omsetning på 25 000kr ganske lett. Det viste seg å ikke være så lett som vi først trodde, og vi satt igjen med et par tusenlapper på slutten av semesteret, etter å ha brukt en god del mer tid enn antatt.

Det var jo også utfordrende å holde motivasjonen oppe, når pengene ikke kom inn på konto, men det er jo disse utfordringene man lærer av!

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på entreprenørskap og økonomi?

Det er naturlig å tenke at det kan lønne seg å ha hatt entreprenørskap og/eller økonomi som fag på videregående, før man begynner på entreprenørskap og økonomi.

Før jeg begynte på BI, visste jeg så vidt hva entreprenørskap eller økonomi var.

Studiet krever ingen forkunnskaper, utenom generell studiekompetanse, og kursene er derfor naturligvis lagt opp slik at selv de som er helt ferske innenfor de ulike fagene klarer å henge med.

Jeg har en liten teori om at det har lønnet seg for meg å nettopp ha litt lite forkunnskaper innen det jeg studerer. Jeg har måttet være engasjert og jobbe ekstra fokusert for å lære meg fagene som alle inneholdt ny kunnskap for meg.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Studiet er et fulltidsstudium og arbeidsmengden skal tilsvare 8 timer med arbeid mandag til fredag.

I praksis, er det kanskje ikke helt sånn.

Personlig, bruker jeg mer tid på å lese på slutten av semesteret enn i begynnelsen. Jeg syntes det er mer effektivt å jobbe med fagene etter man har fått mer input fra foreleser, kontra å sette seg ned og lese i en bok, uten å vite helt hva som er essensen etter kun et par forelesninger.

Jeg har venner på studiet som både bruker mer og mindre tid enn det som er anbefalt.

Unikt med entreprenørskapsstudiet er kanskje fokuset på å skaffe seg et nettverk og tilegne seg relevante erfaringer utenfor selve læreplanen. Det er et studium som fort krever litt ekstra tid utenfor klasserommet.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Mesteparten av studentene er veldig sosiale.

Nettverk er betraktet som veldig viktig innenfor entreprenørskap, så det har nok noe med det å gjøre.

Jeg skal heller ikke legge skjul på at vi er en gjeng som er glad i fest.

Jeg vil påstå at det er et krevende studium, i forhold til at det kreves mye ekstra tid og arbeid utenom det som står på timeplanen.

Det er flere på studiet som både studerer og driver egen bedrift, og det er klart at det kan være krevende. Det er nok en god grunn til at den gjennomsnittlige norske gründeren ikke er en student.

Rent faglig vil nok hvor krevende det oppfattes variere med forkunnskaper, interesse og motivasjon hos den enkelte.


 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg visste hvor givende det er å engasjere seg i linjeforeningen og ellers på skolen.

Mitt første semester så var jeg veldig usikker på hva jeg kunne forvente, og hvor mye tid som kom til å være til overs, så jeg meldte meg ikke inn i noe som helst.

Nå er jeg snart ferdig, etter et år i styret til linjeforeningen for Entreprenørskap og Økonomi, har jobb på skolen, og har også vært med i seilerutvalget. Jeg har utviklet meg utrolig mye gjennom mulighetene jeg har fått og tatt, og jeg har fått veldig mange flotte venner som jeg ellers ikke ville blitt kjent med.

Jeg kunne også ønske jeg visste hvor mye jeg egentlig kom til å lære.

Fremtidsplanene mine var nok litt beskjedne når jeg først startet her. Nå har jeg fått litt større ambisjoner.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

De fleste basisfagene har forelesninger, med gjennomgang av pensum/oppgaver en gang i uken. Også avsluttes det gjerne med en skriftlig eksamen eller en innlevering.

Programfagene våre er for det meste prosessevalueringer, med flere komponenter, og undervisningen er mer aktiv og involverende.

I oppstart av bedrift, er det stor vekt på pitching og det å hjelpe hverandre med å utvikle ideene i timene. Vi pitcher blant annet foran kamera, for så å se på filmen og evaluere oss selv og andre i plenum etterpå.

Eksamensevalueringen av introkurset består av et gründerintervju, forretningsplan, muntlig presentasjon og et refleksjonsnotat.

Refleksjonsnotat er en komponent som går igjen i programfagene våre. Det å kunne reflektere over egen prestasjon i et fag er et utrolig nyttig verktøy, som jeg er veldig glad for at er med i vurderingene.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er mulighet for utveksling i femte semester, altså første del av det 3 året.

BI har mange samarbeidsskoler i ulike deler av verden.

De fleste skolene har begrensede plasser og krav til et visst karaktersnitt, men mulighetene er mange om man jobber for det.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er veldig vanlig ja, studielånet rekker ikke til både husleie og mat engang.

Jeg har selv jobb i en dagligvarebutikk og på BI.

Riktig nok, så går det ikke helt opp, dersom man skal jobbe med skolearbeid 8 timer hver dag og så 8 til 16 timer med deltidsjobb i uken oppå det. Men heldigvis har man helgen også, så lenge den ikke blir tilbragt på byen.

Spesielt med entreprenørskapslinjen er at noen har sin egen bedrift som «deltidsjobb», ved siden av studiene.

Vi har et kontorlandskap i BI Startup, hvor studenter kan søke om å ha kontorplass til oppstartsbedriften sin helt gratis, noe som gjør veien fra forelesning til kontoret veldig kort.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere entreprenørskap og økonomi?

Hvis du vurderer å studere entreprenørskap og økonomi, så ville jeg egentlig bare hoppet i det. Det var det jeg gjorde, og utrolig mange dører har åpnet seg siden.

Hvis man skal få mest mulig ut av studiet, så anbefaler jeg å være forberedt på å bruke mye tid på å engasjere seg ellers på BI. Det er så mange muligheter her.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Spennende, utfordrende og lærerikt.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Ibiza

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme