(StudentTorget.no):

Navn: André Wilhelm Auke
Alder: 27 år
Fra: Drammen
Studerer: Samfunnsøkonomi

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Man kan gå to forskjellige løp. Enten tar man en treårig bachelor eller en femårig master. Selv går jeg bachelorløpet. Det første året er i stor grad en innføring i hvordan man skal tenke, hvor man har innføringsfag i matte, statistikk, mikroøkonomi, og makroøkonomi. På bachelorprogrammet går vi litt videre på mikro og makroøkonomi, før vi har et avslutningsemne der vi må gjennomføre en egen anvendt økonomisk analyse. I mellomtiden har vi også en 40-gruppe, men studenter i samfunnsøkonomi kan ta en egen 40-gruppe der vi kan velge fordypningsemner. Masterløpet gjennomfører bacheloremnene på to år før de går i gang med masteremner, og dermed får enda spissere kompetanse på analyse.

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg synes personlig at de fagene som handler om makroøkonomi er mest krevende, men der er jeg nok i mindretall. De fleste mener nok at emner som statistikk, økonometri og mikroøkonomi er tyngst, fordi det er matematisk tungt. I starten av studiet er nok fagene som bærer preg av å være matematiske de man opplever som vanskeligst, men etter hvert som man blir gode på disse tingene tror jeg ikke de fagene er verre enn andre.


Les også: Skal du flytte hjemmefra? Her er tipsene du trenger!

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på samfunnsøkonomi?

For det første tror jeg at de som har tatt samfunnsøkonomi på videregående stiller ganske sterkt, for da har du allerede lært hvordan man skal tenke. Utover det så er det nok lurt å ha hatt matte på videregående. Det er en del som ikke har hatt mye matte på videregående, men de måtte jobbe veldig hardt på innføringskurset vårt i matematikk. Hvis du skal begynne på masterløpet er det et formelt krav at man har tatt R1- eller S2-matte på videregående.

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Jeg bruker nok mellom 20-30 timer i en vanlig uke, og betraktelig mer enn det hvis jeg har innleveringer. Da jobber jeg lange kvelder. Andre jeg kjenner jobber minst 35 timer i uka, men jobber ikke like mye rundt innlevering. Du må jobbe en del for å henge med. Det er ikke mulig å skippertak-lese seg gjennom dette studiet.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere tegnspråk og tolking? Les dette først!

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten?

- Øl

Hvor reiser man i sommerferien?

- Storbyferie

Hva ser man på TV?

- Paradise Hotel

Hva trener man?

- Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden?

- Er på studentpuben 

Hvem er man i vennegjengen?

- Den hjelpsomme


Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg var ikke så veldig klar over det teoretiske grunnlaget til fagfeltet, så jeg hadde bare en vag forståelse av hva samfunnsøkonomi var. Det tok litt tid for meg å lære å tenke på riktig måte. Jeg skulle ønske at jeg hadde satt meg mer inn i det på forhånd. Samtidig var det ikke noe stort problem, for så lenge man jobber med det så lærer man seg det man trenger.


Les også: Slik fikser du overgangen fra skoleelev til student

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Det er stort sett bare skoleeksamener. Det vanligste er tre timers-eksamener, men det hender at vi har seks timers-eksamener. De eksamenene vi har hatt så langt har vært femti-femti regning og tolkning. Du får noen rene regneoppgaver, men så er også en stor del av det en tolkningsdel hvor du må vise at du har forstått sammenhengen og logikken i oppgaven. Disse oppgavene er med andre ord ganske skjematiske. Du får noen oppgaver du må regne ut og så forklare. Vanligvis har vi en innlevering i hvert emne som vi må bestå. Der har det ofte vært regning, men samtidig blir det også lagt opp til at man kan bruke litt mer tid på tolkingsdelen av oppgaven. Vi jobber mye i kollokviegrupper. Vi arrangerer kollokviene løpende, men det er ikke noen aktiv samling av folk fra instituttet sin side, men hvis man har et nettverk er det vanlig å sitte og jobbe sammen.

LES OGSÅ: Flere kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det gjør det definitivt. Det ideelle semesteret å ta utveksling er fjerde semester, men det er også mulig å stokke om på fagene og ta det senere. Mitt inntrykk er at informasjon om utveksling kommer fra en egen forening på Blindern og ikke fra instituttet selv. Jeg vil tro at samfunnsøkonomi-studenter drar til vestlige land som Tyskland, Storbritannia og USA. Så vidt jeg vet kan man dra på utveksling veldig mange forskjellige steder bare man søker.


Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg tror nok det er vanlig, fordi folk ikke har råd til å ikke jobbe. Men dette studiet er relativt arbeidstungt, så det er nok vanskelig å jobbe mye utenom studiet. Da må man i så fall ta noen kveldsvakter og slike ting. Jeg vil anbefale å jobbe så lite som mulig, og heller jobbe om sommeren. Hvis man ikke er med på det som skjer i studentmiljøet kan man fort havne litt utenfor sosialt, så det er viktig å sette av tid til.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere pedagogikk? Les dette først!

Les også: Deltidsjobbene med det lille ekstra

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere samfunnsøkonomi?

Jeg vil råde folk til å plukke opp en økonomibok og les før du begynner på studiet, sånn at du har litt forståelse for hvordan du skal tenke. Les en populærvitenskapelig bok med et økonomisk perspektiv som sommerlektyre.

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Arbeidskrevende, analytisk og lærerikt.