(StudentTorget.no):

Navn: Melat Therese Røde
Alder: 22
Fra: Brønnøysund
Studerer: Utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Utviklingsstudier er et tverrfaglig bachelorprogram som trekker på samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og sosialantropologi i tillegg til hovedfaget. Faget i sin helhet handler om maktbalanser i verden – og da spesielt mellom nord og sør, hvorfor verdens resurser er fordelt som de er og hvordan utvikling har blitt tolket og utført gjennom årene. Etter det første året, der vi går gjennom de fire forskjellige fagene, får vi velge et å fordype oss i. Jeg har valgt statsvitenskap.

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg syntes sosialantropologi var utfordrende, da faget har en ulik tilnærming til utvikling enn det jeg allerede hadde gjennom innføringsfaget i utviklingsstudier.

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på utviklingsstudier?

I utgangspunktet trenger man ikke å ha noen forkunnskaper for å gjøre det bra på studiet, men det hjelper å ha en interesse for internasjonale relasjoner, menneskerettigheter, politikk, klima og miljø eller forskjellige organisasjoner og organisasjonsarbeid.


Les også: Skal du flytte hjemmefra? Her er tipsene du trenger!

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det er veldig individuelt. Men jeg ville kanskje anbefalt å lese 4 timer om dagen så man har god oversikt over pensum. Det er ofte stor sammenheng mellom fagene i dette programmet og noe fra ett fag kan bidra til å gi dybde i et annet.

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det er litt krevende, da vi allerede første året har fag som er ment for andreårsstudenter og en del av pensum består av forskningsartikler. Men det er også et veldig sosialt og inkluderende studiemiljø, siden bachelorprogrammet er ganske lite og man klarer å bli kjent med hele klassen sin.

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg visste litt mer om valgfriheten vi har i studieløpet vårt. Da hadde jeg kanskje byttet litt om på fagene tidligere, slik at mengden skolearbeid passet litt bedre i perioder med mye jobb i forskjellige verv. Det hadde også vært nyttig å vite at det finnes studieteknikkers og skrivekurs man kan melde seg på, som også hadde lettet litt på arbeidsbelastningen.

LES OGSÅ: Antall høyt utdannede øker mer enn behovet på arbeidsmarkedet

Les også: Slik fikser du overgangen fra skoleelev til student


Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Det er som regel 10 forelesninger og 8 seminarer som er på 2x 45 min. per fag på de obligatoriske emnene. Fordypningsfagene har omtrent samme antall forelesninger men varierer på lengde og antall seminarer. Bachelorprogrammet er oppdelt i obligatoriske emner som utgjør 110 studiepoeng inkludert Exphil og exfac, og fordypningsfagene som utgjør fra 50 til 70 studiepoeng.

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Absolutt! På utviklingsstudier er utveksling veldig populært og man får mye hjelp og tilrettelegging slik at flest mulig kan få et utenlandsopphold. Noe som er unikt for utviklingsstudier er at vi allerede på bachelornivå får muligheten til å utføre et lite feltarbeid i et utviklingsland. Her samler vi inn data og gjør research som skal inn i bacheloroppgaven vår.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere internasjonale studier? Les dette først!

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Dette er veldig individuelt, men for meg og mange av mine studiekamerater har det gått helt fint. Det krever litt mer strukturering i hverdagen, men 2 – 3 vakter i uken skal gå fint.

Les også: Slik lyktes Rosa med utviklingsstudiene

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere utviklingsstudier?

• Lag deg en kollokviegruppe tidlig så du ikke blir overveldet av pensum. Det er heller ikke krise om du ikke rekker å komme deg gjennom absolutt alt! 


• Seminar og forelesninger er gull verdt! Der kan du få en indikator på hva som er viktigst ved faget og hva som er lurt å kunne til eksamen. 

• Ta kontakt med studierådgiveren så tidlig som mulig, om så bare for en prat. De har mye nyttig kunnskap som man kanskje ikke vet at man trenger i begynnelsen.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere teologi? Les dette først!

• Ikke vær redd for å ta kontakt med forelesere og seminarledere om det er noe du lurer på. De er veldig hjelpsomme og flinke til å svare.

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Anvendelig. Engasjerende. Fremtidsrettet.