Hvorfor valgte du å studere PR og kommunikasjon?

Da jeg skulle velge å studere PR og kommunikasjon, var faget veldig nytt, og jeg visste ikke så mye om det.

Samtidig, gikk jeg medie- og kommunikasjon på videregående, og syntes kommunikasjonsbiten var veldig interessant.

Utover det, hadde jeg ikke satt meg veldig inn i hva PR var, men da jeg leste om det ble jeg interessert.

Da jeg begynte, følte jeg at studiet passet helt i blinken for meg og mine interesser.

 

Mitt Studie

Navn: Marthe Sørflaten

Alder: 22 år

Studerer: Bachelorgrad i PR og kommunikasjon

Studiested: Høyskolen Kristiania, i Oslo

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det første semesteret har vi blant annet et emne som heter PR-fagets samfunnsrolle, som tar for seg moderne sosiologiske teorier. Det høres tørt ut, og det er det også.

Men samtidig, ser jeg i ettertid hvorfor vi har det allerede første semester, for mange av de grunnleggende teoriene vi lærer i det emnet kommer til bruk senere i studieforløpet.

Ellers har vi en god blanding av fellesemner, som er grunnmuren i bachelorgraden. Dette er emner som for eksempel markedsføring, organisasjon og ledelse, og bedriftsøkonomi.

Vi har også såkalte spesialiseringsemner, som er emner kun for studenter på PR og kommunikasjon. Da går det mye i kommunikasjonsemner, men vi har også en del politikkfag.

Politikkemnene gir en innføring av hvordan det politiske systemet i Norge fungerer og hvordan de ulike politiske partiene er bygget opp. Vi lærer også om hvordan man kan påvirke ulike beslutningstakere i Norge, gjennom for eksempel lobbyvirksomhet.

I tillegg, har vi retorikk og argumentasjon, som er et kjempeinteressant emne. I det emnet, får vi for eksempel mulighet til å skrive taler.

Jeg vil si at vi har en god bredde i hvilke emner vi har, siden vi både har generelle og mer spesialiserte fag som en del av bachelorgraden. Ofte opplever jeg at ting jeg har lært i ett fag, kommer til nytte i et annet.


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg mener at PR-faget samfunnsrolle er det mest utfordrende emnet jeg har hatt. Det er en del tung teori i det faget.

For min del, opplevde jeg det som utfordrende, fordi det er et tungt og stort emne, der man blant annet skriver en stor hjemmeeksamen om de ulike sosiologiske teoriene.

Før studiene på Høyskolen Kristiania, hadde jeg et friår, og dette gjorde det nok også litt tyngre å starte igjen.

Samtidig, ser jeg som sagt verdien av det emnet i ettertid.

Emnet markeds- og samfunnskommunikasjon var også utfordrende, for her skulle vi blant annet skrive en eksamen om en næring jeg kunne svært lite om fra før - nemlig norsk olje og gass. Det var mye å sette seg inn i, men absolutt en veldig lærerik eksamen å skrive!

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på PR og kommunikasjon?

Man bør synes at kommunikasjon er spennende, og tenke at det er noe man er interessert å jobbe med.

Jeg var ikke noe interessert i politikk da jeg begynte på studiet, men det snudde veldig, og det er ingen ulempe å ha en viss interesse for politikk og samfunn.

Det absolutt viktigste er likevel at man har en interesse for kommunikasjon.

Det er ikke noen krav om forkunnskaper, men det er viktig at du som student engasjerer deg i samfunnet, leser aviser og følger med. Som kommunikasjonsstudenter, må vi kunne en del om de ulike faktorene som påvirker samfunnet.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer veldig fra person til person. Noen er mer glad i å ta skippertak, mens andre leser bøkene fra perm til perm.

Man bør egentlig jobbe jevnt og trutt, fra mandag til fredag, hvis man vil ha helgefri.

Samtidig, lærer folk forskjellig, så det kan godt hende at andre bruker både mer eller mindre tid enn jeg selv gjør. Inkludert forelesning, bruker jeg kanskje to-tre timer på studiene hver dag, men det varierer selvfølgelig litt med hvilke tidspunkt på semesteret man er inne i.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg syntes at første semester var blytungt, og jeg skulle ønske jeg visste at andre semester kom til å bli tusen ganger bedre. Da traff fagene meg mye mer, og dessuten strevde jeg litt med å få på plass en god studieteknikk i begynnelsen.

Ting falt veldig på plass for meg fra og med andre semester, og det skulle jeg gjerne visst på forhånd!

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

Det varierer litt.

Tre timer lange skoleeksamener er en form som går igjen, spesielt i fellesemnene.

Ellers har vi hatt muntlig eksamen i retorikk og kommunikasjon, og i andre emner har vi hatt hjemmeeksamen i grupper, og det pleier å være litt større oppgaver.

Vi har også 72 timer lange individuelle hjemmeeksamener, og i noen av emnene har vi arbeidskrav som må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Vi jobber ikke veldig mye i kollokviegrupper, men når vi har hjemmeeksamen i grupper, får vi en god porsjon erfaring med å jobbe i grupper, uansett.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja.

Velger du å dra til USA, utveksler du enten til University of California eller til Hawaii Pacific University - Honolulu.

Hvis du heller ønsker deg til Australia, kan du utveksle til Brisbane eller Melbourne.

I England, kan man utveksle til University of Hertfordshire, eller man kan dra til International School of Management (ICSM) i Dortmund.

Det er også mulig å dra til Vietnam, hvor man kan studere i Ho Chi Minh-byen.

Man kan, med andre ord, studere i de fleste verdensdeler. Utvekslingen foregår i fjerde semester.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja.

Jeg har hatt deltidsjobb under hele studietiden. Siden slutten av tredje semester, har jeg jobber fast tre ganger i uka, utenom helg, og det har gått helt bra.

Det er fullt mulig å jobbe ved siden av studiene.

Vi har som regel 3-4 forelesninger i uka, og selv om det anbefales å møte opp, er det ikke obligatorisk oppmøte.

Fellesemnene går flere ganger i uken, så hvis man jobber på en tirsdag, kan man ta opp igjen en forelesning på onsdag. Skolen legger sånn sett til rette for at vi skal kunne jobbe ved siden av studiene.

Alle jeg kjenner har jobb ved siden av studiene.


 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere PR og kommunikasjon?

Mitt tips er egentlig bare å se dokumentarer, og å lese Dagens Næringsliv - Ikke VG!

Prøv å få øynene opp for ting som kanskje ikke har interessert deg tidligere, for du kan bli overrasket av deg selv.

I løpet av studiet, har jeg blitt interessert i alt fra olje og gass til matvarehandel i Norge.

Hvis du er flink, engasjert og viser at du har lyst til å lære, kommer du til få igjen for det.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Tungt, samfunnsengasjerende og nyttig.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Dokumentarer

Hva trener man? Trening? Hva er det?

Hva gjør man på fredagskvelden? Ute på byen

Hvem er man i vennegjengen? Midtpunktet