Hvorfor valgte du å studere faglærerutdanning i design, kunst og håndverk?

Jeg har alltid likt kunst og håndverk, både som fag og å drive med det som hobby.

Jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til å utdanne meg innenfor noe jeg likte, slik at jeg virkelig kunne trives med min framtidige jobb.

Det at det skulle bli faglærer av meg, kom nok av at jeg har hatt veldig mange flinke lærere selv. Jeg begynte derfor å tenke over hvor viktig det er å ha gode lærere.

Så i sum, ble det kombinasjonen kunst og håndverk, som jeg syntes var gøy, og lærer, som jeg syntes var viktig.

 

Mitt Studie: Sarah Heimen

Alder: 21

Fra: Mo i Rana

Studerer: Faglærer i design, kunst og håndverk

Studiested: Universitetet i Sørøst-Norge (USN; tidligere kjent som Høgskolen i Sørøst-Norge)

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Jeg går selv bachelor, som er treårig, og er på andreåret mitt nå.

Man kan velge om man vil gå videre og ta en mastergrad etter bacheloren.

I de to første semestrene, er det forskjellige oppgaver der det kan være alt fra jobbing i tre, til leire og digitale medier.

Lærerfagene kommer i tillegg, og det er fokus på barnetrinnet i første og andre semester.

Tredje og fjerde semester er litt av det samme, men her går vi litt mer i dybden på både oppgavene vi får i kunst og håndverk og i læringsfagene.

Dette året legges det vekt på oppgaver rettet mot ungdomstrinnet. Det er snakk om temaer som arkitektur, digitale medier og for eksempel tegning.

Femte og sjette semester, arbeider vi på bacheloroppgaven og fordypningsemnet. Her vil du kunne velge forskjellige emner og temaer du har lyst til å peile deg enda mer inn på.

Over alle tre årene, er det praksisperioder, hvor du får prøvd deg ut på alle de forskjellige trinnene det vil være mulig for deg å undervise på.

Det er mye praksis, fordelt over tre år, noe som er fantastisk, siden du som student får mer erfaring og sjansen til å prøve deg ut på flere arenaer.


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Da jeg startet her, trodde jeg at fagene innenfor læringsteorier og praksisrelaterte emner skulle bli de jeg følte som mest krevende. Og ja, det er flere fag som er utfordrende, men på en gøy og spennende måte.

Hvis jeg måtte velge et fag nå, så tror jeg jeg må si at kunst og håndverk er faget jeg opplever som mest krevende.

Grunnen er at det er mye jobb og dedikasjon som går inn i alle de forskjellige prosjektene vi har. Men de er utfordrende, ikke frustrerende, og oppgavene gir deg mye rom å boltre deg i.

Læringskurven innenfor faget øker betydelig med utfordringene, noe som er gøy å oppleve.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på faglærerutdanning i design, kunst og håndverk?

Det er selvfølgelig et pluss om du kommer inn i studiet med en viss form for forkunnskaper, når det kommer til kunst og håndverk.

Dette betyr derimot ikke at du trenger å være en Picasso når det kommer til tegning, for du skjønner etter hvert at kunst og håndverk er så mye mer enn bare det.

Det er også viktig å kunne være nytenkende og kreativ, og ikke minst ha en interesse for faget, for studiet er tross alt 60 prosent kunst og håndverk.

I tillegg, kommer lærerrollen. Det er viktig at du liker å jobbe med mennesker, og at du interesserer deg for dem.

Du får prøve deg som lærer i praksis, og mange blir overrasket over hvor mye de liker å jobbe som det. Noen oppdager selvfølgelig det motsatte, og det kan være noe å tenke over, når det kommer til hva som passer for akkurat deg.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Som allle andre ting, så varierer dette fra person til person.

Generelt sett, tror jeg du kan regne med å bruke ca. 40 timer i uken. Timeplanen kan variere, og noen uker er roligere enn andre, alt ettersom hvordan du selv velger å fordele arbeidet ditt.

Som regel, har vi vanlige skoledager fra mandag til fredag, men dette kan også variere etter hvilke oppgaver man holder på med.

Noen oppgaver krever mye verkstedarbeid, og det er derfor vi har mange dager i uken på skolen, i motsetning til en del andre studier. Andre oppgaver trenger kanskje ikke annet enn en PC, et Word-document og litt research.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Litt mer info om mengden med praksis kanskje, men ellers lite jeg kan komme på.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

Noen oppgaver og prosjekter gjennomføres individuelt, og andre i grupper. Dette kan variere, men det er ofte gruppeoppgaver, når det kommer til praksissammenheng, og mer individuelt i kunst- og håndverksfagene.

For de fleste oppgavene og prosjektene, er det standard prosedyre for innlevering.

Samtidig, er det en liten «twist», når det gjelder eksamensformen i faget kunst og håndverk, der vi har mappeinnlevering. Det vil si at en av oppgavene vi har gjort i løpet av semesteret kan bli trukket ut som eksamen, og leveres videre til sensor.

Da får du tre dager til å finpusse og omgjøre ting på oppgaven, før den legges fram. Dette er en veldig deilig måte å ha eksamen på, for det betyr at hvis du gjør oppgavene bra til innlevering, blir det lite stress til selve eksamenen.

Eksamen i lærerfagene kan variere fra muntlig til skriftlig, og kan være både hjemmeeksamen og eksamen på skolen.

Det skal også nevnes at det er en veldig god balanse i hvor mange eksamener du har hvert semester. Det er heldigvis ikke slik at du føler du drukner blant alle fagene du har eksamen i.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det gjør det. Det er ganske mange forskjellige tilbud, også.

Du kan utveksle både på andreåret og tredjeåret, og HSN har avtaler med en rekke land.

Om man lurer mer på dette, finnes det veldig god informasjon på HSN sine nettsider!

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er absolutt mulig, men igjen varierer det fra person til person.

Jeg kjenner flere som helt fint har en jobb ved siden av studiet, men dette er deltidsjobber. Siden du har oppmøte de fleste dager på skolen, ville det nok vært vanskelig å ha en jobb som gikk på dagtid.

Om man skal jobbe, må man prioritere, slik at den går på ettermiddagstid eller i helger.

Selv har jeg ikke en jobb, fordi jeg føler jeg har nok med studiene og ville ikke hatt tid til det.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere faglærerutdanning i design, kunst og håndverk?

Gjør det! Det er et gøy studium, hvor du får prøve fantastisk mye.

Liker du kunst og håndverk, men føler du vil ha noe mer fast når det kommer til det jobbmessige, så er dette studiet perfekt for deg.

I tillegg, er det mulig å ta det som årsstudium, og så gå noe annet etterpå. Uansett, er det et gøy år å ha med seg videre!


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Utforskende, spennende, lærerikt!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin

Hvor reiser man i sommerferien? Ibiza

Hva ser man på TV? Ser ikke på TV

Hva trener man? Yoga og meditasjon

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme