Hvorfor valgte du å studere biologi?

Jeg har vært interessert i biologi siden jeg var barn, så det var egentlig et ganske lett valg.

Jeg er også veldig interessert i medisin og dyremedisin, men når jeg valgte å ikke søke på disse tingene, var det biologi som gav mest mening.

 

Mitt Studie

Navn: Kristina Wathne Eftestøl

Alder: 21

Studerer: Biologi

Studiested: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i Ås

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det er veldig generelt i begynnelsen. Du får et introduksjonskurs, med litt stoff fra alle emnene man skal innom i løpet av bacheloren, og så har vi matte og ex.phil.

I starten, lærer vi litt om grunnleggende cellebiologi, om forskjellige dyre- og plantearter, samt generell kjemi.

I andreåret, begynner du så å spesialisere deg mer, velger en retning og tar fag deretter.

Jeg valgte fysiologi, celle- og molekylærbiologi som retning, og da har jeg for eksempel emner om organisk kjemi og biokjemi, i motsetning til de som går økologi og evolusjon, som har emner som er rettet mer mot økologi.

Selv om man spesialiserer seg, kan man fortsatt velge emner fra andre retninger enn den man selv har valgt.

Vi har også en linjeforening – Hemulen – som arrangerer lunsjforedrag med engasjerte professorer og ekskursjoner til zoologisk museum, i tillegg til at vi har mye sosialt, som hytteturer, vors og filmkvelder.


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Organisk kjemi krever mye. Det er et emne som både har lab-arbeid og en ganske lang forelesningsrekke.

I tillegg, har vi også et emne som heter «Moser og lav», som også er ganske krevende. En av våre forelesere er en av verdens fremste eksperter på lav, og har enormt mye kunnskap på feltet. Jeg har hatt mye glede av dette emnet, men det kan være vanskelig å skille de ulike moseartene fra hverandre.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på biologi?

Jeg synes det var veldig verdifullt å ha biologi 1 og 2 på videregående, det gjør at du ikke er helt på bar bakke når du begynner på studiet.

Kjemi 1 og 2 er også greit å ha, for da blir kjemifagene lettere.

Det er selvsagt bra å ha litt matematikk fra videregående, men jeg hadde bare R1 matte, og det har gått helt fint.

Det er ellers ikke noen spesielle opptakskrav til studiet, utenom studiespesialisering med realfag.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer veldig mellom ulike deler av semesteret og fra uke til uke.

Til sammen, bruker jeg kanskje syv timer på studier hver dag, men det er vanskelig å beregne helt eksakt.


 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg skulle gjerne visst at vi ikke skriver bacheloroppgave. Da hadde jeg prøvd å flytte på noen fag, slik at jeg kunne skrevet en oppgave likevel, siden det hadde vært fint å skrive en lengre oppgave, med tanke på en eventuell mastergrad.

Jeg skulle gjerne også fått en bedre innføring i hvordan man bygger opp en bachelorgrad, for det er ikke alltid like enkelt, når man ikke har vært i høyere utdanning før.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

Det avhenger av hvilke emner du velger.

Hvis du velger mye kjemiemner, så vil det være mye labrapporter og en del deleksamener underveis.

I økologi- og husdyr-emner, skriver du større oppgaver, jobber i grupper, og er for eksempel ute på befaringer.

Nå har vi også digital eksamen, i noen emner, der man skriver eksamen på sin egen datamaskin. Det er godt for håndleddet!

I begynnelsen, har vi flervalgseksamener, men det gjør det ikke nødvendigvis lettere, for svarer du feil så svarer du feil.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja! NMBU har mange gode samarbeidsavtaler.

Jeg har vært i Hamburg og gått på høgskolen der i ett semester. Flere av vennene mine har vært i Australia. Andre har vært i Wales, Canada og Svalbard.

Da jeg ville til Tyskland, hadde jeg hele fem forskjellige tyske studiesteder å velge mellom, så skolen har veldig mange avtaler med universiteter i utlandet.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg vil ikke si at det er så vanlig.

Vi er veldig heldige som bor utenfor Oslo, for leieprisene her er mye lavere. På Pentagon, som er den største studentbyen på Ås, betaler man ofte under 4000 kroner i leie.

Selv jobber jeg i hjemmesykepleien hjemme på Vestlandet, og tar vakter når jeg er hjemom.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere biologi?

Ikke bare bestem deg for at du vil studere biologi. Prøv å tenk litt fremover, for da blir det lettere å finne ut hva du liker og hva du vil fokusere på.

Da blir det lettere å spisse bacheloren, og det tror jeg gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet etter en fullført grad.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Praktisk, mangfoldig og spennende.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail

Hva ser man på TV? Urix

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben, såklart!

Hvem er man i vennegjengen? Midtpunktet