Hvorfor valgte du å studere folkemusikk i Rauland?

På videregående, fikk vi en gang besøk av folkemusiker Vegard Vårdal og en av danserne i Frikar (norsk dansegruppe journ.anm.). De dro rundt på forskjellige skoler og spilte folkemusikk, og selv om jeg allerede spilte klassisk fiolin, vekket de en interesse for folkemusikken i meg.

Et par år etter videregående, fant jeg ut at det faktisk var dette jeg ville studere. Så da fant jeg veien til Rauland, og nå går jeg på siste året i bacheloren.

 

Lisa Biktjørn Haugeland

Alder: 24

Fra: Flekkefjord

Studie: Bachelor i folkemusikk

Studiested: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Rauland

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

Første året på studiet får man innføring i omtrent alt mulig innen folkemusikk.

Vi blir presentert for ulike instrumenter, danser, regionale stilarter og lærer om historien rundt folkemusikk.

Samtidig, velger man seg sitt hovedinstrument, som man får ekstra kursing i. Jeg valgte flatfele.

Andreåret er mer praksisbasert. Vi spiller mye, og er mer med rundt og opptrer ulike steder.

Vi lærer om hvordan man oppfører seg på scenen, og du lærer å holde kurs om temaene. Vi lagde blant annet flere undervisningsopplegg, som vi reiste rundt og holdt for lokale 5. klassinger i barneskolen.

Så du lærer å lære bort.

Tredjeåret består av undervisning første semester og deretter bachelorskriving siste semester. Til eksempel, skriver jeg oppgave om en lokal bygdedans fra der jeg kommer fra.

Samtidig, må det legges til at vi også har instrumentalundervisning hele året.

 

 

Hva er det beste ved å studere folkemusikk?

Det beste er at jeg får holde på med akkurat det jeg er interessert i.

Det er mye praksisbasert undervisning, noe jeg lærer veldig mye bedre av enn å bare sitte å lese.

En annen ting som er bra, er at vi blir eksponert for enormt mye mer enn bare det man i utgangspunktet er interessert i, som igjen fører til at man kan få nye interesser.

De mange internasjonale studentene her bidrar også til at man blir presentert for andre stilarter og folkemusikk fra andre deler av verden.


 

Hva er mest utfordrende ved å studere folkemusikk?

Når man spiller klassisk fiolin, spiller man etter noter, som vil si at du spiller det du leser.

Med folkemusikk, er det ganske annerledes, for der sitter man gjerne sammen to stykker og spiller uten noter. Man følger i stedet hverandres spill, så det blir en form for hermeteknikk, som kan være litt utfordrende å få til i starten.

For meg har det gått seg veldig til, men det har krevd en del øving.

 

Kan du fortelle litt om skolen og læringsmiljøet?

Undervisningen er spennende, samtidig som den er utfordrende.

Temaene vi går igjennom kan oppleves som litt flytende, så man må konsentrere seg for å få tak på det, for her finnes det ikke et klart definerte svar på alt.

Det er veldig opp til deg selv, som student, hvordan du vil gjøre det på skolen. Du står ansvarlig for å bygge deg selv som musikant, men heldigvis har jeg erfart at man får all den hjelp fra undervisere og medstudenter om man ber om det.

I min klasse, har vi alltid vært flinke til å opprette kollokviegrupper, også spiller vi mye sammen. Både for læring og for gøy.

 

 

Kan du fortelle litt om studentmiljøet i Rauland?

Rauland er en veldig liten plass. Her kjenner alle hverandre, så det er ikke ofte jeg ikke sier «hei» til noen på campus, for å si det sånn.

Tilbudet i sentrum er ikke stort, så vi studenter er heller flinke til å holde egne arrangementer.

På «tunet» på campus, har vi for eksempel dans og studentpub hver onsdag, med konsert og deretter åpen scene, hvor alle som vil kan spille for publikum.

Ellers arrangerer vi også brettspillkvelder, og selvfølgelig flere konserter og danser gjennom semesteret.

Det som er ekstra gøy, er at omtrent alle studentene samles hver gang det skjer noe. Det er kjempesosialt, og det tar ikke lange tiden før nye studenter er en del av studentmiljøet.

Vi har en bli-kjent-uke i starten av hvert studieår, der nye studenter blir tatt med på turer og arrangement, for å blir kjent med hverandre og de øvrige på campus.


 

Hva er drømmejobben din – både etter studiene og på lengre sikt?

Drømmen min er å kunne leve av å holde på med musikken. Jeg håper blant annet på å kunne gi ut en plate med tiden.

I tillegg, håper jeg å kunne holde kurs i- og spille musikk, som er typisk stilarten fra Vest-Agder, ettersom jeg har lest om og spilt den en del, mens jeg har studert her.

 

Har du noen tips til andre som vurderer å studere folkemusikk?

Jeg anbefaler at dem som er interessert velger å søke.

Hvis du er i tvil, så kan du tenke på at både første- og andreåret kan tas som årsstudium, så det er ingen krise om man ikke tar en hel bachelor.

Jeg tenkte jo faktisk å bare ta det som et årsstudium, men nå har jeg snart fullført en bachelor og vurdere to år til på en master, så en vet jo aldri hva som skjer.