(StudentTorget.no):

– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke, sier avd. direktør i KDTO, Grete Christina Lingjærde.

 

10 utdanningsområder har oppgang i førstevalgsøkere, mens 6 utdanningsområder har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor. Ser vi på utdanningsområdene, er økningen størst for informasjonsteknologifag med 21,6 %. Det tilsvarer 1 046 førstevalgsøkere.

 

Lærerutdanningene i vekst

For lærerutdanningene er veksten 15 % (1 573 søkere).Teknologifag har en økning på 5,7 %. Helsefag har i år en vekst på 3,9 %. Fagområder som idrett øker med 11,2 %, estetiske fag 10,2 % og pedagogikk med 6,9 % fra i fjor.

 

Les også: Lyst til å ta en fri bachelorgrad? Disse tingene bør du tenke på

 

Innen lærerutdanningene ser vi en økning i søkere til barnehagelærerutdanningene med 18,4 % (662 søkere). Det er også økning i søkertallene til grunnskolelærerutdanningene 1-7 med 15,7 %. (359 søkere). Antall førstevalgsøkere til 5-årig integrerte lektorutdanning 8-13 øker med 13,8 % (333 søkere). Innen teknologifagene er det de maritime fagene som har den prosentvis største veksten med 15,3 %. Det tilsvarer 53 førstevalgsøkere.


 

Det er i år en nedgang søkning til helsefag som reseptar -18 % og farmasi -13 %. Til fag som reiseliv er det -19,6 % færre førstevalgsøkere. Jus -4,9 % og arkitekt -2,0 % har også nedgang i antall førstevalgsøkere fra i fjor.

 

Rekordmange søkere

Flere søkere enn noen gang er kvalifisert og har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket til Samordna Opptak (SO). Det er også flere enn før som får oppfylt sitt førsteønske. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til mer enn 98 000 søkere.

 

– Dette er bra både for studentene og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forskning er helt avgjørende for å takle utfordringene vi står overfor og for å kvalifisere til et stadig mer omskiftelig og krevende arbeidsmarked, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

 

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av de mer enn 140 000 som søkte er nær 125 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har nesten åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut 4 176 flere tilbud enn i 2017.


 

– Regjeringen og samarbeidspartiene har hvert av de fem siste årene økt opptakskapasiteten, og totalt er det gitt midler til 4338 nye studieplasser. Vi er dessuten i gang med et arbeid som skal se på dimensjoneringen av, og innretning til, høyere utdanning, sier Nybø.

 

Fortsatt ledige studieplasser

Rundt 27 000 søkere som er kvalifiserte har ikke fått plass i første opptaksrunde. Det er rundt 3 300 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud senere.

 

Det er ikke for sent for de som ikke har fått plass. Opptak til ledige studieplasser er åpen for søkning på Samordna opptaks nettsider.

 

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å være raske med å sjekke nettportalen. Nå er det løpende opptak som gjelder, og det er fortsatt mulig å finne spennende studier, som for eksempel lærerutdanning, understreker ministeren.