(StudentTorget.no):

Det finnes et hav av muligheter for deg som ønsker å ta bachelor. Du kan velge i alt fra nettstudier, deltid, enkeltemner som bygges sammen til en grad, 2 år hjemme og 1 år ute, flere fag over færre år eller hele graden i utlandet. Felles for alle er at de leder til en samlet grad ved navn bachelor.

Her er vår oversikt over hva det kan innebære.

 

Treårig Bachelor

En bachelorgrad er normert til tre års studier, og 180 studiepoeng. Den vanligste måten å ta bachelor på, er et 3-årig løp innenfor ett studieprogram, men rammene for dette kan utvides og avgrenses etter eget ønske. Ønsker du for eksempel bedre tid til jobb eller andre ting, kan du ta graden deltid over flere år.

Denne muligheten tilbys blant annet ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Noen studier er særlig tilrettelagt for deltidsstudier dersom
studentene søker om det, sier Kristin Fossum Stene ved seksjon for studentinformasjon og opptak.

– Det er ikke uvanlig at studenter bruker noe kortere eller lengre tid enn normert på en bachelorgrad. Alle studieprogrammene har likevel krav til progresjon som studentene må følge. En av grunnene til dette er at en andel av studentene våre har utdanning fra før, som kan innpasses i studieprogrammet, forteller hun.

Fossum Stene påpeker også at det i noen tilfeller vil la seg gjøre å fullføre på to år, men at studentene da selv er ansvarlige for å melde seg opp til emner hvor undervisning og eksamen ikke kolliderer.

 

LES OGSÅ: Har du valgt feil utdanning?

 

Fleksibelt på nett

Har du et hektisk liv som gjør en vanlig studiehverdag vanskelig å organisere, kan nettstudier passe for deg. Du kan ta hele eller deler av bachelorgraden på denne måten. Dette tilbys blant annet ved Høyskolen Kristiania Nettstudier og NKI, samt ved flere høgskoler og universiteter. Ta gjerne kontakt med skolene for å finne ut om studieprogrammene kan tilpasses dine behov.

– Studentene ved NKI legger opp sin egen studieprogresjon. Slik kan de selv disponere tiden og arbeide med studiene når det passer for dem. Det eneste obligatoriske fremmøtet er på selve eksamensdagen, forteller Siw Weiseth, studieleder ved NKI Nettstudier.

– Det er fullt mulig å ta en bachelorgrad på to år dersom man ønsker det. Hos NKI kan du få bachelorgrad i blant annet ernæringsfysiologi og bedriftsøkonomi, sier hun.

Høyskolen Kristiania Nettstudier samarbeider med en rekke høyskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av studier på alle utdanningsnivåer og innen flere kategorier.

– Hos oss kan du ta bachelorgrad i kultur og samfunn, samt i administrasjon og ledelse. Begge er svært fleksible studier, forteller studieveileder Haris Pasic ved Høyskolen Kristiania.

Flere studieprogrammer hos NKI og Høyskolen Kristiania Nettstudier kan også inngå i en bachelorgrad som tilbys ved ulike høgskoler og universiteter.

 

Klikk her for å se alle nettstudier i Norge

 

To år i utlandet

I utlandet kan du klare bachelorgraden på to år. Dette kan du gjøre hos for eksempel Bond University i Australia, der de har tre semestre i året. Derfor kan de som ønsker det fullføre studiene på to år.

Kilroy Education samarbeider med universiteter i utlandet, deriblant Bond University, og hjelper elever og studenter med å finne gode studiealternativer i utlandet.

– Dersom man har råd til det, er det slett ikke noe problem. Man må selvfølgelig regne med intensive studier og lite ferie, men det vanskeligste for norske studenter er den økonomiske situasjonen. Mange har ikke råd til å dekke tillegget studiene koster utover det Lånekassen gir i støtte per år, uttaler en studierådgiver Lise Sand.

Hun forteller at det i tillegg kan oppleves som tøft for mange å studere så langt hjemmefra.

– Det kan føles som en større overgang å reise til utlandet der alt foregår på engelsk, i tillegg til overgangen i studienivå fra videregående skole til høyere utdanning.

Mest problematisk for norske studenter er det imidlertid at kostnadene blir høyere og studielånet større. Er den økonomiske situasjonen overkommelig, mener Sand at det finnes mange fordeler ved å studere i utlandet.

– Man får økt kulturforståelse og høyere språklig kompetanse. I tillegg er det faglige tilbudet mye større enn i Norge, det gir større muligheter for spesialisering.

 

Klikk her for å se alle skoler og studier i utlandet

 

Kombinert utdanning i Norge og utlandet

Noen ønsker å ta hele graden sin i utlandet, andre synes kanskje det er tryggere å dele det opp. Ved å velge en kombinasjonsløsning kan du være sikker på at graden din blir godkjent i Norge. Du starter da i hjemlandet og reiser deretter på utveksling. De fleste høgskoler og universiteter har slike utvekslingsmuligheter. Ta kontakt med skolen for å høre hvilke muligheter som finnes for deg.

Ingrid Millehaugen-Figaji ved Bjørknes Høyskole forteller at slike løsninger er vanlig for deres studenter. Man kan ta et årsstudium ved Bjørknes og bygge på med to år ved en skole Bjørknes samarbeider med.

– Våre avsluttende årsstudium gir alle 60 studiepoeng. De fleste av våre studieprogram kombinerer studier i Norge og i utlandet. Du kan for eksempel ta et årsstudium i medier og kommunikasjon og deretter fortsette med studier i utlandet eller i Norge for å få en bachelorgrad, sier Millehaugen-Figaji.

Hun er enig i at utlandet byr på flere valgmuligheter når det gjelder fag, og mer fleksible grader.

– Ved å studere litt i Norge og litt i utlandet får studentene det beste av to verdener, understreker Millehaugen-Figaji.

Som student ved Westerdals Oslo ACT kan du dra på utveksling ved en av våre internasjonale partnerinstitusjoner. 

- Det fungerer slik at en student etter to fullførte studieår i Norge kan gå direkte inn på ett tredje år i utlandet. Vi samarbeider med universiteter i utlandet, slik at man får en fullverdig bachelorgrad ved å studere to år i Norge og ett år i utlandet, forklarer markedsansvarlig Ulrika R. Howchin ved Westerdals.

Også Høyskolen Kristiania tilbyr en kombinert løsning mellom Norge og utlandet. Noen fagskoler tilbyr også muligheten til å bygge på deres toårige fagskoleutdanning til en bachelor i utlandet.

 

En paradisisk start på graden

For de som synes utlandet kan være litt skremmende, finnes det muligheter for å ta norske studiepoeng og Ex.phil og Ex.fac i utlandet gjennom Kulturstudier. Kulturstudier samarbeider med norske høgskoler slik at du får norske studiepoeng i utlandet, samt at det meste av undervisningen er på norsk.

– Studerer man i et paradis kan det være lett å miste fokus på studiene, men det er viktig å tenke at man er der for studiene. Er man flittig på dagtid kan man ta seg fri på kveldstid. Eller omvendt!

Et semester med Kulturstudier i Argentina, Ghana, India, Nicaragua eller Vietnam kan inngå i et hvilket som helst studie ved norske universiteter og høyskoler.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet