(StudentTorget.no):

Mange velger å ta hele eller deler av graden utenfor Norges landegrenser. Da får du blant annet gode språkkunnskaper og kulturelle koder med på kjøpet, noe er svært  viktig når du skal ut i arbeidslivet. NHO skulle gjerne sett at de fleste studentene tok lengre eller korte opphold i utlandet i forbindelse med studiene. 

- NHO mener vi må ha en global kompetansepolitikk. Det er viktig at vi har et tilstrekkelig antall studenter som reiser dit vi har de sterkeste handelsforbindelsene, noe som er viktig for å kunne lære språket og de kulturelle kodene, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

Tyskland er Norges neste største handelspartner, og dette er et land hvor andelen norske utvekslingsstudenter har gått ned betraktelig de siste årene. Statistikken viser at det er 80 prosent færre norske studenter i landet nå enn for 16 år siden. Per dags dato studerer rundt 200 norske studenter i Tyskland, viser tall fra Lånekassen. 

- Tyskland, Frankrike og Storbritannia er viktige land for Norge, i tillegg til USA, som har verdens største økonomi, og hvis vi tenker litt langsiktig vil også Kina bety stadig mer. Vi trenger flere nordmenn som behersker kinesisk språk og kultur, sier Turmo.

 


VIL HA FLERE NORSKE STUDENTER
TIL UTLANDET:
Kompetansedirektør
i NHO, Are Turmo sier at det er viktig at
vi har et tilstrekkelig antall studenter
som reiser dit vi har sterkest handels-
forbindelser.

- Hvorfor er det så viktig at studenter drar til utlandet for å studere?


Det å lære språk er viktig, men i mange sammenhenger kan det å lære de kulturelle kodene i landet være vel så viktig. Vi får tilbakemeldinger om at bedrifter har mistet kontrakter fordi man ikke kjenner de kulturelle kodene i landet. Selv om kulturene i landene i nærheten av Norge er relativt like vår egen, er det likevel forskjeller. I Norge har vi en relativt flat struktur i næringslivet, men man skal ikke så langt bort før det er annerledes. Å ha førstehåndskunnskap om kulturelle koder, er svært viktig, forteller han. 

 

- Viktig med karriereveiledning 

I noen land som for eksempel USA får du som norsk student ikke dekket første studieår. Turmo mener at regjeringen kan gjøre noen grep for at det blir mer attraktivt for studenter å dra ut. 

- Regjeringen må bruke studiefinansieringen og Lånekassen bedre og mer aktivt. Et konkret eksempel er at man bør åpne for å gi støtte for første studieår i land hvor de har en fire år lang bachelorgrad, som for eksempel i USA. Noen skoler står på en såkalt tilleggsstipendliste men per i dag er det ingen generell støtte til  det første studieåret. Dette er et tilbøyelig hinder, poengterer kompetansedirektøren, og legger til:  


- Det er viktig at studenter finner det attraktivt og aller helst tar fulle grader i et annet land.Det er verdifullt, og vi har er stort behov for det. I statsbudsjettet for 2012 er det åpnet for utvidet språkstøtte til studenter i de såkalte BRIK-landene som er Brasil, Russland, India og Kina, og det tror jeg vil føre til at flere studenter drar dit.

 

- De fleste burde dratt ut

Han trekker også fram solid karriereveiledning som veldig betydningsfullt for at studenter skal få forståelse for hvor viktig det er å komme seg ut. 

- Det er viktig med tidlig og god karriereveiledning, hvor man på et tidlig tidspunkt kan vise hvilken betydning det har å studere i et land som er viktig for norsk næringsliv. Det er viktig at rådgivere synliggjør for eksempel hvor betydningsfullt det er å studere i for eksempel Tyskland, og hvor viktig det er å lære språket. Vi erfarer at det er et stort informasjonsbehov der ute, og det er viktig at man har kunnskap om hvor viktig landene er i et næringslivsperspektiv, sier Turmo.


- Ideelt sett, hvor stor andel av norske studenter skulle du helst sett dro ut for å studere?

- Det er vanskelig å si et defintivt tall. Når det gjelder korte opphold, er det noe man gjerne kunne ønske at de aller fleste studenter kunne gjort i løpet av utdanningen sin. Videre er det viktig at man har et tilstrekkelig antall som tar fag som er viktig for næringslivet. Vi er et lite land og har begrensede ressurser ved våre  høyskoler og universitet. Vi er derfor nødt til å tenke globalt og dra dit kompetansen finnes, forteller han.

 

Valgte anerkjent universitet

 


TYSKLANDSSTUDENT: Mats Tristan Tjemsland tar ett utvekslingsår fra Norges Handelshøyskole ved universitetet i Mannheim. Han tror det kan bli mangelvare på nordmenn som kjenner til tysk språk og forretningsskikk.

Mats Tristan Tjemsland (22) studerer til en master i økonomi og administrasjon med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har valgt Tyskland som utvekslingsland, og studerer for tiden i byen Mannheim ved Universität Mannheim, hvor han tar en master i management i forbindelse med dobbeltgradsprogrammet til de to skolene. Når han er ferdig med å studere vil han derfor få to fullverdige mastergrader. 

Tjemsland har bodd i Mannheim siden august i fjor, og skal være der i til sammen ett år. Valget falt på Tyskland på grunn av universitetet han studerer ved sitt gode navn og rykte. 


- Jeg valgte å studere i Tyskland først og fremst fordi universitetet i Mannheim er Tysklands ubestridte nummer én når det kommer til utdanning innen økonomisk-administrative fag, pluss at skolen er internasjonalt meget anerkjent. Et opphold i Tyskland gir meg også en ypperlig mulighet til å forbedre de språklige tyskkunnskapene mine, i tillegg til at Tyskland tilbyr et mangfold av kulturopplevelser som man ikke får hjemme i Norge, forteller økonomistudenten.

- Hvilke fordeler tror du at det gir deg at du har studert i Tyskland når du skal ut i arbeidslivet?

Dersom man ønsker å jobbe i Norge tror jeg først og fremst at det er bedrifter som er kraftig eksponert mot internasjonale markeder som ser verdien av en kandidat som kan vise til internasjonal erfaring og/eller en utdannelse tatt i utlandet. For mange norske bedrifter er Tyskland et svært viktig og stort europeisk marked, sier han.

Tjemsland tror det å ha vitnemål fra et kjent utdanningsinstusjon i Norge kan være lettere i noen tilfeller.


-  Jeg også at det være lettere å få jobbtilbud med utdannelse fra en kjent institusjon i Norge og kan vise til gode karakterer, av den simple grunn at arbeidsgiveren kanskje har ansatt lignende kandidater før og har gjort gode erfaringer med dem. Personlig håper jeg at dobbelgraden kan gi meg det beste fra to verdener, en internasjonal master fra en prestisjeskole i utlandet med tryggheten av en master fra en kjent institusjon i Norge.

 

LES OGSÅ: Pakketips til deg som skal studere i utlandet

 

Tror det blir mangelvare på nordmenn med tyskkunnskaper

- Reflekterte du noe i forkant når du skulle ta et valg om utdanning i utlandet om hvilke land som er viktige for Norge i et nærings- og handelsperspektiv?

- Vi vet at Tyskland over lang tid har vært og fortsatt er en av Norges aller viktigste handelspartnere. Vi ser samtidig en tendens at mye færre elever enn før velger tysk som fremmedspråk på skolen. Jeg tror at det i fremtiden vil bli mangelvare på nordmenn som kjenner til tysk språk og forretningsskikk, noe som kan spille en rolle når norske bedrifter skal inngå viktig avtale med sine tyske handelspartnere. Dette er ting jeg var bevisst på da jeg valgte å studere i Tyskland. Selv om et motargumentet her kan være at Tysklands nye generasjoner er blitt langt flinkere i engelsk enn tidligere, tror jeg at sistnevnte punkt om forretningsskikk og kultur uansett forblir viktig, understreker Tjemsland. 

 

Dro til Kina for å bli utfordret 

 


STUDERER I KINA: ANSA-leder for Kina, Sverre Jonassen dro til Kina på utveksling for å utfordre seg selv. 

Sverre Jonassen (22) studerer internasjonal markedsføring gjennom Handelshøyskolen BI ved Fudan University i Shanghai. Han dro til landet blant annet for å utfordre seg selv og oppleve noe helt annerledes, i tillegg hadde han sin framtidige karriere i baktankene. 


- Kina er det landet jeg hadde hørt mest myter om. Fra å ville lære å fange fluer med spisepinner (ref karatekid) til formann Mao, kommunisme og rishatter var det mer en utfordring å forsøke å finne sannheten. Shanghai, hvor jeg studerer, er blant verdens største finansbyer og når Kina er verdens fabrikk så sier det seg litt selv at en utdannelse innen merkantile fag i Kina kan bli spennende fremover med tanke på karriere, sier Jonassen, som er leder for ANSA i Kina.

- Hvilke fordeler tror du at det å ha studert i Kina gir deg når du skal ut i arbeidslivet?

- Kina er kanskje det landet som er mest ugjennomtrengelig for utenlandske bedrifter. Språk, symbolikk og væremåte er viktig Kina-kompetanse som senere kan være nøkkelen som åpne et helt marked for bedriften som ansetter en. Å kunne litt mandarin, og få innsikt i hvordan ting henger sammen her tar tid å skaffe seg, sier han, og legger til: 

- Bedrifter føler seg ofte tvunget til å ansette kinesere som ikke har kunnskap om norsk forretningskultur. Samme gjelder med kinesiske bedrifter som vil til Norge. Det er en stor fordel å kunne få noen som har innsikt i begge landenes kultur.

Han forteller at han tenkte på en framtidig jobb når han valgte Kina.

- En av hovedgrunnene til at jeg valgte nettopp Kina er fremtidig jobbsikkerhet, utvikling innenfor verdenshandelen og at vi ser stadig flere Norske bedrifter som prøver seg i Kina. I tillegg er det flere kinesisk bedrifter som prøver å få fotfeste i Norge, noe som også gjør Kina svært attraktivt som studieland. La oss si at bedriften jeg jobber for vil utvide til Sverige. Der kan jeg forstå kulturen og hente informasjonen jeg trenger.

 

Ut av komfortsonen

Martin Leikvoll Laukvik (21) har også valgt seg Kina som studieland. Han studerer til vanlig økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø, men er nå student ved Changchun University of Science and Technology i byen Changchun nordøst i Kina.

 


VILLE UT AV KOMFORTSONEN: Martin Leikvoll Laukvik valgte seg Kina som utvekslingsland. - Her gjelder det å gripe muligheten og komme seg ut av komfortsonen, sier han.

- Grunnen til at jeg valgte Kina er de enorme mulighetene som finnes i Asia. Økonomien til Kina er en av de raskest voksende og vil være en viktig handelspartner for både Norge og resten av verden i fremtiden, sier han.

21-åringen tror det å studere i Kina vil gi han flere fordeler når han skal søke jobb. 

- Bedriftskulturen i Kina er noe helst spesielt, som jeg tror du må reise dit for å lære og forstå. Det finnes vel ingen bedre måte å lære seg dette på, enn kinesiske professorer som har god kjennskap til dette. Noe som er kanskje enda viktigere er språket, å dra til Kina vil gi meg en helt unik mulighet for å kunne lære meg grunnleggende forståelse - både ved dagligtale og i et "business-perspektiv", sier han og legger til: 

-  Den erfaringen jeg tar meg meg ved å dra til en helt ukjent land, det nettverket jeg kan få være en del av og den språkkunnskapen jeg kan tilegne meg, vil definitivt være med på å åpne muligheter når jeg skal inn på arbeidsmarkedet. 

Selv om han hadde mange andre utvekslingsmuligheter, ble Leikvoll Laukvik spesielt nysgjerrig på hva Kina hadde å tilby. 

- Handelshøgskolen i Bodø har utvekslingsavtaler med mange universiteter i hele verden, slik at jeg hadde mange muligheter. Mange studenter drar til USA og nedover i Europa - noe som jeg mener er fortsatt viktig, men når jeg så muligheten for å dra til en land som for meg er helt ukjent ble jeg veldig nysgjerrig. Her gjelder det å gripe muligheten og komme seg ut av komfortsonen.

 

LES OGSÅ: Jobbe eller studere i utlandet? Skaff deg Europass